Навчальний проект «Загадковий світ чисел»

Report
Виконавці:
учні 5-7 класів
Чернівецької гімназії №5
Керівник:
Гоян Ольга Василівна,
вчитель математики
Чернівецької гімназії №5
Чернівці 2014
Тема проекту: Наука і життя у цифровому вимірі.
Обґрунтування вибору проблеми: поглиблення в учнів знань про число,
ознайомлення із загадковими властивостями чисел, їх вплив на долю
людини; розширення знань з історії математики; залучення учнів до пошукової
роботи,
що
дасть
можливість
поглибити
знання;
розвивати
навички
самостійної роботи, потреби у самовдосконаленні; підвищувати загальний
культурний рівень учнів, стимулювати інтерес до предмету математика.
Головна
проблема:
дослідження
поняття
числа;
аналіз
найцікавіших
властивостей чисел; визначення зв'язку поняття числа з різними сферами
життя людини.
Мета: Вивчення властивостей числа, визначення зв’язку поняття
числа з різними сферами життя людини.
Завдання:
1.
Поглибити знання
особливості.
учнів
про
число,
його
властивості
та
2.
Виробити в учнів навички аналізу та знаходження необхідного
теоретичного матеріалу, вдосконалити вміння працювати з
науковою літературою.
3.
Формувати вміння і навички самостійної роботи учнів в групах,
пошуку практичного застосування засвоєних знань про число.
4.
Розвивати творчі здібності учнів, логічне мислення, пам'ять.
5.
Виховати в учнів пізнавальний інтерес до навчальної діяльності.
6.
Розробити мультимедійний навчальний посібник
чисел» для позакласної роботи з математики.
«Загадки
Хід виконання проекту:
1.Вибір теми, формування головної проблеми, мети проекту, розробка шляхів її
вирішення.
2. Поділ учнів на незалежні групи відповідно до мети:
•теоретики;
•дослідники;
•прогнозисти;
•казкарі.
Кожна група, відповідно до поставленої мети, отримала своє завдання і
приступила до виконання (пошук матеріалів, вивчення, аналіз, систематизація,
творча діяльність).
3.Оформлення проекту.
Зведення результатів роботи кожної групи в єдине ціле, яке дало змогу
виконати всі поставлені завдання, досягти мети проекту і отримати очікувані
результати.
4.Презентація проекту.
Завдання групи «Теоретики»
Систематизувати літературні відомості про дружні та досконалі числа,
числа-близнюки. На основі цього створити презентацію на тему:
«Дружні та досконалі числа» для наглядності та кращого сприйняття
теоретичного матеріалу.
Завдання групи «Дослідники»
Поглибити,
систематизувати
теоретичні
знання
про
числа,
їх
різновиди, особливості, властивості. Ознайомитися із поняттям фігурні
числа. Створити презентацію на тему: «Фігурні числа» для наглядності
та кращого сприйняття теоретичного матеріалу. Підібрати матеріали
для створення збірника «Загадки чисел».
Завдання групи «Прогнозисти»
Підготувати
матеріал
про
нумерологію
-
науку
про
числа,
ознайомитися з її історією виникнення, сучасним застосуванням та
впливом на долю кожної людини. Скласти нумерологічний прогноз
установи – Чернівецької гімназії №5, встановивши дату початку її
діяльності.
Завдання групи «Казкарі»
Провести аналіз відомих казок з метою визначення закономірності
появи
окремих
символікою
чисел,
українського
результати в таблиці.
ознайомитися
фольклору,
з
традиційною
систематизувати
числовою
отримані
Продукти проекту:
1.Презентація на тему: «Дружні та досконалі числа».
2.Презентація на тему: «Фігурні числа».
3.Збірник «Загадки чисел».
4.Нумерологічний прогноз установи – Чернівецької гімназії №5.
Список літературних джерел:
1.Басанько
А.
М.,
Романенко
А.
О.,
«За
лаштунками
підручника
з
математики». – «Генеза», 2007р.
2.Гарднер М., «Есть идея!». – «Мир», 1998г.
3.Ігнатьєв О. І., «Пізнавальні та логічні задачі з математики для 5-9 класів».
– «Ранок», 2009р.
4.Пізнавальна інтерактивна енциклопедія «Математикус», MediaHouse, 2003
5.Наука и жизнь, Палиндромы и «перевёртыши» среди простых чисел:
http://www.nkj.ru/archive/articles/17984/

similar documents