A biogyümölcs, azon belül is a bio

Report
Projekt : HUSK/0901/1.2.1/0010
Az ökológiai gazdálkodás aktuális kérdései
A biogyümölcs, azon belül is a bio-diótermesztés általános problematikája
Tóth László
Mosonmagyaróvár
2011. november 25.
Bemutatkozás
• 106 ha művelés alatt álló öko-dióültetvény
• Fajták: M-10, A-117, A-117-31
• Porzó: 1%
• Térállás: 5 m x 8 m, 9 m x 6 m
• Öntözőrendszer 80 ha-on
Az előadás tartalma
 1.) Miért termesszünk biodiót – a hipotézis
 2) Az ökodió-termesztés általános problémái
 3.) Az ökodió-termesztés gyakorlati problémái
 4.) A beruházási kockázatokat befolyásoló tényezők
 5.) A biodió termesztéstechnológiai vonatkozásai
 6.) Az ökológiai diótermesztés növényegészségügyi problémái
 7.) Problémamegoldási lehetőségek
Miért éppen biodió – a hipotézis
•
Rendelkezésre álló terület korlátolt mivolta / hektáronkénti árbevétel és hozzáadott
érték maximalizálás
•
Termesztéstechnológiai költséghatékonyság / nem számottevő ktg. különbség a
konvencionális és az ökológiai termelés közt
•
Magas beruházási költség / jó nettó jelenérték / hosszútávú megtérülés / kis kockázat
•
Amortizációs paradoxon / hosszú “eszköz” élettartam / gyakorlatilag nincs
újraberuházás
•
BCG mátrix: Bővülő piacok – hatványozott hatás, növekvő árak
•
“Ekodió”: Jól kommunikálható hozzáadott érték / ingyen PR / növekvő fogyasztás
•
Elfogadható versenyhelyzet / támogatási környezet
•
Gazdaságossági hipotézis + korlátoltan redelkezésre álló információk + egyéb
nem racionális előítélet = beruházási döntés = biodió termesztés
Az ökodió-termesztés általános problémái
• A know-how általános hiánya / nincs szakmai tanácsadás
•
A gazdasági és az egyéb hipotézisek nincsenek piackutatásokkal
megerősítve
• A gazdasági döntéseknél a kockázat nincs figyelembe véve, illetve
számosítva
• Nincs külső- és beslő környezeti hatástanulmány (PEST és SWOT)
• Bürokratikus környezet – állandóan változó, és áttekinthetetlen
szabály – és támogatási rendszer
• Eredmény: Hosszabb termőrefordulási idő, megtérülés, cash flow
problémák, demotiváció
Az ökodió-termesztés gyakorlati problémái
• 8-9 éves termőrefordulási időtartam a 6-7 helyett
• A fogyasztó nem fizeti meg az EKO és a konvencionális dió közti
árkülönbséget / a dióval szembeni előítéletek
• A piac csak az oltánydiót fizeti meg, ezenbelül is csak a 34 mm feletti
gyümölcsátmérőt
• Egyre gyakoribbak extrém időjárási körülmények
• Növényegészségügyi problémák
• Az ökológia gazdaságban használható szerek csökkenése
• Lassú fejlődés, alacsony gyümölcsátmérő
A beruházási kockázatokat befolyásoló tényezők
PEST és SWOT
Makroklíma
Mikroklíma
Talajtani viszonyok
Fajtaválasztás
Művelésmód
Növényegészségügy
A.) SWOT
S:
Növekvő piacok és árak
Támogatási rendszer rendelkezésre állása
Kis kockázat
Jó technológia felszereltség
W:
Nincs institucionális know-how
Magas beruházási költségek
Piaci előítéletek
Bürokratikus adminisztratív környezet
O:
Fogyasztói paradigmaváltás
Egyértelműbb jogi szabályozás
Regionális együttműködés
Nagy- és kiskereskedelmi értékesítési csatornák kialakítása
T:
Változó gazdasági- és támogatási környezet
Extrém klimatikus viszonyok
Új betegségek megjelenése
B.) Makroklimatikus viszonyok
B.) Makroklimatikus viszonyok
C.) Mikroklimatikus viszonyok
C.) Makro- és mikroklíma hatásmechanizmusa
Makro- és mikroklíma hatása
Havi átlaghőmérséklet
Érték
Konvencionális Ekológiai
Megjegyzés
9.5 C
Megfelel
Elfogadható
Éves csapadékátlag
629 mm
Elégséges
Elégtelen
Öntözéssel paradox módon pozitív hatású
Uralkodó széljárás
DNy
Megfelel
Megfelel
Fontos a sorirány
Elfogadható
Megfelel
Sorirányból fertőtlenítő hatású
Átlagos szélsebesség
Napos órák száma
Völgykatlanok feletti átlagmagasság
Diókihajtás átlagos időpontja
Diókihajtáskori fagy (10 év
átlagában)
Talajvízszint
3,2
2200 óra Megfelel
38 m
Elfogadható
Megfelel
Megfelel
Sugárzásos talajmenti fagy esetén segítség
Szállitott fagy - megoldandó súlyos
probléma
ápr. 4. hete
3
Elégséges
Elégtelen
8m
Megfelel
Megfelel
D.) Talajtani viszonyok
Talajfizika
Típus
Kötöttség
Humusztartalom
Termőréteg
Neogén
terrasz
Barna
erdőtalaj
Agyagos
középkötött
3%
50 cm
Völgykatlan
Csernozjom
Középkötött
vályog
3,2%
65 cm
Talajkémia
pH
P
K
Mg
Ca
Nan
Neogén
terrasz
6.8
63
292
320
3733
15.1
Völgykatlan
7.0
55
216
496
4492
16.2
Talajtani szempontból diótermesztésre alkalmasabb a völgykatlanos
termesztés, viszont a klimatikus hatások miatt az ökológiai diótermesztésre
a domboldal megfelelőbbnek mutatkozik
E.) Fajtaválasztás
Alsószentiváni
117
A117
Szelekció
Fajta - Kárpáti fajtakör
Rövidített megnevezés
Eredete
Milatai 10
M10
Szelekció
Alany
Fagyérzékenység
Juglans regia Juglans regia
átlagon felüli átlagos
Talajjal szembeni követelmény átlagon felüli átlagon aluli
Betegség-rezisztencia
átlagon aluli átlagon felüli
Fakorona
Oldalrügybőli termés
Térállás
%-os arány
gömb
részben 25%
8X5, 8X10
60%
ritka feltörekvő
nem
9X6, 9X12
20%
Alsószentiváni
kései
A-117-31
Hibrid
Alsószentiváni
Bonifác
A-117-15
Hibrid
Milotai
Milotai bőtermő intenzív
M10-9
M10-37
Hibrid
Hibrid
Juglans regia
átlagon aluli
Juglans regia
Juglans regia
átlagin jóval aluli átlagon aluli
átlagos
átlagos
átlagon felüli
átlagon aluli
átlagon felüli
átlagon aluli
ritka feltörekvő
igen
9X6, 9X12
15%
sűrű gömb
igen
8X5, 8X10
5%
ritka, hengeres
igen
8X5, 8X10
0%
Milotai
kései
M10-14
Hibrid
Juglans
Juglans regia regia
átlagos
átlagon aluli
átlagon
átlagon felüli felüli
átlagon aluli átlagon aluli
ritka
sűrű gömb szétterülő
igen
igen
8X5, 8X10 8X5, 8X10
0%
0%
Ökológia diótermesztés esetén történő fajtaválasztási szempontrangsor:
-
Betegségrezisztencia (Juglans regia alany, CLRV, Black line desease, Xantomonas, Gnom
Fagyérzékenység (Minél későbbi diókihajtás)
Talajminőségi követelmények
Ritka, szellős koronalakzat
Nagy térállás
Fajtaminőségi szempontok
Termésátlag, mennyiségi szempontok
F.) Művelésmód
Alapelvek:
• Ugyanannyiért kell megtermelni a biodiót, mint a
konvencionálisat (a piac nem fizeti meg az árkülönbséget).
Nagyobb beruházás, kisebb működési költségek
• A művelésmóddal a növényegészségügyi problémákat –
kockázatokat minimalizálni kell
• Nagy százalékban 34 mm feletti átmérőjű biodiót termelni
• A fákat nagyon jó alapkondícióban tartani
F.) Művelésmód
Hogyan:
• Automatikus öntözőrendszer – 1000 mm évente
• Szélirányú sorirány, nagy térállás (9 m X 7 m, 9 m x
14 m)
• Metszésmód: szellős korona, sok napfény
• Tápanyagok visszajuttatása a talajba: mulcsolás,
engedélyezett anyagokkal utánpótlás
• Effektív fagyvédelem: nagy kifagyás
G.) Növényegészségügyi feladatok
A juglon, szerepe a természetes prevencióban
Főbb károsító
Károsító típusa
Konvencionális védekezés
Ökolóogiai védekezés
CLRV - Black line desease
Vírus
Mechanikai eltávolítás, Juglans regia alany
Mechanikai eltávolítás, Juglans regia alany
Xantomonas Juglandis
Baktérium
Baktericid készítmények
CuOH alapú engedélyzett szerek
Gnomonia Leptostyla
Gomba
Fungicid készítmények
Polysulfid CA
Gyökér és ágak betegségi Gomba
Fungicid készítmények
Jó kondíció, sebkezelés
Almamoly 2. generáció
Efektív insekticidek
Feromon csapdák, ragadozó rovarok
Rovar
Problémák:
Rendelkezésre álló szerek csökkenő mennyisége, nincs innováció
Hosszadalmas és nehézkes engedélyezési folyamat
Nincs régiós együttműködés
Köszönjük a figyelmet!

similar documents