Letöltés

Report
Tájékoztató Győr város villamos
energia ellátási rendszerének
helyzetéről, fejlesztésekről,
korszerűsítésekről
2012. október 26.
Bemutató fő témái
 Általános bemutató
 Elosztóhálózat
 Beruházás
 A 2011-es és 2012-es év beruházásai
 Beruházások megoszlása a 2012-es évben
 Nagyobb beruházások az egyes beruházási programok alatt




Felújítások, rekonstrukciók
Új energiaigények kielégítése
Hálózatkiváltások
Ipari parki beruházások
 Üzemzavar
 0,4 kV-os KIF hálózatok üzemzavar elhárítása (Régiós)
 KÖF hálózatok (20 kV-os légvezeték) üzemzavar elhárítása
 KÖF hálózatok (10, 20 kV-os földkábel) üzemzavar elhárítása
 Jövő
Általános bemutató
Elosztóhálózat:
- Nagyfeszültségű (120kV-os) szabadvezeték: 46,23 km
- Középfeszültségű (20kV-os) szabadvezeték: 68 km
- Középfeszültségű (20kV-os) földkábel: 66,24 km +7,9 km idegen
- Középfeszültségű (10kV-os) földkábel: 158,264 km +6,752 km idegen (+0,06km)
- Kisfeszültségű (0,4kV-os) légvezeték: 282,32 km (-2km)
- Kisfeszültségű (0,4kV-os) légkábel: 39,84 km (+3,12km)
- Kisfeszültségű (0,4kV-os) földkábel: 337,75 km (+2,1km)
- Közvilágítási légvezeték: 12,39 km (-0,2km)
- Közvilágítási légkábel: 1,39 km (+0,2km)
- Közvilágítási földkábel: 213,31 km (+0,2km)
- Transzformátor állomás (120/35/20/10kV-os)
- Déli , Keleti , Nádorvárosi, ÉDÁSZ, GMVG
- Transzformátor állomás (10-20/0,4kV-os):
- Győr: 305 db saját és 155db idegen tulajdonú
- Győrszentiván: 35db +10 db idegen (+1db)
- Ménfőcsanak: 29 db +6 db idegen (+2db)
- Gyirmót: 8 db + 1 db idegen
Beruházás
A 2011-es és 2012-es év beruházásai:
2011-es év Tény adat :
132,4 MFt
2012-es év Várható adat :
395,3 MFt
Beruházások megoszlása a 2012-es évben:
Saját beruházás
136,8 MFt
HFH (ügyféligényt kielégítő)
203,5 MFt
Hálózat kiváltások
212 MFt
Ipari parki beruházások
55 MFt
Nagyobb beruházások az egyes beruházási programok alatt:
Felújítások, rekonstrukciók:
-
Győr, Dunapart-Teleki 10kV-os kábel csere
36 MFt
- A Dunaparti és a Teleki utca tr.állomások közötti 10kV-os papírkábel több helyen sérült, az üzemzavarok elkerülés érdekében cseréje
szükségessé vált 1200m nyomvonalon
- Győr-Ménfőcsanak Öreg u. feszültség javító rekonstrukció
23,3 MFt
- Öreg utcai feszültségpanasz megszüntetése végett feszültségjavító rekonstrukció során 580m KÖF földkábel, 560m KIF légvezeték, 100m KIF
földkábel és 1 db betonházas tr.állomás létesítése
Új energiaigények kielégítése:
- Győr, Mécs L. u. LIDL vill
12 MFt
- LIDL Áruház villamos energia igényének kielégítésére 200m KÖF földkábel és 1 db betonházas tr.állomás létesítése
- Győr, Zrinyi u. LEIER Kft. vill.
12 MFt
- Leier Kft. (irodaház) többlet villamos energia igényének kielégítésére 20m földkábel és 1 db betonházas tr.állomás létesítése
- Győr, Szövetség u. 8 vill.
10 MFt
- Létesülő társasházak villamos energia ellátására 50m KÖF földkábel, 200m KIF földkábel és 1 db betonházas tr.állomás létesítése
- Győr, Fehérvári u. 3 barkácsáruház vill.
16 MFt
- Létesülő OBI áruház villaos energia igényének biztosítása érdekében 600m KÖF földkábel és 1 db betonházas tr. állomás létesítése
- Győr, Ipari park REHAU vill.
25 MFt
- REHAU Kft. energia ellátásának kielégítésére 1300m KÖF kábel és 1 db KÖF kapcsolóállomás létesítése
Hálózatkiváltások
-Győr, Sziget-Révfalu összekötése új Mosoni-Duna híddal,kapcsolódó utakkal, csomópontokkal és közműépítésekkel
212 MFt
-I. ütem
-Új Mosoni-Duna híd és csatlakozó úthálózat (Kálóczy tér - Töltésszer utca) 0,4kV-os kábel kiváltás és létesítés – 250m KIF légvezetékes hálózat
kiváltása földkábeles hálózatra
-Új Mosoni-Duna híd és csatlakozó úthálózat (Kálóczy tér - Töltésszer utca) 10kV-os kábel kiváltás – 650m KÖF földkábel kiváltás
-II. ütem
-Szigeti oldal csatlakozó úthálózat 0,4kV-os kábelhálózat kiváltás és létesítés – 1500m KIF légvezetékes hálózat kiváltása földkábeles hálózatra
-Szigeti oldal csatlakozó úthálózat10kV-os kábelhálózat kiváltás – 100m KÖF földkábeles hálózat létesítés
- III. ütem
-Révfalui oldal csatlakozó úthálózat 0,4kV-os kábelhálózat kiváltás – 300m KIF légvezetékes hálózat és 700m KIF földkábeles hálózat kiváltása
földkábeles hálózatra
Ipari parki beruházások
- Győr, Ipari park 120/20kV-os alállomás KÖF kivezetések
55 MFt
- REHAU+NEMAK többlet energiaigényeinek kielégíthetősége, kapacitás bővítés valamint az üzembiztonság javítása érdekében 2000m KÖF kábelhálózat
létesítése
Üzemzavar
Magyar Energia Hivatal által figyelt SAIDI folytonossági mutató alakulása:
∑ ( érintett felhasználók száma (db) X kiesetett időtartama (perc) )
SAIDI (perc)* =
összes fogyasztó (db)
E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT Győri régió területén:
2011 év
91 perc
2012. 1-8 hó
65,7 perc
* Nem tervezett áramszünetekre vonatkozik
0,4 kV-os KIF hálózatok üzemzavar elhárítása (Régiós):
Garantált szolgáltatások:
Egyedi és szakaszhibák 2011-ben:
5724 db
Garantált szolgáltatás be nem tartása:
8 db (0,1%)
Egyedi és szakaszhibák 2012. 1-8 hóban:
4077 db
Garantált szolgáltatás be nem tartása:
12 db (0,29 %)
KÖF hálózatok (20 kV-os légvezeték) üzemzavar elhárítása:
Üzemzavari darabszám 2011, 2012. 01-08 hó
Gönyűi, Győrszentiváni, Szőgyei 20kV-os
vonalakon
25
7
db
db
Rövid idejű zavartatások száma (GVA,LVA)
2011, 2012 01-08. hó
Gőnyűi, Győrszentiváni, Szőgyei 20kV-os
vonalakon
22
6
6
20
5
15
4
4
Gönyűi 20kV -os vonal
4
10
Győrszentiváni 20 kV-os
vonal
3
9
Szőgyei 20 kV-os vonal
2
6
2
5
2
2
1
1
0
0
0
0
2011
8
2012 01-08
2011
2012 01-08
KÖF hálózatok (10, 20 kV-os földkábel) üzemzavar elhárítása:
Rövid idejű zavartatások (LVA) és üzemzavarok
száma
2011, 2012 01-08 hó
GYŐR 10, 20kV-os kábel vonalak
30
28
24
25
24
22
20
2011
15
2012
10
5
0
10-20kV-os kábel vonalak GVA-LVA
9
10-20kV-os kábel vonalak ÜZ
Jövőkép
2012 4.negyedév, Győr Ifjúsági Olimpiára való felkészülés
Győr Újváros rehabilitációja (folyamatos)
2013-tól MVG alállomás bevonása Győr Dunapart állomás
tehermentesítésére
további kapacitás áll rendelkezésre
2013-tól Győr Ipari Park alállomás építése 120kV és KÖF
csatlakozások kialakítása

similar documents