Slide 1

Report
‫پنچ شنبه ‪ 24‬تیر ماه سال ‪1389‬‬
‫سمینار ایجاد و توسعه نرم افزارهای کاربردی تحت وب با استفاده از تکنولوژی های موجود‬
‫در‬
‫‪Microsoft .NET Framework 4‬‬
‫مهندس سعید عاطفی‬
‫فریمورک دات نت چیست؟‬
‫فریمورک دات نت چیست؟‬
‫مجموعه ای از کالس ها ‪ ،‬انواع ‪ ،‬توابع و متدهای از پیش تعریف شده‬
‫که در یک قالب واحد و در گروه بندی های مجزا در کنار یکدیگر قرار‬
‫گرفته اند‪ .‬این کالسها و متـدها در هنگام نوشتن انواع برنامه ها به ما‬
‫کـمـک‬
‫می‬
‫کنند‬
‫و‬
‫مورد‬
‫نیاز‬
‫ما‬
‫فریمورک دات نت چیست؟‬
‫بخش های اصلی تشکیل دهنده‬
‫فریمورک دات نت‬
‫فریمورک دات نت‬
‫لیست برنامه های کاربردی قابل ایجاد‬
Web Service
Web Forms HTML-based applications
Rich Windows GUI applications (Windows Application)
Rich Internet Applications (RIAs)
Windows console applications
‫فریمورک دات نت‬
FCL ‫فضای نام های موجود در‬
System.Data
System.IO
System.Threading
System.Xml
…
‫فریمورک دات نت‬
‫اجزای اصلی‬
CLR(Common Language Runtime)
CTS(Common Type System)
CLS(Common Language Specification)
‫‪Common Language Runtime‬‬
‫هسته اصلی و مرکزی فریمورک دات نت می باشد و امور مربوط به‬
‫اجرای کدها را مدیریت می کند‪ .‬وظیفه اصلی ‪ CLR‬پیدا کردن ‪،‬لود‬
‫کردن‬
‫و‬
‫مدیریت‬
‫نوع های موجود در دات نت می باشد‪ .‬همچنین مدیریت‬
Common Type System
Class
Structure
Delegate
Enumeration
Interface
CTS Type Members
‫ هر یک از انواع بال می توانند دارای اعضایی باشند که به آنها‬
.‫ می گویند‬Type Member
constructor,
nested
finalizer,
type,
property,
read-only field,
static
operator,
indexer,
constant,
constructor,
method,
field,
event
‫‪CTS Data Types‬‬
‫‪‬انواع داده اي كه هر يك از زبانهاي دات نت موجود است و مي توان‬
‫با استفاده از آنها اقدام به تعريف متغيیر ها نمود‪.‬‬
‫‪Common Language Specification‬‬
‫‪ CLS‬مجموعه قوانینی می باشد که در جهت ‪Cross Languaging‬‬
‫بکار‬
‫می رود‪ .‬یعنی کدی که شما در یک زبان تحت دات نت می نویسید در‬
‫صورت استفاده در زبان دیگری از دات نت باید از قوانین خاص ی پیروی‬
‫کند‪ .‬این ویژگی ها و قوانین به نحوی زیر مجموعه قوانین ‪ CTS‬می‬
Common Language Specification
CLR/CTS
C#
VB.NET
CLS
FORTRAN
‫‪Common Language Specification‬‬
‫قوانین ‪CLS‬‬
‫قانون اول ‪:‬‬
‫قوانین ‪ CLS‬تنها درمورد آن بخش از یک نوع عمل می کنند که قرار‬
‫است در خارج از اسمبلی که آن نوع تعریف شده است استفاده شوند‪.‬‬
Common Language Specification
: ‫مثال‬
‫‪Common Language Specification‬‬
‫‪ .1‬نوع ‪ UInt32‬در صورتیکه به عنوان خروجی متدی قرار داده شود مطابق با ‪ CLS‬نمی‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪ .2‬متدهای ‪1‬و ‪ 2‬با نام های مشابه و خروجی های مختلف تعریف شده اند‪ .‬گرچه در ‪ C#‬این‬
‫دو نام یکی نیستند ولی اگر این متدها بخواهند در زبانهای دیگری مانند ‪ VB.Net‬که به‬
‫حروف حساس نیستند استفاده شوند دچار مشکل می شویم‪.‬‬
Common Language Specification
: 2‫مثال‬
‫ِش يء گرايي‬
Object Oriented Programming
‫نحوه کامپایل شدن کدها در‬
‫فریمورک دات نت‬
Microsoft .Net Compiler
Microsoft .Net Compiler
Microsoft .Net Compiler
‫تغییرات فریمورک دات نت‬
‫از ابتدا تا کنون‬
Microsoft .Net Framework
Parallelization
Concurrent= Parallel
‫‪Multithreading‬‬
‫‪‬اگر شما بخواهید برنامه شما در زمان اجرا به بخشهای کوچکتری‬
‫تقسیم شود که هر بخش نیز بتواند بصورت همزمان اجرا شود باید از‬
‫‪ MultiThreading‬استفاده کنید‪ CPU .‬بین ‪ Thread‬های مختلف‬
‫‪Switch‬‬
‫می‬
‫کند‬
‫و‬
‫در‬
Asynchronous Programming
Synchronous Programming
ASP.NET Page Life Cycle
Asynchronous Programming
ASP.NET Page Life Cycle
Asynchronous Programming
‫‪Parallelization‬‬
‫استفاده از موازی سازی برای چه برنامه هایی مناسب‬
‫است؟‬
‫معماری الیه بندی‬
‫‪ Application‬چیست؟‬
‫‪‬مجموعه ای از کدها‪،‬اشیا و کامپوننت ها که بخش هایی از یک واحد‬
‫تنها را تشکیل می دهند و برای کار با یکدیگر طراحی شده اند‪ .‬اگرچه این‬
‫بخش ها در اسمبلی های مختلف دات نت قرار داده شده باشند یا در‬
‫ماشین های مختلف نصب شده باشند ‪ ،‬همه کدها به عنوان بخشهایی‬
‫از یک ‪ Application‬دیده می شوند‪.‬‬
‫اليه بندي چيست؟‬
‫‪‬جداسازي كدهاي نوشته شده در برنامه بر اساس ‪Business‬‬
‫‪ Logic , User Interface , Data Access‬را ميتوان ليه بندي‬
‫ناميد‪.‬‬
‫‪‬در ليه بندي ما سعي مي كنيم بر اساس هر يك از موارد بال كدها را‬
‫در ليه هاي مربوطه قرار داده و ارتباط بین ليه ها را برقرار نماييم‪.‬‬
‫انواع جدا سازی کدها‬
Physical Separation
Logical Separation
‫انواع جدا سازی کدها‬
‫‪Physical Separation‬‬
‫در معماری ‪ Tier-Based‬ما کدها را در اسمبلی هایی مختلفی ذخیره می‬
‫کنیم‪ .‬به عنوان مثال می توانیم یک اسمبلی برای ‪ Web Project‬و یک‬
‫اسمبلی نیز برای ‪Business Code‬های خود داشته باشیم‪.‬فایده این روش‬
‫این است که می توانیم کدهای خود را در سرورهای مختلف در مکان های‬
‫جفرافیایی خاص ی قرار دهیم‪.‬‬
‫انواع جدا سازی کدها‬
‫‪Logical Separation ‬‬
‫جداسازی در لیه های )‪ (Layer‬مختلف به معنی جداسازی منطقی کد‬
‫ها در حالیکه کل برنامه در یک اسمبلی قرار دارد می باشد‪ .‬ما می توانیم‬
‫کد های خود را در فولدرهای جداگانه ای که هر کدام معرف یک فضای‬
‫نام جدا می باشند قرار دهیم و دسته بندی نماییم‪.‬‬
‫فواید طراحی معماری ‪N-Layer‬‬
‫‪‬سازماندهی منطقی )‪ (Logically‬کدها‬
‫‪‬نگهداری و تعمیر و عیب یابی آسانتر‬
‫‪‬استفاده مجدد بهتراز کدها )‪(Code Reuse‬‬
‫‪‬شفافیت و خوانا بودن بالی کدها‬
N-Tier ‫فواید معماری فیزیکی‬
(Performance) ‫کارایی‬
)Scalability( ‫مقیاس پذیری‬
)Security(‫امنیت‬
(Fault Telorance) ‫قدرت تحمل نقص‬
N-Tier ‫فواید معماری فیزیکی‬
(Fault Telorance) ‫قدرت تحمل نقص‬
The network feed to your user’s buildings
The power feed to your user’s buildings
The network feed and power feed to your data center
The primary DNS host servicing your domain
Your firewall, routers, switches, etc.
Your web server
Your application server
Your database server
Your internal LAN
‫معماری فیزیکی ‪N-Tier‬‬
‫موارد زیر باعث کاهش پیچیدگی می شوند‬
‫‪ App‬بزرگ و پیچیده باشد‪.‬‬
‫‪ ، APP‬یکی از ‪ APP‬های به هم مرتبط باشد که اگر باهم ترکیب‬
‫شوند پیچیده و بزرگ می شوند‪.‬‬
‫‪‬محیط ما بزرگ و پیچیده باشد‪(.‬توسعه ‪ ،‬پشتیبانی و سایر‬
‫فاکتورها)‬
‫معماری فیزیکی ‪N-Tier‬‬
‫موارد زیر باعث افزایش پیچیدگی می شوند‬
‫‪ ، APP‬کوچک باشد‪.‬‬
‫‪ ، APP‬بخش ی از یک گروه برنامه های بهم مرتبط نباشد‪.‬‬
‫‪‬محیط کاری ما پیچدگی و بزرگی چندانی نداشته باشد‪.‬‬
‫الیه های استاندارد‬
Peresentation-Interface
Business Logic Layer
Data Access Layer
Service Layer
‫الیه های استاندارد‬
‫‪Interface‬‬
‫این لیه به دو بخش تقسیم می شود‪.‬یک بخش مربوط به ‪ Client‬است‬
‫که شامل کدهای ‪ JS‬و‪ ...‬می باشد و بخش دیگر در سمت سرور می‬
‫باشد که مربوط به نمایش فرم ها و چگونگی نمایش داده ها و خواندن‬
‫آنها توسط کنترل های موجود در صفحه ‪ ،‬می شود که می تواند ‪Win‬‬
‫‪ WCF Form، Form‬یا ‪ Asp.Net Form‬و‪ ...‬باشد‪.‬‬
‫الیه های استاندارد‬
‫‪Business Logic Layer‬‬
‫این لیه شامل همه الگوریتم های محاسباتی و عملیاتی می باشد که با‬
‫سایر لیه های ‪ Data‬و ‪ Interface‬در ارتباط است‪.‬این لیه شامل‬
‫بیشترین منطق برنامه می باشد و به همین دلیل آن را ‪Business‬‬
‫‪Layer‬‬
‫‪Logic‬‬
‫الیه های استاندارد‬
Business Logic Layer ‫وظایف‬
Data Validation
Business Rules
Manipulation
Authorization
...
‫الیه های استاندارد‬
‫نحوه تقسیم ‪ Logic‬در هر لیه‬
‫الیه های استاندارد‬
‫ در هر الیه‬Logic ‫نحوه تقسیم‬
120
100
80
Business
60
Data
40
Interface
20
0
Business Data Interface
‫الیه های استاندارد‬
‫آیا این تقسیم بندی در عمل ممکن است؟‬
usiness Logic Management
Using Business Logic
In Data Storage
Using Business Logic
In Interface
‫‪Business Object‬‬
‫‪Object ‬‬
‫ارائه و نمایش ی انتزاعی از مفاهیم و موجودیت ها می باشند که داده ها و ‪ Logic‬های مرتبط با‬
‫آن را کپسوله کرده اند‬
‫‪Data Transfer Object (DTO)‬‬
‫این اشیا فقط داده ها را در خود نگه داری می کنند و شامل هیچ ‪ Logic‬یا ‪ Behavior‬ای‬
‫نمی باشند‪.‬‬
‫داده های درون آنها ‪ Unprotectred ، Unintelligent‬و ‪ Unsafe‬می باشند‪.‬هیچ چیزی‬
‫برای اینکه جلوی ورود داده های نا معتبر به درون این اشیا را بگیرد وجود ندارد‪.‬‬
‫‪Business Object ‬‬
‫یک نمایش یا ارائه از مفاهیم و موجودیت هایی می باشند که بخش ی از ‪Business‬‬
‫‪ Domain‬شما هستند‪.‬‬
Business Object
Business Object
‫الیه های استاندارد‬
‫‪Data Access Layer‬‬
‫این لیه به منظور ایجاد‪،‬ویراش‪،‬حذف و بازیابی داده ها با منبع ذخیره‬
‫سازی داده در ارتباط می باشد‪.‬‬
‫تمامی کد های مربوط به اتصال به بانک اطالعاتی و انجام عملیات‬
‫‪ CRUD‬در این لیه قرار می گیرد‪.‬‬
‫الیه های استاندارد‬
‫آیا باید یک رابطه مستقیم بین ‪ DAL‬و ‪Interface‬‬
‫وجود داشته باشد؟‬
‫الیه های استاندارد‬
‫‪Service Layer‬‬
‫این لیه به منظور حداقل نگه داشتن وابستگی بین ‪ Business‬و‬
‫‪ Interface‬بکار می رود‪ .‬با استفاده از این لیه می توان در‬
‫‪ Distributed App‬ها به متدهای درون ‪ BLL‬دسترس ی داشت‪.‬‬
‫بنابراین لیه سرویس به لیه ‪ Interface‬اجازه دسترس ی به آن دسته از‬
‫متدها و کالسهایی را می دهد که مورد نیاز آن می باشد‪.‬‬
‫الیه های استاندارد‬
‫مدل های ‪ N-Layer‬و ‪N-Tier‬‬
‫‪‬در ‪ N-Layer‬ما جداسازی ها و دسته بندی ها را در یک فایل‬
‫اسمبلی و تحت فضای نام های مختلف خواهیم داشت‪.‬‬
‫‪‬در ‪ N-Tier‬ما جداسازی را در فایل های اسمبلی مختلف و فضای‬
‫نام های مختلف خواهیم داشت‪.‬‬
Single Layer – Single Tier
Web Project ‫این مدل ما تنها دارای یک‬
‫ خود می باشد‬Solution ‫در‬
Sample Web : ‫فضای نام‬
Single Tier – Two Layer
Single Tier – Two Layer
Single Tier –Three layer
‫‪Two Tier Model‬‬
‫در این مدل ما دارای دو پروژه در ‪ Solution‬خود در ‪Visual‬‬
‫‪ Studio‬خواهیم بود‪.‬‬
‫)‪ ASP.Net (Tier 1‬‬
‫)‪ SampleBLL(Tier 2‬‬
‫در پروژه ‪ Class Library‬خود کد های مربوط به ‪ DAC‬و ‪ BL‬را تحت‬
‫عنوان یک فضای نام قرار می دهیم‪.‬‬
Two Tier – Two Layer
Three Tier Model
(Tier1) ASP.Net Project
(Tier2) ‫ می باشد‬BLL ‫ که شامل کدهای‬SampleBLL
(Tier3) ‫ می باشد‬DAL ‫ که شامل کدهای‬SampleDAL
‫بررس ی ‪ N-Tier‬و ‪ N-Layer‬از نظر کارایی‬
‫الیه های استاندارد‬
‫چگونه معماری ‪ N-Tier‬به افزایش کارایی‬
‫)‪ (Performance‬کمک خواهد کرد؟‬
‫الیه های استاندارد‬
‫آیا باید برای افزایش کارایی ‪ BLL‬و ‪ DAL‬را در‬
‫اسمبلی های جداگانه ای قرار دهیم؟‬
‫مفهوم ‪Load‬‬
‫‪ Load‬به مقدار نیروی محاسباتی مورد نیاز سرور برای پاسخگویی به‬
‫درخواست های کاربران می باشد‪.‬‬
‫‪ Load‬توسط موارد زیر هندل می شود‪:‬‬
‫‪‬بانک اطالعاتی‬
‫‪ASP.Net Worker Process‬‬
Serialization
‫را‬Binary Code ‫ یا‬XML String ‫عملیات تبدیل یک ش ی به یک‬
.‫ می گویند‬Serialization
‫الیه های استاندارد‬
‫یک پروژه تحت وب به صورت خودکار یک پروژه ‪ N-Tier‬می باشد‪.‬‬
‫‪Web Server‬‬
‫‪DataBase Server‬‬
‫‪Client Browser‬‬
‫الیه های استاندارد‬
‫الیه های استاندارد‬
Common Layer
Microsoft ASP.Net MVC FrameWork
(Model View Controller)
‫‪MVC‬‬
‫در حال حاضر مایکروسافت ‪ 2‬فریمورک برای ایجاد ‪Web‬‬
‫‪ Application‬ها دارد‪.‬‬
‫نحوه عملکرد ‪ASP.NET Web Form‬‬
‫تکنولوژی های مایکروسافت برای ایجاد وب فرم ها‬
Internet Information Services) IIS(
Project
Directory
MyForm .asp
Web Server
ASP Scripts
ASP ISAPI
HTML Code
Web Browser
HTML
Rendered
‫مدل برنامه نویس ی ‪ASP.NET‬‬
‫مدلی که در پروژه های برنامه نویس ی تحت وب با استفاده از ‪ ASP.NET‬مدل ‪ Event-Base‬می‬
‫باشد‪.‬بر خالف ‪ ASP3‬که اسکرپیت های نوشته شده به زبان ‪ ASP‬در میان کدهای ‪ HTML‬و در یک‬
‫فایل ‪ ،‬موجود بود ‪ ،‬در ‪ ASP.Net‬کدهای مربوط به کنترلهای موجود در صفحه و کلیه امور مربوط به‬
‫واسط گرافیکی ‪ ،‬در یک فایل با پسوند ‪ .ASPX‬قرار می گیرد‪.‬در ‪ ASP.Net‬برای نوشتن کد های سمت‬
‫سرور به راحتی می توان از یک زبان برنامه نویس ی قوی مانند ‪ C#‬یا ‪ VB.Net‬استفاده کرد‪.‬این کد ها‬
‫که به ‪ Code-Behind‬معروف هستند در یک فایل دیگر با پسوند ‪ .ASCX‬قرار می گیرند‪.‬این کدها در‬
‫سمت سرور اجرا می شوند و اطالعات را از کنترل های درون فرم گرفته یا در آن نمایش می دهند و‬
‫سه رکن اصلی ایجاد فرم های وب‬
Page Postback
ViewState
Server Control
‫‪MVC‬‬
‫‪ Model-view-controller‬یک ‪ Design Pattern‬می باشد که در‬
‫مهندس ی نرم افزار استفاده می شود‪.‬‬
‫این الگو در سال ‪ 1978‬ایجاد شده است‪.‬مایکروسافت در سال ‪ 2007‬این الگو را‬
‫تحت نام ‪ ASP.Net MVC FrameWork‬ارائه کرده است‪.‬ورژن نخست این‬
‫فریمورک در سال ‪ 2009‬تحت نام ‪ MVC1‬ارائه شد و اکنون به همراه ‪VS 2010‬‬
‫و دات نت فریمورک ‪ 4‬ورژن ‪ MVC2‬نیز ارائه شده است‪.‬‬
‫‪MVC‬‬
‫هدف اصلی از الگوی ‪MVC‬‬
‫جداسازی منطق برنامه )‪ (Business Logic‬از واسط کاربری به منظور افزایش‬
‫تمرکزروی قابلیت نگهداری ‪ ،‬تست پذیری و همچنین دارا بودن ساختار شفاف تر‪.‬‬
MVC
Front Controller ‫الگوی‬
MVC ‫بخش های موجود درالگوی‬
Model
View
Controller
‫بخش های موجود درالگوی ‪MVC‬‬
‫تعریف بخشهای موجود در ‪MVC‬‬
‫‪Model‬‬
‫به داده هایی اشاره می کند که در ‪ UI‬نمایش داده می شوند‪.‬این داده ها می توانند از‬
‫منابع مختلفی مانند بانک اطالعاتی آمده باشند‪.‬‬
‫‪: View‬‬
‫به کامپوننت های ‪ UI‬اشاره می کند که داده های درون ‪ Model‬را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪: Controller‬‬
‫‪ View‬را بر اساس ‪ User Action‬ها مانند کلیک روی یک دکمه تغییر می دهد‪.‬‬
‫بخش های موجود درالگوی ‪MVC‬‬
‫تعریف بخشهای موجود در ‪ASP.Net MVC‬‬
‫‪Model‬‬
‫به داده هایی که از ‪ DAL‬می آیند و ممکن است پردازش ی نیز توسط ‪ BL‬نیز روی آن انجام شده‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪: View‬‬
‫به ‪ HTML‬موجود در صفحه ‪ ASPX‬صرف نظر از منظق موجود در ‪ Logic‬آن اشاره می کند‪.‬‬
‫‪: Controller‬‬
‫به کالسهای ‪ Controller‬اشاره می کند که تصمیم می گیرند کدام ‪ Model‬در کدام ‪View‬‬
‫مشخص نشان داده می شود‪.‬‬
‫‪REST: Representation State Transfer‬‬
‫الگویی برای بازیابی منابع از شبکه مانند ‪ WWW‬میباشد‪ .‬اشتراک گذاری منابع از طریق‬
‫شناسنده های منحصر بفرد )‪ (Unique Identifier‬مانند ‪ URL‬ها ‪ ،‬مهم ترین کار ‪REST‬‬
‫می باشد‪.‬‬
‫‪URL Routing Engine‬‬
REST: Representation State Transfer
REST: Representation State Transfer
‫فواید استفاده از ‪MVC‬‬
‫‪Unit Testing‬‬
‫‪‬کنترل کامل روی ‪ HTML‬تولید شده‬
‫‪‬حجم زیاد کار با داده ها‬
‫‪‬سرعت بالی تولید‬
‫‪...‬‬
Microsoft ADO.Net Entity
Framework
‫)‪ORM (Object Oriented Model‬‬
‫‪ ‬یک راه خودکار برای اتصال یک )‪ Object Model (Domain Model‬به یک‬
‫‪ Relational Database‬با استفاده از متادیتاهای ش ی و داده ‪ ORM ،‬می باشد‪.‬‬
‫‪‬یک تکنیک برنامه نویس ی برای تبدیل داده ها بین سیستم های ناسازگار )‪(incompatible‬‬
‫در بانکهای اطالعاتی و زبانهای برنامه نویس ی ش ی گرا می باشد‪.‬‬
‫‪‬فرایند دریافت داده ها از جداول درون ‪ Relational Model‬و قرار دادن آن درون‬
‫‪Object Oriented Model‬را )‪ Object Relational Mapping (ORM‬می نامند‪.‬‬
‫)‪ORM (Object Oriented Model‬‬
‫‪‬فواید استفاده از ‪ORM‬‬
‫‪o‬تبدیل خودکار اشیا به جداول و برعکس که باعث ساده تر شدن برنامه نویس ی شده‬
‫است‪.‬این سادگی موجب افزایش سرعت برنامه نویس ی )‪ (Develop‬و کاهش هزینه نگهداری‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪o‬کدهای کمتر به نسبت دستورات ‪ SP ، SQL‬های دست نویس و‪...‬‬
‫‪o‬توانایی ‪ Map‬کردن ‪ Business Object‬ها به جداول بانک اطالعاتی با استفاده از متا‬
‫)‪ORM (Object Oriented Model‬‬
‫‪‬فواید استفاده از ‪ORM‬‬
‫‪ Cacheo‬کردن ‪ Object/Data‬به منظور افزایش بهره وری )‪(Object caching‬‬
‫‪o‬پشتیبانی از چندین بانک اطالعاتی‬
‫‪ ORM: Dynamic queryingo‬کالسهایی برای ‪ Query‬و ‪ Projection‬آماده می کند‪.‬‬
‫‪ : Code generationo‬ایجاد بسیاری از کدهای مربوط به اتصال به بانک اطالعاتی و ایجاد‬
‫خودکار نمایی از جداول و ‪ ...‬از بانک ومتدهایی برای کار با داده های موجود در بانک‬
ADO.Net Entity Framework
Query ‫روش های نوشتن‬
LINQ To Entity
Entity SQL
Entity Client
‫ بار‬100 ‫ترتیب بازدهی در‬
Data Reader
Object Query
LINQ To Sql
LINQ To Entity
Entity Client

similar documents