110 kV voimajohdon Katerma - Kuhmo uusiminen

Report
Hikiä – Forssa 400 + 110 kV
voimajohdon rakentaminen
3. - 4.10.2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Hikiä - Forssa 400 + 110 kV voimansiirtoyhteys
on osa kantaverkon perusratkaisuja
Fenno-Skan 2
400 kV rakenteen kantaverkko
400 kV rakenteilla
kantaverkon perusratkaisut
Forssan varavoimalaitos
Yllikkälä - Huutokoski
Hyvinkää - Hikiä
EstLink 2
Ulvila - Kristinestad
Hikiä - Forssa
Hirvisuo - Pyhänselkä
Keminmaa
Lieto - Forssa
Helsingin seudun verkon kehittäminen
Pyhänselkä
Keski-Suomi - Oulujoki yhteyden vahvistaminen
Keminmaa - Pyhänselkä
Hirvisuo
Pohjoinen yhdysjohto Suomi - Ruotsi
Ydinvoiman ja tuulivoiman verkkoon liittäminen
Tuovila
2013-2023:
400 kV voimajohtoja noin 1500 km,
110 kV johtoja noin 1000 km
YVA-menettely / esisuunnittelu
Kristinestad Seinäjoki
Huutokoski
Yleissuunnittelu ja luvitus
Rakentaminen
Ulvila
Hikiä
Forssa
Lieto
Yllikkälä
Hankkeen lähtökohdat
• Ikääntynyt ja huonokuntoinen
Hikiä – Forssa 110 kV johto on uusittava
– Johto on rakennettu 1920-luvulla eikä sen
käyttöä voida enää jatkaa kannattavasti
kunnossapitotoimenpitein.
– 110 kV johto tarvitaan edelleen, koska
johtoon on liittynyt useita jakeluverkon
muuntoasemia ja johto tukee Hikiän ja
Forssan muuntoasemia häiriö- ja
keskeytystilanteissa.
• 400 kV verkkoa on vahvistettava
– 400 kV verkon länsi-itä –suuntaiset
siirtotarpeet ovat kasvussa
• Uudet tuuli- ja ydinvoimalaitokset
• Rajasiirtoyhteyksien kehittyminen Ruotsiin,
Viroon ja 2-suuntaisuus Venäjälle.
– Verkon ikääntyessä huoltokeskeytystarpeet
lisääntyvät, jolloin tukevien yhteyksien
merkitys kasvaa entisestään.
Kuvassa Imatran keskustaan museoitu
Rautarouva-pylväs yövalaistuksessa.
4
Rautarouvajohdon korvaussuunnitelma
• Hikiä – Forssa on osa 1920-luvulla rakennettua "Rautarouva-johtoa"
– n. 150 km Rautarouvasta on uusittu tai uusitaan parhaillaan.
– Loput n. 270 km tullaan uusimaan vuoteen 2020 mennessä.
1
• Uusiminen toteutetaan kun johdon kunto edellyttää tai kun johdon
siirtokykyä on vahvistettava.
– Hankkeiden aikataulutuksessa huomioidaan resurssien riittävyys ja
keskeytysmahdollisuudet.
Valkeakoski
Huittinen
Hämeenlinna
HIKIÄ
Riihimäki
Kuusankoski
KORIA
Orimattila
Kouvola
Anjalankoski
Somero
Hamina
Karkkila
Salo
NURMIJÄRVI
Kerava
Porvoo
RUOTSINKYLÄ
Lohja
Espoo Vantaa
Helsinki
Hanko
LUUKKALA
YLLIKKÄLÄ Lappeenranta
Lahti
FORSSA
KOROINEN
Raisio Lieto
LIETO
Paimio
Turku
IMATRA
Heinola
Toijala
Tammisaari
Kotka
Johto uusittu tai uusiminen
meneillään (150 km)
Johto uusitaan seuraavan
10 vuoden aikana (268 km)
Hikiä – Forssa 400+110 kV voimajohto
• Voimajohdon pituus on 78 km
– 2 km osuus Riihimäellä toteutetaan 110 kV kaksoisjohtorakenteena.
• Maankäytön tehostamiseksi pylväät ovat 400 ja 110 kV yhteisrakenteisia,
peltoalueilla käytetään pääsääntöisesti uutta peltopylväsrakennetta.
• Voimajohto rakennetaan pääosin purettavan
Rautarouvan paikalle. Riihimäellä johto sijoittuu
uudelle reitille (n. 9 km) ja vanha johto puretaan.
6
Nykyinen ja korvaava pylväsrakenne
Rautarouva,
110 kV kaksoisjohto
Harustettu 400+110 kV
yhteispylväsjohto
Peltopylväs, 400+110 kV
yhteispylväsjohto
7
Rakentaminen
• Voimajohdon rakennesuunnittelu
• Rakennnustyö
– Maanomistajille kirjallinen tiedote
hankkeesta ennen rakentamisen
aloitusta ja rakentamisen valmistuttua
– Urakoitsijan edustaja sopii
käytettävistä kulkureiteistä
maanomistajien kanssa
– Puustonpoisto tehdään vain alueilla,
joissa on uutta johtoreittiä tai
johtoalue muuttuu
8
Rakentaminen
• Rakennustyö
– työvaiheet: perustustyöt, pylväskasaus,
purkutyö, pylväspystytys, johdinveto,
johdinvarusteasennus, viimeistely.
– rakennustöissä pyritään välttämään
vahinkojen aiheuttamista. Vahinkoja voi
kuitenkin aiheutua ojille, tiealueille,
pelloille, puustolle jne.
– urakoitsijan tulee korjata tai korvata
johdon rakennustöistä aiheutuneet
vahingot
– mahdollisesti syntyneet vahingot
pyydämme viiveettä ilmoittamaan
urakoitsijalle → urakoitsija paikalla,
mahdollisuus aloittaa korjaustyöt pian
– muilta osin korjaustyöt suoritetaan
pääsääntöisesti viimeistelytöiden
yhteydessä
9
Alustava aikataulu
• Rakentaminen
Tammikuu 2014 – Huhtikuu 2016
– Voimajohdon vaiheittainen rakentaminen
– Alustava rakentamissuunta: Forssa → Hikiä
– Voimajohto-osa otetaan käyttöön vaiheittain johto-osan
valmistumisen jälkeen = jännitteellinen voimajohto
– Voimajohtoprojekti valmis 31.03.2016
10
Alustava aikataulu
• Rakentaminen
–
–
–
–
–
–
–
Tammikuu 2014 – Maaliskuu 2016
Forssan SA – Porras
Porras – Vojakkala
Vojakkala – Leppäniemi
Leppäniemi – Matinsuo
Matinsuo – Honkalanmäki – Vienola
Honkalanmäki – Keippi
Keippi – Hikiän SA
01/2014 – 04/2015
05/2014 – 05/2015
09/2014 – 08/2015
11/2014 – 11/2015
06/2015 – 02/2016
03/2015 – 11/2015
09/2015 – 03/2016
11
Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Hannu Kuikka
puh. 030 395 5216, [email protected]
Paikallisvalvoja Ossi Muuronen
puh. 030 395 5352, [email protected]
Maankäyttöasiat:
Erikoisasiantuntija Mikko Kuoppala
puh. 030 395 5220, [email protected]
Yleistä tietoa voimajohdoista:
www.fingrid.fi -> Verkkohankkeet
31.3.2011

similar documents