ABC-analys för- och nackdelar

Report
Roland Carlsson
Stora
RäkneDagen!
…och vi startar med lite
repetition
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
DIFFERENTIERING
Att behandla Produkter, Kunder,
Leverantörer etc olika
”För oss är alla kunder lika viktiga och lika
mycket värda. De ska därför behandlas lika.”
”Alla kunder ska ha högsta möjliga
servicegrad.”
En vacker tanke kanske men är den rätt....?
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
VOLYMVÄRDESANALYS
Utgångspunkt:
En liten del av antalet står för en stor del av
omsättningen
Exempel:
Några få kunder står för en mycket stor del av
omsättningen
Några få produkter står för huvuddelen av vår totala
omsättning.
Några få leverantörer står för en stor del av våra
inleveranser.
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Verktyget är
ABC-analys
Ett verktyg för differentiering
Att klassa kunder, leverantörer, produkter etc i olika
kategorier
Grundmodellen: Kategorierna är A, B och C
”Paretos princip: ”80 – 20 – regeln”
20% av kunderna står för 80% av omsättningen
Samma förhållande gäller också om vi ser till
produkter och leverantörer
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
% av totalt
volymvärde
80 – 20 – regeln, grafiskt
100%
90%
80%
70%
60%
50%
A
40%
C
B
30%
20%
10%
10%
20%
Lagerstyrning och transportekonomi
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
% av antal
produkter
2013
Roland Carlsson
ABC-analys, steg 1
Artikel nr Styckpris Förbrukning Volymvärde
(kr/st)
(st)
(kr/st *antal)
Beräkna
Beräkna
procenvolymIndata
tuellt
värde
värde
Procent av totalt
volymvärde
1
39,00 kr
1825
71 175,00 kr
9,79%
2
8,00 kr
745
5 960,00 kr
0,82%
3
275,00 kr
1060
291 500,00 kr
40,10%
4
22,00 kr
212
4 664,00 kr
0,64%
5
7 100,00 kr
10
71 000,00 kr
9,77%
6
4,00 kr
4856
19 424,00 kr
2,67%
7
60,00 kr
1026
61 560,00 kr
8,47%
8
125,00 kr
188
23 500,00 kr
3,23%
9
65,00 kr
2661
172 965,00 kr
23,79%
10
47,00 kr
111
5 217,00 kr
0,72%
Summa:
726 965,00 kr
100,00%
Lagerstyrning och transportekonomi
Hur
gör
man?
2013
Roland Carlsson
Hur man
fortsätter
ABC-analys, steg 2
Artikel nr
Styckpris
(kr/st)
Förbrukning
(st)
Volymvärde
(kr/st *antal)
Procent av totalt
volymvärde
Andel av antal
produkter (%)
Ackumulerat
Ackumulerat
volymvärde
(%)
0%
0%
ABCklass
3
275,00 kr
1060
291 500,00 kr
40,10%
10%
40,10%
A
9
65,00 kr
2661
172 965,00 kr
23,79%
20%
63,89%
A
1825
71 175,00 kr
73,68%
B
83,45%
B
Sortera
1
39,00 kr
utifrån högst
5
7 100,00 kr
volymvärde
Sätt in 30%
Sätt in andel
Ackumulera
9,79%
av
volymvärdet
71 000,00
kr antalet
9,77% A , B eller C
40%
Färdigt????
10
60,00 kr
1026
61 560,00 kr
8,47%
50%
91,92%
B
125,00 kr
188
23 500,00 kr
3,23%
60%
95,15%
C
6
4,00 kr
4856
19 424,00 kr
2,67%
70%
97,82%
C
2
8,00 kr
745
5 960,00 kr
0,82%
80%
98,64%
C
10
47,00 kr
111
5 217,00 kr
0,72%
90%
99,36%
C
4
22,00 kr
212
4 664,00 kr
0,64%
100%
100,00%
C
7
8
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
ABC-analys, uppgift
Artikel nr
Finns
också
som .pdffil
Lagerstyrning och transportekonomi
Styckpris Förbrukning
(kr/st)
(st)
10-001
135,00 kr
4750
10-002
256,00 kr
2530
10-003
478,00 kr
1200
10-004
172,00 kr
550
10-005
894,00 kr
300
10-006
743,00 kr
4980
10-007
269,00 kr
460
10-008
37,00 kr
3250
10-009
683,00 kr
1500
20-005
937,00 kr
1200
20-006
1 278,00 kr
2400
20-007
2 643,00 kr
3500
20-008
3 982,00 kr
950
20-009
2 653,00 kr
1800
20-010
984,00 kr
320
20-011
2 636,00 kr
1260
20-012
1 523,00 kr
130
20-013
984,00 kr
200
30-112
862,00 kr
260
30-113
759,00 kr
800
30-114
3 962,00 kr
2750
30-115
745,00 kr
270
30-116
5 280,00 kr
180
30-117
4 573,00 kr
670
30-118
2 444,00 kr
320
30-119
1 525,00 kr
890
30-120
2 674,00 kr
760
30-121
1 672,00 kr
650
30-122
1 839,00 kr
500
30-123
7 345,00 kr
110
Roland Carlsson
Lämpligt
att göra i
excel
2013
Artikel nr
Styckpris Förbruk(kr/st)
ning (st)
ABC-analys, lösning
Volymvärde
(kr/st *antal)
Procent av tot
volym-värde
Andel av antal Ack volymprodukter Ack
värde 0%
0%
Roland Carlsson
ABCklass
30-114
3 962,00 kr
2750
10 895 500,00 kr
19,40%
3,33%
19,40%
A
20-007
2 643,00 kr
3500
9 250 500,00 kr
16,47%
6,67%
35,88%
A
20-009
2 653,00 kr
1800
4 775 400,00 kr
8,50%
10,00%
44,38%
A
20-008
3 982,00 kr
950
3 782 900,00 kr
6,74%
13,33%
51,12%
A
10-006
743,00 kr
4980
3 700 140,00 kr
6,59%
16,67%
57,71%
A
20-011
2 636,00 kr
1260
3 321 360,00 kr
5,91%
20,00%
63,62%
A
20-006
1 278,00 kr
2400
3 067 200,00 kr
5,46%
23,33%
69,08%
B
30-117
4 573,00 kr
670
3 063 910,00 kr
5,46%
26,67%
74,54%
B
30-120
2 674,00 kr
760
2 032 240,00 kr
3,62%
30,00%
78,16%
B
30-119
1 525,00 kr
890
1 357 250,00 kr
2,42%
33,33%
80,58%
B
20-005
937,00 kr
1200
1 124 400,00 kr
2,00%
36,67%
82,58%
B
30-121
1 672,00 kr
650
1 086 800,00 kr
1,94%
40,00%
84,51%
B
10-009
683,00 kr
1500
1 024 500,00 kr
1,82%
43,33%
86,34%
B
30-116
5 280,00 kr
180
950 400,00 kr
1,69%
46,67%
88,03%
B
30-122
1 839,00 kr
500
919 500,00 kr
1,64%
50,00%
89,67%
B
30-123
7 345,00 kr
110
807 950,00 kr
1,44%
53,33%
91,11%
C
30-118
2 444,00 kr
320
782 080,00 kr
1,39%
56,67%
92,50%
C
10-002
256,00 kr
2530
647 680,00 kr
1,15%
60,00%
93,65%
C
10-001
135,00 kr
4750
641 250,00 kr
1,14%
63,33%
94,80%
C
30-113
759,00 kr
800
607 200,00 kr
1,08%
66,67%
95,88%
C
10-003
478,00 kr
1200
573 600,00 kr
1,02%
70,00%
96,90%
C
20-010
984,00 kr
320
314 880,00 kr
0,56%
73,33%
97,46%
C
10-005
894,00 kr
300
268 200,00 kr
0,48%
76,67%
97,94%
C
30-112
862,00 kr
260
224 120,00 kr
0,40%
80,00%
98,34%
C
30-115
745,00 kr
270
201 150,00 kr
0,36%
83,33%
98,69%
C
20-012
1 523,00 kr
130
197 990,00 kr
0,35%
86,67%
99,05%
C
20-013
984,00 kr
200
196 800,00 kr
0,35%
90,00%
99,40%
C
10-007
269,00 kr
460
123 740,00 kr
0,22%
93,33%
99,62%
C
10-008
37,00 kr
3250
120 250,00 kr
0,21%
96,67%
99,83%
C
10-004
172,00 kr
550
94 600,00 kr
0,17%
100,00%
100,00%
C
Summa:
56 153 490,00 kr
100,00%
Lagerstyrning och transportekonomi
Finns
också
lite att
fundera
över på
sidan 2 i
.pdf-filen
Men
först lite
annat
2013
Roland Carlsson
Vad ska vi ha resultatet till?
• Differentiering, segmentering
• A-produkter => stort värde. Viktigast?
-Reducera ledtider -Öka frekvenser -Reducera
osäkerheter -Öka omsättningshastigheten
• C-produkter => lågt värde. Minst viktiga?
-Enkla beställningsprinciper -Acceptabel
leveransservice till minimal kostnad
• Vad är viktigast?
-ur olika aspekter, XYZ, frekvensanalys ?
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Frekvensanalys
samma exempel som förut men utifrån frekvens
Artikel nr
Styckpris
(kr/st)
Förbrukning
(st)
Volymvärde
(kr/st *antal)
Procent av totalt
volymvärde
Andel av antal
produkter (%)
Ackumulerat
Ackumulerat
volymvärde
(%)
0%
0%
ABCklass
6
4,00 kr
4856
19 424,00 kr
2,67%
70%
97,82%
C
9
65,00 kr
2661
172 965,00 kr
23,79%
20%
63,89%
A
1
39,00 kr
1825
71 175,00 kr
9,79%
30%
73,68%
B
3
275,00 kr
1060
291 500,00 kr
40,10%
10%
40,10%
A
7
60,00 kr
1026
61 560,00 kr
8,47%
50%
91,92%
B
2
8,00 kr
745
5 960,00 kr
0,82%
80%
98,64%
C
4
22,00 kr
212
4 664,00 kr
0,64%
100%
100,00%
C
8
125,00 kr
188
23 500,00 kr
3,23%
60%
95,15%
C
10
47,00 kr
111
5 217,00 kr
0,72%
90%
99,36%
C
5
7 100,00 kr
10
71 000,00 kr
9,77%
40%
83,45%
B
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
ABC-analys
för- och nackdelar
Exempel på fördelar:
• Lättillgänglig, enkel att göra/använda
• Ger en bra överblick
•
•
•
•
Exempel på nackdelar:
Tar inte hänsyn till täckningsbidraget
Svårt att se tex komplementprodukter
Ger bara det egna företagets perspektiv
Ger en ögonblicksbild och tar inte hänsyn till i vilket
stadie en produkt befinner sig
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Produktlivscykeln
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
BCG - matrisen
Hög
Marknadsandel /
kapitalbildning
Låg
Hög
Stjärna
Tillväxttakt /
kapitalanvändning
Frågetecken
Nu kan vi ta
och titta på sidan 2
av ABC-uppgiften
(abc.pdf)
Mjölkko
Byracka
Låg
BCG-matrisen kan ni läsa mer om i filen bcg.pdf
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Ett annat sätt att använda
resultatet av ABC-analysen
Att bestämma nivån på säkerhetslagret
Kanske vill man ha olika nivåer för
A, B och C?
Bättre lagertillgänglighet för A och inte så
mycket för C?
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Metoder för beräkning av
säkerhetslager
Manuellt bedömt
Bygger på erfarenhetsmässiga bedömningar
Procent av ledtidsförbrukningen
En procentuell andel av vad som antas förbrukas under
ledtiden
Beräknat utifrån kostnadsoptimering
Avvägning mellan lagringskostnad och bristkostnad
Beräknat utifrån önskad servicenivå
Bygger på sannolikheten att artikeln finns på lager när
den efterfrågas
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Servicenivå utifrån två olika
definitioner:
SERV1
Sannolikheten att brist inte ska uppstå under en
lagercykel
lagercykel = tiden mellan två påfyllningar
SERV2
Hur stor andel av efterfrågan som kan levereras
direkt från lager
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Beräkning av SäkerhetsLager
Enligt definitionen SERV1
Hänsyn till osäkerhet i efterfrågan
SL  k * SD D *
LT
Hänsyn till osäkerhet i ledtid
S L  k * S D LT * D M
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Beräkning av SäkerhetsLager
Enligt definitionen SERV1
Hänsyn tagen till både osäkerhet i ledtid och
osäkerhet i efterfrågan
SL 
(k * SD D *
Lagerstyrning och transportekonomi
LT )  ( k * S D LT * D M )
2
2
2013
Roland Carlsson
Ett räkneexempel
SL=?
LT=14 dagar
SDD=5 st/dag
k=1,65 (servicenivå 95%)
SDLT=3 dagar
D=7 200 st/år
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Vart kommer k ifrån?
Det som vi kallar ”säkerhetsfaktorn”
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Normalfördelningstabell
Tabellen, som
också finns i
kompendiet, är
skapad i Excel
med
funktionen
NORMSFÖRD
Man kan
också använda
funktionen
NORMSINV
för att
beräkna
säkerhetsfaktorn.
X
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
Lagerstyrning och transportekonomi
0
50,000%
53,983%
57,926%
61,791%
65,542%
69,146%
72,575%
75,804%
78,814%
81,594%
84,134%
86,433%
88,493%
90,320%
91,924%
93,319%
94,520%
95,543%
96,407%
97,128%
97,725%
98,214%
98,610%
98,928%
99,180%
99,379%
99,534%
99,653%
99,744%
99,813%
99,865%
99,903%
99,931%
99,952%
99,966%
99,977%
99,984%
99,989%
99,993%
0,01
50,399%
54,380%
58,317%
62,172%
65,910%
69,497%
72,907%
76,115%
79,103%
81,859%
84,375%
86,650%
88,686%
90,490%
92,073%
93,448%
94,630%
95,637%
96,485%
97,193%
97,778%
98,257%
98,645%
98,956%
99,202%
99,396%
99,547%
99,664%
99,752%
99,819%
99,869%
99,906%
99,934%
99,953%
99,968%
99,978%
99,985%
99,990%
99,993%
0,02
50,798%
54,776%
58,706%
62,552%
66,276%
69,847%
73,237%
76,424%
79,389%
82,121%
84,614%
86,864%
88,877%
90,658%
92,220%
93,574%
94,738%
95,728%
96,562%
97,257%
97,831%
98,300%
98,679%
98,983%
99,224%
99,413%
99,560%
99,674%
99,760%
99,825%
99,874%
99,910%
99,936%
99,955%
99,969%
99,978%
99,985%
99,990%
99,993%
0,03
51,197%
55,172%
59,095%
62,930%
66,640%
70,194%
73,565%
76,730%
79,673%
82,381%
84,849%
87,076%
89,065%
90,824%
92,364%
93,699%
94,845%
95,818%
96,638%
97,320%
97,882%
98,341%
98,713%
99,010%
99,245%
99,430%
99,573%
99,683%
99,767%
99,831%
99,878%
99,913%
99,938%
99,957%
99,970%
99,979%
99,986%
99,990%
99,994%
0,04
51,595%
55,567%
59,483%
63,307%
67,003%
70,540%
73,891%
77,035%
79,955%
82,639%
85,083%
87,286%
89,251%
90,988%
92,507%
93,822%
94,950%
95,907%
96,712%
97,381%
97,932%
98,382%
98,745%
99,036%
99,266%
99,446%
99,585%
99,693%
99,774%
99,836%
99,882%
99,916%
99,940%
99,958%
99,971%
99,980%
99,986%
99,991%
99,994%
0,05
51,994%
55,962%
59,871%
63,683%
67,364%
70,884%
74,215%
77,337%
80,234%
82,894%
85,314%
87,493%
89,435%
91,149%
92,647%
93,943%
95,053%
95,994%
96,784%
97,441%
97,982%
98,422%
98,778%
99,061%
99,286%
99,461%
99,598%
99,702%
99,781%
99,841%
99,886%
99,918%
99,942%
99,960%
99,972%
99,981%
99,987%
99,991%
99,994%
0,06
52,392%
56,356%
60,257%
64,058%
67,724%
71,226%
74,537%
77,637%
80,511%
83,147%
85,543%
87,698%
89,617%
91,309%
92,785%
94,062%
95,154%
96,080%
96,856%
97,500%
98,030%
98,461%
98,809%
99,086%
99,305%
99,477%
99,609%
99,711%
99,788%
99,846%
99,889%
99,921%
99,944%
99,961%
99,973%
99,981%
99,987%
99,992%
99,994%
0,07
52,790%
56,749%
60,642%
64,431%
68,082%
71,566%
74,857%
77,935%
80,785%
83,398%
85,769%
87,900%
89,796%
91,466%
92,922%
94,179%
95,254%
96,164%
96,926%
97,558%
98,077%
98,500%
98,840%
99,111%
99,324%
99,492%
99,621%
99,720%
99,795%
99,851%
99,893%
99,924%
99,946%
99,962%
99,974%
99,982%
99,988%
99,992%
99,995%
0,08
53,188%
57,142%
61,026%
64,803%
68,439%
71,904%
75,175%
78,230%
81,057%
83,646%
85,993%
88,100%
89,973%
91,621%
93,056%
94,295%
95,352%
96,246%
96,995%
97,615%
98,124%
98,537%
98,870%
99,134%
99,343%
99,506%
99,632%
99,728%
99,801%
99,856%
99,896%
99,926%
99,948%
99,964%
99,975%
99,983%
99,988%
99,992%
99,995%
0,09
53,586%
57,535%
61,409%
65,173%
68,793%
72,240%
75,490%
78,524%
81,327%
83,891%
86,214%
88,298%
90,147%
91,774%
93,189%
94,408%
95,449%
96,327%
97,062%
97,670%
98,169%
98,574%
98,899%
99,158%
99,361%
99,520%
99,643%
99,736%
99,807%
99,861%
99,900%
99,929%
99,950%
99,965%
99,976%
99,983%
99,989%
99,992%
99,995%
2013
Roland Carlsson
System för Lagerpåfyllning
Kan baseras på Tid (regelbundna påfyllningar)
-Periodbeställningssystem
Kan baseras på Kvantitet (lagersaldo)
-Beställningspunktsystem
Kan baseras på Förbrukning
(förväntad framtida förbrukning)
-MRP
-Täcktidsplanering
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Periodbeställningssystem
NIVÅ
Återfyllnadsnivå
{
Q
SL
{
1
Ledtid
Lagerstyrning och transportekonomi
2
3
4
TID
2013
Roland Carlsson
Beställningspunktsystem
NIVÅ
BP
{
SL{
FL
Ledtid
Lagerstyrning och transportekonomi
TID
2013
Roland Carlsson
Ett räkneexempel
BP=?
BP=FL+SL
FL=LT*D
LT=14 dagar
D=14400 st/år
SL=150 st
Och nu ett eget räkneexempel på SL o BP
filen heter ovning_sl.pdf
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Partiformning
Det ”klassiska” problemet för totalkostnadsanalys
Många metoder för att lösa detta
Några exempel:
Wilsonfomeln
Silver & Meal
Wagner & Whitin
Least Unit Cost
Lot for Lot
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Avvägningen mellan
Lagringskostnad och Ordersärkostnad
Kostnad
Totalkostnad
Lagringskostnad
Ordersärkostnad
Optimal
orderstorlek
Lagerstyrning och transportekonomi
Orderstorlek
2013
Roland Carlsson
Totalkostnad vid partiformning
C tot 
D
K 
Q
Q
VW
2
•Q = Orderkvantitet (st)
•K = Ordersärkostnad (kr/gång)
•D = Efterfrågan (st/tidsenhet)
•V = Produktens värde (kr/st)
•W = Lagringskostnad, lagerränta (%/tidsenhet)
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Vad är K, ordersärkostnad?
några exempel
•
•
•
•
•
•
•
•
Vid inköp
Orderläggning
Leveransbevakning
Godsmottagning
Ankomstkontroll
Inlagring
Ankomstrapportering
Fakturakontroll
Betalning
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Vad är K, ordersärkostnad?
några exempel
•
•
•
•
•
•
•
•
Beordring från egen produktion
Orderplanering
Framtagning av produktionsunderlag
Materieluttag ur förråd
Framtagning av verktyg
Omställning av maskiner, STÄLLKOSTNAD
Interna transporter
Slutkontroll
Inlagring, inrapportering
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Ekonomisk OrderKvantitet
EOK, EOQ, Wilsonformeln,
Kvadratrotsformeln......
Q opt 
2 KD
VW
En av flera varianter på Wilson…..
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Totalkostnad vid partiformning
med hänsyn till ProduktionsTakt
C tot 
D
*K 
Q
Q
*
PT  D
2
*V *W
PT
•Q = Orderkvantitet (st)
•K = Ordersärkostnad (kr/gång)
•D = Efterfrågan (st/tidsenhet)
•PT = Produktionstakt
•V = Produktens värde (kr/st)
•W = Lagringskostnad, lagerränta (%/tidsenhet)
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Ekonomisk OrderKvantitet
med hänsyn till ProduktionsTakt
Q opt 
Lagerstyrning och transportekonomi
2 KD
VW
*
PT
PT  D
2013
Roland Carlsson
Ett räkneexempel
Q=?
med eller utan hänsyn till
produktionstakt
D=6000 st/år
K=1200 kr/gång
V=100 kr/st
W=25% (årsränta)
PT=40000 st/år
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Silver & Meal
En dynamisk Metod
• Räknas om vartefter prognoserna
uppdateras
• Lämpar sig för varierande behov/efterfrågan
• Tar hänsyn till samma kostnader som
Wilson
• Beräknar en periodkostnad (här månad) för
att beställa ett antal perioders behov
• Räknar under antagandet att första
periodens behov inte behöver lagras
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Partiformning Silver & Meal
ett exempel
Månad
Efterfrågan
K
400
1
95
W
25%
2
75
V
55
3
80
4
95
5
85
6
95
7
75
8
90
9
100
10
65
11
85
12
60
Mån.kostn.
vid best.för:
1 mån
2 mån
3 mån
4 mån
5 mån
6 mån
7 mån
8 mån
9 mån
10 mån
11 mån
12 mån
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Partiformning Silver & Meal
ett exempel
Månad
Efterfrågan
Mån.kostn.
vid best.för:
1 mån
2 mån
3 mån
4 mån
5 mån
6 mån
7 mån
8 mån
9 mån
10 mån
11 mån
12 mån
K
400
1
95
W
25%
2
75
400 kr
243 kr
223 kr
249 kr
277 kr
322 kr
349 kr
396 kr
454 kr
475 kr
521 kr
540 kr
V
55
3
80
4
95
400 kr
249 kr
238 kr
243 kr
277 kr
326 kr
344 kr
386 kr
404 kr
5
85
6
95
7
75
8
90
9
100
10
65
400 kr
252 kr
244 kr
239 kr
269 kr
282 kr
11
85
12
60
400 kr
234 kr
Finns även i filen silveromeal.pdf
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Ett eget räkneexempel
Q=?
enligt Silver & Meal
Sidan 2 i filen silveromeal.pdf
Lagerstyrning och transportekonomi
2013

similar documents