AŞI HAFTASI - Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü

Report
BULAŞICI HASTALIKLARLA MÜCADELE
Koruyucu hekimlik hizmetleri, kişiye
ve çevreye yönelik olarak ikiye ayrılır.
KİŞİYE YÖNELİK HİZMETLER
- Bağışıklama hizmetleri
- Sağlık Eğitimi
- Bireysel temizlik
- Beslenme
- Kültürel ve Ekonomik Gelişme
ÇEVREYE YÖNELİK HİZMETLER
- İçme ve kullanma sularına yönelik
çalışmalar
- Atıklara yönelik çalışmalar
BULAŞICI HASTALIKLARLA MÜCADELEDE ;
BAĞIŞIKLAMANIN AYRICA ÖNEMİ VARDIR.
21-27 NİSAN 2012
AŞI HAFTASI
TÜRKİYE ETKİNLİKLERİ
‘Aşılı
Çocuk, Sağlıklı Çocuk ’
AŞI HAFTASI
Toplumun tüm kesimlerini Aşılama ve aşı ile
korunabilir hastalıklar konusunda
bilgilendirmek, öncelikle 5 yaş altındaki eksik
aşılı çocukların aşılarını tamamlamak ve
aşılama hizmetlerinin yaygınlaştırmak Aşı
Haftasının amacıdır.
AŞININ ÖNEMİ ....
• Çocukluk çağında ciddi hastalık, sakatlık
ve ölümlere neden olan ve çok tehlikeli
olan bulaşıcı hastalıklardan
çocuklarımızın korunmaları için mutlaka
aşılanmaları gereklidir.
Aşı nedir?
• Aşı, insanları hastalıklardan ve
onun kötü sonuçlarından
koruyabilmek için sağlam ve
risk altındaki kişilere uygulanır.
• Aşılarla oluşan vücut direnci
genellikle ömür boyu vücutta
kalır ve hastalık etkeni ile
karşılaşınca onu etkisiz kılmak
için savaşır.
Bunları biliyor muyduk …
• Dünyada İlk uygulanan aşı çiçek aşısıdır ve
Anadolu’da aşıcı kadınlar tarafından
uygulanmıştır.
• Dr.Reşat Rıza (KOR) Dünyada ilk tifüs aşısını
bulan kişidir. 1915 yılında Erzurum’da 3.orduya
uygulanmıştır.
Bunları biliyor muyduk ..
• 1937 yılında Çin’de meydana gelen kolera
salgınında Ülkemizde üretilen aşılar Kızılay
aracılığıyla gönderilmiştir. Bu aşılar sayesinde
salgın ortadan kaldırılmıştır.
• Biz aşıları Türkler sayesinde öğrendik.
Avrupalı bilim adamları
Sağlık Bakanlığı Aşıyla korunabilir hastalıklarla
mücadele için Genişletilmiş Bağışıklama Programı’nı
(GBP) uygulamaya koymuştur.
• GBP’nin (Genişletilmiş
Bağışıklama Programı)
amacı aşı ile korunabilir
hastalıkların ve bu
hastalıklardan
kaynaklanan sakatlık ve
ölümlerin
engellenmesidir. .
Aşı İle Korunabilir Hastalıklar
•
•
•
•
•
•
Difteri,
Boğmaca,
Kızamık,
Kızamıkçık,
Kabakulak,
Tetanoz (yenidoğan
tetanozu dâhil),
•
•
•
•
Verem,
Çocuk felci,
Hepatit B ve
Hemophilus influenza tip
b’ye
• Zatürree, beyin iltihabı ve
kan zehirlenmesine
(Konjuge Pnömok Aşısı KPA)
bağlı hastalıkları
kapsamaktadır.
Çocukluk Döneminde Aşılama Takvimi Nasıldır?
Doğumda
Hep B
I
1.ayın
sonu
2.ayın
sonu
4.ayın
sonu
II
6.ayın
sonu
I
DaBT-İPA-Hib
I
II
III
KPA
I
II
III
KKK
Td
18–24 ay
İlköğretim
1.sınıf
İlköğretim
8.sınıf
III
BCG
OPA
12. ay
R
R
I

R



Hep B: Hepatit B Aşısı
BCG: Verem Aşısı
DaBT-İPA-Hib: Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Polio, Hemofilus influenza tip b Aşısı (Beşli Karma aşı)
KKK: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak Aşısı
OPA: Oral Polio Aşısı
Td: Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz Aşısı
KPA: 7 Bileşenli Konjuge Pnömokok Aşısı
R: Rapel (Pekiştirme)

• Aşıların zamanında ve uygun aralıklarla uygulanması çok
önemlidir.
• Böylece çocuğunuza kreşlerde veya okulda da hastalık
bulaşmasını önlemiş olursunuz. Daha da önemlisi 5 yaşın
altındaki çocukların bağışıklık sistemleri henüz tam olarak
gelişmediklerinden, aşılanmamış olan bu çocuklar bu ciddi
enfeksiyon hastalıklarına karşı koyamazlar ve hastalıklara
yakalanabilirler.
• Bütün çocuklar doğar doğmaz takvime
uygun bir şekilde aşılanmaya
başlanmalıdır.
• Bunun dışında sadece çocuklar değil
doğurganlık çağındaki kadınlar da
tetanoza karşı aşılanmalıdır.
• Ayrıca riskli grupta yer alan erişkinler
hepatit B, difteri, tetanoz, grip aşılarını
yaptırmalıdır. Hastalıklar açısından riskli
ülkelere seyahat edecekler ise bölgenin
özelliğine göre gerekli aşıları
yaptırmalıdırlar.
• Aşı uygulamaları
illerde Sağlık
Bakanlığına bağlı Aile
Hekimleri, Sağlık
Evleri, Devlet
Hastaneleri, Verem
Savaş
Dispanserlerinde
ücretsiz olarak
uygulanmaktadır.
"Aşıların yan etkileri var mıdır?"
• Aşılamalardan sonra yapılan aşıya bağlı olarak;
hafif ateş, döküntü ve aşı yerinde ağrı ve
kızarıklık görülebilir. Bu gibi bulgular normal
olup, beklenen bir durumdur.
"Aşı Kartı tutulması neden çok
önemlidir?"
• Aşı kartları saklanmalı, başka bir yere göç
edildiğinde, başka bir hekime veya sağlık
teşkilatına müracaat ettiğinizde ve çocuğunuz
kreşe veya okula başladığında çok yardımcı
olacaktır.
• Tüm sağlık kuruluşlarına başvurduğunuzda
“Aşı kartını” yanımızda götürmeliyiz.
Aşılama ile ulaşılan başarılar nelerdir?
•
Daha önce büyük
salgınlar ve ölümlere
yol açan çiçek hastalığı
1977 yılından itibaren
tamamen yok
edilmiştir. Hastalık
etkeni yok edildiğinden
çiçek aşısı
uygulamalarına ihtiyaç
kalmamış ve aşılama
durdurulmuştur.
Aşılama ile ulaşılan başarılar nelerdir?
• Yine çok önemli bir çocukluk çağı
bulaşıcı hastalığı olan poliomiyelit
(çocuk felci) hastalığına karşı dünya
genelinde yaygın aşılama çalışmaları
yapılmış ve hastalık yok edilme
aşamasına getirilmiştir.. Ülkemizde
son Polio vakası 26 Kasım 1998
tarihinde görülmüştür. Ancak halen
dünyada vakaların görülmesi
nedeniyle program ve aşılama
çalışmalarına devam edilmektedir.
Polio Eradikasyon Programı
çalışmaları ile Dünya Sağlık Örgütü
Avrupa Bölgesi Türkiye’yi 21 Haziran
2002’de “Poliodan Arındırılmış
Bölge” Sertifikası ile
belgelendirmiştir.
Melik Minas
Türkiye 2005
Son Polio Vakaları
Amerika Bölgesi
Luis Fermin Tenorio
Peru 1991
Batı Pasifik Bölgesi
Mum Chanty
Cambodia 1997
Avrupa Bölgesi
Melik Minas
Türkiye 1998
• Verem hastalığı bulaşıcı
hastalıklar içinde hala
yüksek oranda görülmekte
ve toplum sağlığını olumsuz
yönde etmektedir.
• BCG aşısı özellikle çocukları
verem hastalığından korur.
• Ülkemizde doğumdan sonra
2-3 ay içinde yapılan zorunlu
bir aşıdır.
Aşılama ile sağlıklı bir geleceğe
doğru çocuklarımızla birlikte
sağlıklı adımlar atalım.
UNUTMAYALIM Kİ
• YALNIZCA AŞI
UYGULAYARAK,
UYGULANMASINI
SAĞLAYARAK
HER YIL YAKLAŞIK
40-50.000
BEBEĞİN ÖLÜMÜNÜ
BİRLİKTE
ÖNLEYEBİLİRİZ.
‘Sağlıklı güzel günlere, aşıyla elele...’
çocukların hiç ağlamadığı bir dünya için...

similar documents