Prezentace ke stažení

Report
Partnerství v oblasti energetiky
CZ.1.07/2.4.00/31.0080
Absolvování odborné praxe – ČEPS, a.s.
Bc. Radek Adamec
KDO?
&
PROČ?
Studium
Co po škole?
PRÁCE
VŠICHNI CHTĚJÍ
PRAXI
Studium
Studium
Pohoda
PROTO!
ČEPS, a.s.
Výhradní provozovatel přenosové soustavy ČR
na základě licence na přenos
dle Energetického zákona (č. 458/2000 Sb.)
ČEPS, a.s.
 Systémové služby
 Přenosové služby
Rozvodny PS
 41 rozvoden se 71 transformátory
JÁ
+
Odborná praxe
SDŘS
pro řízení
PS
Datové
přenosy
v optické
síti
Rozvodny
PS
Monitoring
traf a
vedení
Odborná praxe
Datové
přenosy
v optické
síti
SDŘS
pro řízení
PS
Rozvodny
PS
Monitoring
traf a
vedení
Rozvodny PS
 41 rozvoden se 71 transformátory
Rozvodny ve stanicích
 Většina rozvoden je venkovního provedení
Rozvodny ve stanicích
 Dvě rozvodny jsou zapouzdřené s izolací SF6
Stanice přenosové soustavy
ČEZ Distribuce
ČEPS
Domky ochran
Transformátory
Pole T402
Pole T402
Pole V459
Pole T401
Pole T401
Pole V405
Pole KSP
W5 W3 W2 W1
W1 W2
R 123 kV
Centrální domky
R 420 kV
W5
Odborná praxe
SDŘS
pro řízení
PS
Rozvodny
PS
Datové
přenosy
v optické
síti
Monitoring
traf a
vedení
Sjednocený dispečerský řídicí
systém pro řízení PS
= TRIS
SDŘS - THR – saldo ČR
Odborná praxe
SDŘS
pro řízení
PS
Rozvodny
PS
Datové
přenosy
v optické
síti
Monitoring
traf a
vedení
Datové přenosy v optické síti
ŘS rozvodny
Telekomunikační síť
ČEPS
DŘS - Hlavní
dispečerské
pracoviště
DŘS - Záložní
dispečerské
pracoviště
ŘS - Technické
dohledové
centrum oblasti
Optická síť ČEPS
 KZL – kombinovaná zemní lana (OPGW)
- optická vlákna (12 až 48 ks) jsou uvnitř kovového
vodiče
Dohled a servis telekomunikační sítě
ČEPS
Odborná praxe
SDŘS
pro řízení
PS
Datové
přenosy
v optické
síti
Odborná praxe
Datové
přenosy
v optické
síti
SDŘS
pro řízení
PS
Monitoring
traf a
vedení
Rozvodny
PS
Monitoring transformátorů
Transformátor – 1f jednotky
Transformátor 3f provedení
Sledované veličiny
Obrázek 1 - Nejčastěji sledované provozní veličiny transformátorů [5]
Legenda:
9 - Teplota okolí
8 - Rozpuštěná vlhkost
7 - Teplota horní vrstvy oleje
6 - Rozpuštěné plyny
5 - Teplota vnitřní části
4 - Pozice přepínače odboček
3 - Stav stupně chlazení
2 - Alarmy
1 - Teplota dolní vrstvy oleje
Sestava s okamžitými daty
Význam monitoringu
Monitoring teplot na vedení
Monitoring teplot na vedení
Proč?
 Nedostatečná kapacita vedení– masivní rozvoj
neregulovatelných obnovitelných zdrojů
Obchodní a fyzické toky
Přebytek
výkonu
1000 MW
1500 MW
4000 MW
2000 MW
8500
MW
Nedostatek
výkonu
Význam monitoringu
až 50 %
 Zatížení stávajících linek na maximum
– až o 1000 A bez hrozby poškození vedení;
– závisí pouze na stavu počasí.
Zařízení OTLM
 OTLM neboli overhead transmission line
monitoring systém
OTLM
 stav normální –teplota vedení do 32°C,
 odchylka od normálního stavu –teplota
vedení překročí 32°C,
 stav kritický –teplota vedení překročí 42°C.
Zařízení OTLM
 proud fází,
 teplota
vodiče,
 teplota
okolí,
 vlhkost,
 provozní
stav.
OTLM = součást celku
Monitoring teplot na vedení
Příklad – Slavětice
Příklad
Příklad
Příklad
Příklad
Závěrečné shrnutí
SPLNĚNÍ CÍLE PROJEKTU
MSEK = PRAXE
ÚČAST NA DÍLČÍCH AKTIVITÁCH V
RÁMCI MSEK
Děkuji za pozornost
Vedeme elektřinu nejvyššího napětí
Bc. Radek Adamec
ČEPS, a.s
Elektrárenská 774/2
Praha 10
Mobil: +420 732 188 971
E-mail: [email protected]
www.ceps.cz
[email protected]

similar documents