Verem ( Tüberküloz )

Report
VEREM (TÜBERKÜLOZ)
Erzurum Verem Savaş Dispanseri
TRAHOM SAVAŞ DİSPANSERİ
SITMA SAVAŞ DİSPANSERİ
VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ
Neden veremle savaş?
3.
Basamak
2. Basamak
1. Basamak
Epidemiyoloji-1
•
Türkiye'de 15 ile 20 milyon arası bir
nüfusun enfekte olduğu hesaplanmaktadır.
•
Bu insanların % 5-10’ nu yaşamlarının bir
döneminde verem hastası olacaklardır
Epidemiyoloji-2
Epidemiyoloji-3
Epidemiyoloji-4

Dünya nüfusunun %32’si tüberküloz basili
ile enfekte

Her yıl yaklaşık 8 milyon kişi TB
hastalığına yakalanmakta

Yaklaşık 2 milyon insan ölmekte
Epidemiyoloji-5

1993-Dünya Sağlık Örgütü
◦ Tüberküloz icin acil durum ilan
Dunyada bir hastalık icin ilk acil durum
ilanı
 1994-Doğrudan gözetimli tedavi
 2000-148 ülkede DGT

Tarihçe-1
İlk bilgiler-m.ö. 3000’ler-Mısır
 M.ö. 1000-Nesperehan (pott apsesi)
 Hipokrat
 Bergamalı Galen

Tarihçe-2
“Sesleri kısık, boyunları hafif bükük ve sert,
parmakları silindirik fakat eklemleri şiş,
vücutları iyice erimiş olduğu i•
çin kemikleri
belirginleşmiş tırnakları eğri, yassılaşmış ve
kırılgan. Burun keskin ve silindirik, yanakları
belirgin derecede pembeleşmiş, gözler
iyice 
çukurlaşmış fakat parlaklıklarını
kaybetmemiş yüzü kadavra halini almış kol ve
bacak kasları erimiş, kaburgaların başladığı,
sonlandığı yerler ve eklemleri net bir şekilde
se•
çiliyor. Skapulalar kuş kanadı halini almıştır.”
Tarihçe-3
Tüketim Hastalığı (Consumption)
 Beyaz Veba (White Plaque)
 Phthisis
 Daima Genç (Forever Young)
 Unutulmuş Katil (The Forgotten Killer)
 İnce Hastalık

Tarihçe-4

Rene Laennec

Robert Koch-1882

Albert Calmette
Eski tedaviler
Kan alma
 Müshil
 Fosforik asit
 Eter
 Afyon
 At ile gezinti yapma
 El sürme

Ünlü verem hastaları
M. Tuberculosis
•Verem mikrobu,
güneş görmeyen
ortamlarda havada
uzun süre canlı
kalabilir.
1-5 mikron uzunluğunda
•Güneşten gelen
ultraviyole ışınları
verem mikrobunu
kısa sürede öldürür.
Verem nasıl bulaşır?
Tüberküloz hastası
her öksürük ile,
1-3 basil içeren
3500 kadar
bulaştırıcı parçacığı
etrafa saçar.
Patogenez-1
Patogenez-2
Verem hangi organları tutar?
 Akciğerler
: % 70-80
 Diğer Organlar
◦ Akciğer zarı
◦ Lenf bezleri
◦ Beyin zarı
◦ Kemikler
◦ Böbrekler
◦ Kalp zarı
◦…
: % 20-30
Belirtiler
 15
günden uzun süren öksürük
 Balgam
 Kanlı
çıkarma
balgam
 Ateş
 Gece
terlemesi
 İştahsızlık
 Zayıflama
Tanı-1
Vereme erken tanı nasıl konabilir?
İki-üç hafta veya daha uzun
süreli öksürük şikayeti olan
herkes Verem Savaşı
Dispanseri veya başka bir
sağlık kuruluşuna
başvurmalıdır!!!
Tanı-2
•
Balgamın mikroskopla muayenesi
•
Balgam kültürü
•
Akciğer grafisi
•
Tüberkülin cilt testi
Tedavi-1

Tüberküloz tedavisi verem savaş
dispanserlerinde tamamen ücretsiz!

2006
Doğrudan gözetimli tedavi
Tedavi-2
•
•
•
Dört veya beş ilaçla 6-8 ay süre ile tedavi
verilmelidir.
İlaçların düzenli kullanılması esastır.
İlaçların bir gün bile aksatılmaması
gereklidir.
Tedavi-3
Dünya Sağlık Örgütü, tedavi başarısını
garantilemek için, tüberkülozlu hastaların
her doz ilacının her gün bir sağlık çalışanı
veya eğitilmiş bir gönüllü tarafından
yutturulmasını esas almaktadır.
Tedavi-4
Hastanın yakınları, özellikle de aynı
evde birlikte yaşayanlar Verem Savaşı
Dispanserlerine başvurmalıdır.
Hasta yakınlarının taramaları
dispanserlerde ücretsiz olarak
yapılmaktadır!
Tüberküloz taraması (-) hasta yakınlarına
koruma tedavisi başlanır.
Korunma
Erken teşhis
 Başarılı tedavi
 Temaslıların tedavisi
 BCG aşısı

Önemli Noktalar-1

Belirtiler
◦ 15 günden uzun süren
öksürük
◦ Balgam çıkarma
◦ Kanlı balgam
◦ Ateş
◦ Gece terlemesi
◦ İştahsızlık
◦ Zayıflama

Tanı
o Balgamın mikroskopla
muayenesi
o Balgam kültürü
o Akciğer grafisi
o Tüberkülin cilt testi
Önemli Noktalar-2

Tedavi
◦ Verem Savaş
Dispanserlerinde
ücretsiz olarak
verilmektedir.
◦ Doğrudan Gözetimli
Tedavi(DGT)
uygulanmaktadır.

Korunma
◦
◦
◦
◦
Erken teşhis
Başarılı tedavi
Temaslıların tedavisi
BCG aşısı

similar documents