Rynek pracy

Report
Tworzenie regulacji opartych na
danych i dowodach
Maciej Drozd*
Departament Analiz Strategicznych
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
26 marca 2013 r., Warszawa
* Prezentacja na podstawie materiałów i opracowań Departamentu Analiz Strategicznych KPRM.
•1
1
Departament Analiz Strategicznych KRPM
Kompetencje analityczne w administracji
Polska wyróżnia się sformalizowaniem procesu OSR przepisy mają ograniczony wpływ na jakość analiz.
27
25
20
15
2008
EU average
10
5
0
ESP SVK PRT FRA TUR ICE NOR NLD HUN AUT BEL EU LUX ITA IRL USA SWE GRE CHE DNK DEU POL FIN NZL KOR MEX JPN CZE AUS CAN UK
Źródło: Indicators of Regulatory Management Systems 2009, www.oecd.org/governance/regulatorypolicy/indicatorsofregulatorymanagementsystems.htm
•2
2
2
Departament Analiz Strategicznych KRPM
Kompetencje analityczne w administracji
Liczba ekonomistów/analityków w ministerstwach
1800
1600
1400
Gov’t
Social
Research
Service
1200
1000
800
600
Gov’t
Economic
Service
400
200
0
Polska
Źródło: wstępne oszacowanie DAS na podstawie m.in. BIS UK
Wielka Brytania
•3
3
Departament Analiz Strategicznych KRPM
Kompetencje analityczne w administracji
Zarobki ekonomistów/analityków
Stawki brutto płac na wybranych stanowiskach analitycznych w woj. mazowieckim w pierwszym kwartale 2011 r.
Stanowisko
Analityk finansowy
Analityk inwestycyjny
Programista SQL
Analityk systemowy
Analityk biznesowy IT
Analityk raportujący
Analityk biznesowy
Analityk procesów (PMO)
Branża
Finanse i Księgowość
Finanse i Księgowość
IT i telekomunikacja
IT i telekomunikacja
IT i telekomunikacja
Nowoczesne usługi biznesowe
Nowoczesne usługi biznesowe
Nowoczesne usługi biznesowe
Źródło: Hays Poland, Raport płacowy: wynagrodzenia I półrocze 2011.
Najczęściej
oferowane płace
9 000
8 000
8 000
8 000
12 000
6 000
6 000
9 000
Minimum
6 000
6 000
6 000
6 000
9 000
5 000
6 000
7 000
Maksimum
12 000
15 000
16 000
15 000
20 000
7 500
7 500
10 000
•4
4
Departament Analiz Strategicznych KRPM
Kompetencje analityczne w administracji
Administracja konkuruje o analityków z prestiżowymi
organizacjami, ale ma do wykorzystania rezerwy.
Konkurencja na rynku pracy
Niewykorzystany potencjał
• Firmy doradcze (McKinsey, BCG, A.T. Kearney,
Deloitte, PWC, Ernst&Young itp.);
•
Rośnie liczba polskich absolwentów najlepszych
zagranicznych uczelni, w tym kierunków
MPP/MPA nastawionych na administrację
publiczną.
•
Rocznie studia ekonomiczne na czołowych
uczelniach kończy w Polsce ok. 1000 osób.
•
W Wielkiej Brytanii praca w administracji jest
jedną z 5 najbardziej pożądanych ścieżek kariery
dla najlepszych absolwentów ekonomii.
•
Możliwość wartościowania stanowisk pracy w
oparciu o wyspecjalizowane kompetencje.
• Banki (biura głównych ekonomistów, piony
zarządzania ryzykiem, equity research itp.)
• Think-tanki i instytucje międzynarodowe –
instytucje wykonujące często podobny typ analiz
jak instytucje publiczne (Bank Światowy, OECD,
Breugel, IBS itp.)
•5
5
Departament Analiz Strategicznych KRPM
Kompetencje analityczne w administracji
Kluczowe kompetencje analityczne
► Umiejętność analityczne definiowane jako zdolność krytycznego myślenia,
strukturyzowania problemów, formułowania i sprawdzania hipotez oraz
poszukiwania i kwestionowania rozwiązań
► Trudno weryfikowalne, ale mogą być z odpowiednią dozą ostrożności
sprowadzone do „twardych” umiejętności
► Kwerenda na bazach danych, z wykorzystaniem takich programów jak R,
SAS, Stata, Statistica czy SPSS
► Ekonometria i statystyka, w tym metody stochastyczne
► Ekonomia menadżerska
► Pomiar kosztów regulacyjnych
► Idealny analityk potrafi także jasno i zwięźle komunikować w mowie i na piśmie
•6
6
Departament Analiz Strategicznych KRPM
Kompetencje analityczne w administracji
Przykłady wykorzystania kluczowych kompetencji
Kwerenda na bazach danych
z wykorzystaniem takich
programów jak R, Stata, SAS,
Statistica czy SPSS
Ekonometria i statystyka,
w tym metody stochastyczne
Ekonomia menadżerska
Pomiar kosztów regulacyjnych
Komunikacja















Pozyskiwanie danych o charakterze jednostkowym np. liczba kobiet w wieku 55 lat
pobierających rentę rodzinną (z bazy danych ZUS)
Łączenie baz danych, np. BAEL i Syriusz i uzupełnienie brakujących wpisów w bazie danych
na podstawie pozostałych charakterystyk
Oszacowanie wielkości dochodów z produkcji rolnej w Polsce
Kwantyfikacja skutków podwyższenia płacy minimalnej
Oszacowanie skutków zmiany w systemie certyfikatów pochodzenia energii elektrycznej
Oszacowanie skali redukcji wypadków w wyniku wprowadzenia tzw. fotoradarów
Ocena efektów deregulacji zawodu taksówkarza w porównaniu z grupą kontrolną
Monitorowanie losów absolwentów, np. oszacowanie edukacyjnej wartości dodanej
uczelni wyższych i kierunków studiów
Oszacowanie oszczędności wynikających z centralizacji usług wsparcia
Benchmarking efektywności sądów
Identyfikacja jednorodnych grup pacjentów
Oszacowanie korzyści dla przedsiębiorców w związku z elektronizacją zamówień
Oszacowanie strat i zysków związanych z ustaleniem urzędowej marży leków
Prowadzenie zespołu konsultacyjnego z udziałem organizacji społecznych
Negocjacje i moderowanie dyskusji podczas spotkań uzgodnieniowych
•7
7
Departament Analiz Strategicznych KRPM
Kompetencje analityczne w administracji
Przykłady wykorzystania kluczowych kompetencji
Źródło: http://emerytury.gov.pl
•8
8
Departament Analiz Strategicznych KRPM
Kompetencje analityczne w administracji
Przykłady wykorzystania kluczowych kompetencji
Źródło: http://emerytury.gov.pl
•9
9
Departament Analiz Strategicznych KRPM
Kompetencje analityczne w administracji
Przykłady wykorzystania kluczowych kompetencji
Źródło: http://emerytury.gov.pl
•10
10
Departament Analiz Strategicznych KRPM
Kompetencje analityczne w administracji
Przykłady wykorzystania kluczowych kompetencji
Źródło: http://emerytury.gov.pl
•11
11

similar documents