Podstawy_dzialania_w..

Report
Podstawy działania wybranych
usług sieciowych
Dariusz CHAŁADYNIAK
informatyka +
1
Plan prezentacji
•
•
•
•
Podstawy adresowania IPv4
Usługa NAT i PAT
Usługa DHCP
Usługa DNS
informatyka +
2
Plan prezentacji
•
•
•
•
Podstawy adresowania IPv4
Usługa NAT i PAT
Usługa DHCP
Usługa DNS
informatyka +
3
Format adresu IPv4
32 BITY
IDENTYFIKATOR
SIECI
8 BITÓW
192
IDENTYFIKATOR HOSTA
8 BITÓW
.
168
8 BITÓW
.
36
8 BITÓW
.
127
• 32-bitowa liczba binarna
• Identyfikator sieci
• Identyfikator hosta
informatyka +
4
Rodzaje adresów IPv4
ADRES SIECI
ADRES ROZGŁOSZENIA
ADRES HOSTA
192
168
134
0
11000000
10101000
10000110
00000000
192
168
134
255
11000000
10101000
10000110
11111111
192
168
134
19
11000000
10101000
10000110
00010011
• Adres sieci
• Adres rozgłoszenia
• Adres hosta
informatyka +
5
Klasy adresów IPv4
32 BITY
•
•
•
•
•
Klasa A
Klasa B
Klasa C
Klasa D
Klasa E
KLASA A
IDENTYFIKATOR
SIECI
8 BITÓW
KLASA B
IDENTYFIKATOR HOSTA
8 BITÓW
IDENTYFIKATOR SIECI
8 BITÓW
KLASA C
8 BITÓW
8 BITÓW
IDENTYFIKATOR HOSTA
8 BITÓW
8 BITÓW
informatyka +
8 BITÓW
IDENTYFIKATOR
HOSTA
IDENTYFIKATOR SIECI
8 BITÓW
8 BITÓW
8 BITÓW
8 BITÓW
6
Adresowanie klasowe
•
•
•
•
Klasa A
Klasa B
Klasa C
Klasa D i E
informatyka +
7
Klasa A
KLASA A
SIEĆ
0 - 127
HOST
HOST
HOST
8 BITÓW
8 BITÓW
8 BITÓW
8 BITÓW
• Identyfikator sieci – 1 bajt
• Identyfikator hosta – 3 bajty
• 126 sieci po 16 777 214 hostów
informatyka +
8
Klasa B
KLASA B
SIEĆ
128 - 191
SIEĆ
HOST
HOST
8 BITÓW
8 BITÓW
8 BITÓW
8 BITÓW
• Identyfikator sieci – 2 bajty
• Identyfikator hosta – 2 bajty
• 16 384 sieci po 65 534 hosty
informatyka +
9
Klasa C
KLASA C
SIEĆ
192 - 223
SIEĆ
SIEĆ
HOST
8 BITÓW
8 BITÓW
8 BITÓW
8 BITÓW
• Identyfikator sieci – 3 bajty
• Identyfikator hosta – 1 bajt
• 2 097 152 sieci po 254 hosty
informatyka +
10
Klasa D i E
KLASA D
KLASA E
224 - 239
0 - 255
0 - 255
0 - 255
8 BITÓW
8 BITÓW
8 BITÓW
8 BITÓW
240 - 255
0 - 255
0 - 255
0 - 255
8 BITÓW
8 BITÓW
8 BITÓW
8 BITÓW
• Adresy dla celów specjalnych
– Obsługa grup multicastowych
– Przyszłe zastosowania
informatyka +
11
Wprowadzenie do adresowania
bezklasowego
•
•
•
•
Adresowanie z użyciem masek podsieci
Maska podsieci – 32-bitowa liczba binarna
Charakterystyczna budowa maski podsieci
Zapis maski w notacji kropokowodziesiętnej
informatyka +
12
Standardowe maski podsieci w postaci binarnej
PIERWSZY OKTET
DRUGI OKTET
TRZECI OKTET
CZWARTY OKTET
KLASA A
SIEĆ
HOST
HOST
HOST
KLASA B
SIEĆ
SIEĆ
HOST
HOST
KLASA C
SIEĆ
SIEĆ
SIEĆ
HOST
KLASA A
11111111
00000000
00000000
00000000
KLASA B
11111111
11111111
00000000
00000000
KLASA C
11111111
11111111
11111111
00000000
informatyka +
13
Standardowe maski podsieci
w notacji dziesiętnej
PIERWSZY OKTET
DRUGI OKTET
TRZECI OKTET
CZWARTY OKTET
KLASA A
SIEĆ
HOST
HOST
HOST
KLASA B
SIEĆ
SIEĆ
HOST
HOST
KLASA C
SIEĆ
SIEĆ
SIEĆ
HOST
KLASA A
255
0
0
0
KLASA B
255
255
0
0
KLASA C
255
255
255
0
informatyka +
14
Określanie identyfikatora sieci
ADRES HOSTA
ZAPISANY DZIESIĘTNIE
172
ADRES HOSTA
ZAPISANY BINARNIE
10101100
00011001
10010011
01010101
MASKA PODSIECI
ZAPISANA BINARNIE
11111111
11111111
11110000
00000000
ADRES SIECI
ZAPISANY BINARNIE
10101100
00011001
10010000
00000000
ADRES SIECI
ZAPISANY DZIESIĘTNIE
172
.
.
25
25
.
.
147
144
85
.
.
0
• Konwersja dziesiętnego zapisu adresu IP na postać
binarną
• Maska podsieci w notacji binarnej
• Wykorzystanie operatora logicznego AND
informatyka +
15
Plan prezentacji
•
•
•
•
Podstawy adresowania IPv4
Usługa NAT i PAT
Usługa DHCP
Usługa DNS
informatyka +
16
Adresy prywatne
CAŁKOWITA
ILOŚĆ
HOSTÓW
KLASA
A
10.0.0.0 – 10.255.255.255
255.0.0.0
1
16 777 214
16 777 214
B
172.16.0.0 – 172.31.255.255
255.255.0.0
16
65 534
1 048 544
C
192.168.0.0 – 192.168.255.255
255.255.255.0
256
254
65 024
•
•
•
STANDARDOWA
MASKA
ILOŚĆ SIECI
PODSIECI
ILOŚĆ
HOSTÓW
NA SIEĆ
ZAKRES ADRESÓW
PRYWATNYCH
RFC 1918
Opisane w dokumencie RFC 1918
Przeznaczone do użytku prywatnego
Stosowane tylko wewnątrz sieci lokalnej
informatyka +
17
Wprowadzenie do translacji NAT
• Zdefiniowana w dokumencie RFC 1631
• Translacja adresów prywatnych na
publiczne i odwrotnie
• Translacja adresów na routerze
w warstwie sieciowej
informatyka +
18
Terminologia związana z NAT
•
•
•
•
•
•
•
•
Sieć wewnętrzna
Sieć zewnętrzna
Adres lokalny
Adres globalny
Wewnętrzny adres lokalny
Wewnętrzny adres globalny
Zewnętrzny adres lokalny
Zewnętrzny adres globalny
informatyka +
19
Działanie translacji NAT
PULA ADRESÓW NAT:
207.114.119.177 - 180
SIEĆ ZEWNĘTRZNA
KLIENT
SIEĆ
WEWNĘTRZNA
R1
192.168.15.30
ADRES ŹRÓDŁOWY
207.114.119.177
ISP
TABELA NAT
WEWNĘTRZNY
ADRES LOKALNY
WEWNĘTRZNY
ADRES GLOBALNY
ZEWNĘTRZNY
ADRES GLOBALNY
192.168.15.30
207.114.119.177
207.114.120.1
207.114.120.1
informatyka +
20
Statyczna translacja NAT
ADRES ŹRÓDŁOWY
10.10.10.1
→
207.114.119.177
10.10.10.2
→
207.114.119.178
10.10.10.3
→
207.114.119.179
10.10.10.1
SIEĆ
ZEWNĘTRZNA
SIEĆ
WEWNĘTRZNA
NAT
10.10.10.2
10.10.10.3
WEWNĘTRZNY ADRES LOKALNY
WEWNĘTRZNY ADRES GLOBALNY
10.10.10.1
207.114.119.177
10.10.10.2
207.114.119.178
10.10.10.3
207.114.119.179
informatyka +
21
Dynamiczna translacja NAT
172.18.10.11
SIEĆ
ZEWNĘTRZNA
SIEĆ
WEWNĘTRZNA
NAT
172.18.10.12
172.18.10.13
WEWNĘTRZNY ADRES LOKALNY
WEWNĘTRZNY ADRES GLOBALNY
172.18.10.11
214.125.87.191
172.18.10.12
214.125.87.192
172.18.10.13
214.125.87.193
informatyka +
22
Translacja PAT
192.168.15.91
SIEĆ
ZEWNĘTRZNA
SIEĆ
WEWNĘTRZNA
PAT
192.168.15.92
192.168.15.93
WEWNĘTRZNY ADRES LOKALNY
WEWNĘTRZNY ADRES GLOBALNY
192.168.15.91:2678
203.145.75.131:2678
192.168.15.92:3527
203.145.75.132:3527
192.168.15.93:7794
203.145.75.133:7794
informatyka +
23
Zalety translacji NAT i PAT
•
•
•
•
Oszczędność przestrzeni adresowej
Elastyczność połączeń z siecią publiczną
Prosta konfiguracja
Podniesienie bezpieczeństwa sieci
informatyka +
24
Plan prezentacji
•
•
•
•
Podstawy adresowania IPv4
Usługa NAT i PAT
Usługa DHCP
Usługa DNS
informatyka +
25
Podstawy działania DHCP
KLIENT DHCP
SIEĆ
ZEWNĘTRZNA
SIEĆ
WEWNĘTRZNA
DHCP
KLIENT DHCP
KLIENT DHCP
informatyka +
26
Sposoby przydzielania adresów IP
•
•
•
Alokacja automatyczna
Alokacja ręczna
Alokacja dynamiczna
informatyka +
27
Wymiana komunikatów protokołu DHCP
SERWER
KLIENT
DHCPDISCOVER
KOMUNIKAT ROZGŁOSZENIOWY
DHCPOFFER
KOMUNIKAT JEDNOSTKOWY
DHCPREQUEST
KOMUNIKAT ROZGŁOSZENIOWY
DHCPACK/DHCPNACK
KOMUNIKAT JEDNOSTKOWY
informatyka +
1
2
3
4
28
Automatyczna konfiguracja adresów IP (1)
informatyka +
29
Automatyczna konfiguracja adresów IP (2)
informatyka +
30
Automatyczna konfiguracja adresów IP (3)
informatyka +
31
Automatyczna konfiguracja adresów IP (4)
informatyka +
32
Automatyczna konfiguracja adresów IP (5)
informatyka +
33
Automatyczna konfiguracja adresów IP (6)
informatyka +
34
Automatyczna konfiguracja adresów IP (7)
informatyka +
35
Testowanie konfiguracji usługi DHCP
informatyka +
36
Plan prezentacji
•
•
•
•
Podstawy adresowania IPv4
Usługa NAT i PAT
Usługa DHCP
Usługa DNS
informatyka +
37
Adresy domenowe
•
•
•
•
Łatwiejsze w użyciu
Bardziej intuicyjne
Określające „branżę”
Mające strukturę hierarchiczną
informatyka +
38
Domeny
com/co - firmy komercyjne
edu/ac - instytucje naukowe i edukacyjne
gov - instytucje rządowe
mil - instytucje wojskowe
org - wszelkie organizacje społeczne i inne instytucje typu
"non-profit”;
int - organizacje międzynarodowe nie dające się zlokalizować
w konkretnym państwie
net - firmy i organizacje zajmujące się administrowaniem
i utrzymywaniem sieci komputerowych
informatyka +
39
Działanie usługi DNS
www.onet.pl
213.180.138.148
www.wwsi.edu.pl
62.29.141.146
SERWER DNS
2
ADRES IP DO STRONY
WWW.WWSI.EDU.PL TO
62.29.141.146
3
1
JAKI JEST ADRES IP
DO STRONY
WWW.WWSI.EDU.PL ?
MOGĘ OTWORZYĆ TWOJĄ STRONĘ ?
TAK, OTO ONA!
www.wwsi.edu.pl
4
KLIENT
informatyka +
40
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
informatyka +
41

similar documents