De kwaliteit van medewerkers meten, behouden en vergroten

Report
De kwaliteit van medewerkers
meten, behouden en vergroten
Ronald Bakker
Project Arbeidsmarkt en Deskundigheid
OmgevingsdienstNL
Achtergrond
• PUmA
• Verbeteren kwaliteit uitvoering VTH
milieu, bouw en ruimte
Achtergrond
• PUmA
• Verbeteren kwaliteit uitvoering VTH
• IPO, VNG, UvW, min I&M, min V&J
• RUD-vorming/ basistakenpakket
• Kwaliteitscriteria
• Tot 1-1-2013, daarna………
• VTH-stelsel (implementatieberaad etc)
• Omgevingsdienst NL/ A&O-fonds gemeenten
Project Arbeidsmarkt en Deskundigheid
Doel van het project….
• Het verkrijgen en behouden van voldoende
gekwalificeerd personeel
• Verbeteren imago werkveld
28 omgevingsdiensten
408 gemeenten
10.000 medewerkers
Arbeidsmarkt
• Over 5 tot 10 jaar tekort aan personeel verwacht
Dus acties ingezet:
• Instroom scholen = meer nwe mw’s
• Samenwerking met HBO’s en MBO’s
• Folder; ‘Kan ik er wat aan doen?’
• Film; ‘Werken in het omgevingsrecht’
• Wervingswebsite www.omgevingsstudies.nl
Kwaliteit = Deskundigheid
• Meten
• Vasthouden / Delen
• Vergroten
Kwaliteit organisatie (nu) meten !
•
•
•
•
•
•
Uitgangspunt kwaliteitscriteria (kritieke massa)
Wet VTH / Regie door provincies
Zelf-evaluatietool alle organisaties
0-situatie kwaliteit
Verbeterplan uiterlijk 1 oktober
1-1-2015 voldoen aan kwaliteitscriteria
Kwaliteit organisatie
= kwaliteit medewerker
• Aantoonbare expertise medewerkers
• Basis kennis en aanvullende kennis
• Werkervaring
• Frequentie
• Competenties
Competenties
Casemanager
Vergunningverlener
Adviseur
Handhaver/ toezichthouder
Klantgerichtheid
Klantgerichtheid
Klantgerichtheid
Klantgerichtheid
Samenwerken
Samenwerken
Samenwerken
Samenwerken
Politieke en bestuurlijke sensitiviteit
Politieke en bestuurlijke sensitiviteit
Politieke en bestuurlijke sensitiviteit
Politieke en bestuurlijke sensitiviteit
Voortgangsbewaking
Plannen en organiseren
Overtuigingskracht
Zelfstandigheid
Communiceren
Oordeelsvorming
Communiceren
Oordeelsvorming
Sociabiliteit
Resultaatgerichtheid
Analytisch vermogen
Omgevingsbewustzijn
Resultaatgerichtheid
Analytisch vermogen
Omgevingsbewustzijn
Besluitvaardigheid
Oordeelsvorming
Communiceren
Oordeelsvorming
Overtuigingskracht
Relatie HR-21
Kwaliteitscriteria
HR21
Casemanager
Beleid- Uitvoering- medewerker beleidsuitvoering
Vergunningverlener
Beleid- Uitvoering- medewerker beleidsuitvoering
Toezichthouder/ handhaver
Beleid- Handhaving- medewerker handhaving
Adviseur
Beleid-Advies- adviseur
0-situatie kwaliteit
• Geen eisen aan manier van meten
• Wel wat betreft aantoonbaarheid/ motivatie
• Vastleggen in zelfevaluatie tool
Spelregel: Aan de in de tabellen benoemde opleidingseisen kan ook voldaan worden
door aantoonbaar gelijkwaardige opleiding en/of verkregen werk- en denkniveau door
ruime ervaring.
Dit laatste kan bijvoorbeeld door middel van de systematiek die gehanteerd wordt in het
kader van de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 5019 (zie www.bpt.nu) of een volledig
uitgewerkte systematiek voor Erkenning Verworven Competenties (EVC).
Indien het bevoegd gezag deze aantoonbare vergelijkbare opleidingseisen kan motiveren,
dan voldoen de betreffende medewerkers en daarmee de organisatie.
Methodiek EVC en EVP
EVP-trajecten
Intro
Fasen in een EVP procedure
4 fasen – 12 tot 15 weken – 20 tot 40 uur
“huiswerk”
Het ErVaringsProfiel
 conclusie EVP-traject;
 loopbaandoel;
 (werk)ervaring en diploma’s/certificaten;
 herkende activiteiten en competenties;
 checklist deskundigheidseisen ;
 aanbeveling of advies;
 bijlage: aangeleverde bewijsstukken;
Scholing
• Afspraken met commerciële aanbieders
• Aanpassing programma’s MBO’s en HBO’s
• Borging kwaliteit aanbod
• Certificering
• Samenwerking
Deskundigheid vasthouden / vinden
• E-portfolio
• Klussenbank
• Smoelenboek
Deskundigheid vergroten (na 1-1-2015)
• Nieuwe kwaliteitseisen
• Permanente educatie
Wat betekent dit voor de medewerker ?
• Eigen verantwoordelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling
• Organisatie faciliteert
• Oogsten van ervaringen
• Kansen binnen en buiten de organisatie; mobiliteit
Wat betekent dit voor de gemeente / OD?
• Invullen zelfevaluatie tool (0-situatie)
• Digitaal portfolio
• Verbeterplan (scholing/ ontwikkeling)
• Voldoen per 1-1-2015
Ondersteuning vanuit het project
• Competenties
• Begeleiding bij verbetertraject
• Samenwerking ogv scholing
• Systemen (Portfolio, PE)
• LinkedIn groep
• Etc. etc

similar documents