Musiikki ja Potentiaalinen Tila

Report
• Rauhaisa iltahetki
• Menetetyn kaipaus
• Toivo herää
• Rakkaustarina
Musiikki Tilan
Luojana
Työnohjauksessa
12.6 2014 / Mikko Romppanen
Musiikin merkitys on liian
täsmällinen sanoin määriteltäväksi
- Felix Mendelsson
Anna minun tehdä kansalle laulut,
niin en välitä siitä kuka laatii lait
- Platon
Luentorunko / Sonaattimuoto
• Intro = Johdanto
• Teemojen esittely
• Teemojen käsittely
• Teemojen kertaus
• Coda = Lopetus
Luentorunko / Sonaattimuoto
• Intro = Johdanto
• Teemat:
- Musiikki ja Aivot
- Musiikki Konsulttina
- Musiikki ja Potentiaalinen Tila
• Coda = Lopetus
Luentorunko / Sonaattimuoto
• Intro = Johdanto
• Teemat:
- Musiikki ja Aivot
- Musiikki Konsulttina
- Musiikki ja Potentiaalinen Tila
• Coda = Lopetus
Teemat
• Musiikki ja Aivot
• Musiikki Konsulttina
• Musiikki ja Potentiaalinen tila
Musiikki ja Aivot
Musiikki ja Aivot
• Musiikki –megavitamiini aivoille
• Musiikki stimuloi aivoja erittäin monipuolisella tavalla
• Musiikki koskettelee myös aivojen syviä kerroksia ja
mm. tunteiden tuottamisesta vastaavia alueita
• Mozart-efekti kaikessa musiikissa
●
http://becs.aalto.fi/bml/
Musiikki ja Aivot
• Aivot sielun muottina tai kehikkona
• Aivot sielun kehtona
• Aivot sielun karsinan, jossa se tanssii
musiikkia kuullessaan
Musiikki ja Aivot
• Aivot = Sielun tanssisali
Musiikki ja Aivot
• Aivot = Sielun tanssisali
• Musiikki kuullessaan sielu tanssii
aivojen poimuissa ja luo uusia
yhteyksiä ja rakenteita
Musiikki ja Aivot
• Aivot = Mielen tanssisali
• Musiikki kuullessaan sielu tanssii
aivojen poimuissa ja luo uusia
yhteyksiä ja rakenteita
Musiikki ja Aivot
• Aivot = Psyyken tanssisali
• Musiikki kuullessaan sielu tanssii
aivojen poimuissa ja luo uusia
yhteyksiä ja rakenteita
Musiikki ja Aivot
• Musiikki – megavitamiini aivoille
• Syvähierontaa aivojen eri alueille
• Samalle aaltopituudelle –musiikki virittää aivoja
• Mozart-efekti ilman Mozarttia
●
http://becs.aalto.fi/bml/
Silta
Musiikki ja Aivot
Silta
Musiikki Konsulttina
Musiikki Konsulttina
Musiikki Konsulttina
• Musiikki terapiassa ja musiikki terapiana
• Musiikki työnohjauksessa ja musiikki
työnohjaajana
• Musiikki työnohjaajan työkaluna
• Musiikki työnohjaajan työparina
Musiikki Konsulttina
• Musiikki terapiassa ja musiikki terapiana
• Musiikki työnohjaajan työkaluna
• Musiikki työnohjaajan työparina
Musiikki Konsulttina
• Musiikki terapiassa ja musiikki terapiana
• Musiikki työnohjaajan työkaluna
• Musiikki työnohjaajan työparina
Musiikki Konsulttina
• Musiikki terapiassa ja musiikki terapiana
• Musiikki työnohjaajan työkaluna
• Musiikki työnohjaajan työparina
Musiikki Konsulttina
• Musiikki terapiassa ja musiikki terapiana
• Musiikki työnohjaajan työkaluna
• Musiikki työnohjaajan työparina
Musiikki Konsulttina
• Musiikki terapiassa ja musiikki terapiana
• Musiikki työnohjaajan työkaluna
• Musiikki työnohjaajan työparina
Musiikki Subjektiluonne?
• Säveltäjän sielunmaisema ja intentiot
sisään rakentuneena musiikkiin
• Esittäjän sielumaisema ja intentiot sisään
rakentuneena kuunneltavaan musiikkiin
• Säveltäjän ja esittäjän pyrkimykset ovat
osin tietoisia ja osin tiedostamattomia
Musiikki Subjektiluonne?
• Säveltäjän sielunmaisema ja intentiot sisään rakentuneena
musiikkiin
• Esittäjän sielumaisema ja intentiot sisään rakentuneena
kuunneltavaan musiikkiin
• Säveltäjän ja esittäjän pyrkimykset ovat osin tietoisia ja osin
tiedostamattomia
• Ajan henki – kulttuuriset merkitykset
Dialoginen suhde musiikkiin
• Musiikin vastaanottaminen on dialoginen tilanne
• Musiikkikokemukseen vaikuttaa kuulijan tausta, luonne,
temperamentti, vireystila, sen hetkinen mielenmaisema
• Voimme tehdä oletuksia musiikin mahdollisista
vaikutuksista, mutta koskaan emme voi varmasti
ennakoida ihmisten kokemuksia
• Vaikka tunnetila virittyisi samankaltaiseksi, voivat
tunteeseen liittyvät mielikuvat vaihdella paljon
Dialoginen suhde musiikkiin
Dialoginen suhde musiikkiin
• Musiikin vastaanottaminen on dialoginen tilanne kuulija
ja musiikin välillä
Dialoginen suhde musiikkiin
• Musiikin vastaanottaminen on dialoginen tilanne kuulijan
ja musiikin välillä
• Musiikkikokemukseen vaikuttaa kuulijan tausta, luonne,
temperamentti, vireystila, sen hetkinen mielenmaisema
Dialoginen suhde musiikkiin
• Musiikin vastaanottaminen on dialoginen tilanne kuulijan
ja musiikin välillä
• Musiikkikokemukseen vaikuttaa kuulijan tausta, luonne,
temperamentti, vireystila, sen hetkinen mielenmaisema
• Voimme tehdä oletuksia musiikin mahdollisista
vaikutuksista, mutta koskaan emme voi varmasti
ennakoida ihmisten kokemuksia
Dialoginen suhde musiikkiin
• Musiikin vastaanottaminen on dialoginen tilanne nkuulija
ja musiikin välillä
• Musiikkikokemukseen vaikuttaa kuulijan tausta, luonne,
temperamentti, vireystila, sen hetkinen mielenmaisema
• Voimme tehdä oletuksia musiikin mahdollisista
vaikutuksista, mutta koskaan emme voi varmasti
ennakoida ihmisten kokemuksia
• Vaikka tunnetila virittyisi samankaltaiseksi, voivat
tunteeseen liittyvät mielikuvat vaihdella paljon
Musiikki konsulttina
Musiikki konsulttina
• Tunteet, ajatukset, mielikuvat
Musiikki konsulttina
• Tunteet, ajatukset, mielikuvat
• Musiikki ja metaforat
Musiikki konsulttina
• Tunteet, ajatukset, mielikuvat
• Musiikki ja metaforat
• Työnohjaajan omat kokemukset voivat rikastaa
ohjattavia yhtä lailla
Musiikki konsulttina
• Tunteet, ajatukset, mielikuvat
• Musiikki ja metaforat
• Työnohjaajan omat kokemukset voivat rikastaa
ohjattavia yhtä lailla
Musiikki konsulttina
• Tunteet, ajatukset, mielikuvat
• Musiikki ja metaforat
• Työnohjaajan omat kokemukset voivat rikastaa
ohjattavia yhtä lailla
Oma aineistoni
1. Musiikki voimaannuttaa
2. Musiikki antaa vastauksia
3. Musiikki luo mielikuvia ja tunteita
4. Musiikki yhdistää
Oma aineistoni / Kuinka
musiikki konsultoi
1. Musiikki voimaannuttaa
2. Musiikki antaa vastauksia
3. Musiikki luo mielikuvia ja tunteita
4. Musiikki yhdistää
toi uskoa ja toivoa ja iloa omiin tunteisiin
Virkistävä, meditointi omaan tunnetilaan.
Työtilanteissa, työyhteisössä auttaa
voimaantumaan.
Erittäin voimaannuttava ja positiivinen
väline työnohjauksessa
1. Musiikki voimaannuttaa
2. Musiikki antaa vastauksia
3. Musiikki luo mielikuvia ja tunteita
4. Musiikki yhdistää
1. Musiikki voimaannuttaa
2. Musiikki antaa vastauksia
3. Musiikki luo mielikuvia ja tunteita
4. Musiikki yhdistää
1. Musiikki voimaannuttaa
2. Musiikki antaa vastauksia - Musiikki
Konsulttina
3. Musiikki luo mielikuvia ja tunteita
4. Musiikki yhdistää
1. Musiikki voimaannuttaa
2. Musiikki antaa vastauksia - Musiikki
ja Containing-funktio
3. Musiikki luo mielikuvia ja tunteita
4. Musiikki yhdistää
Musiikki ja Containing-funktio
Musiikki ja Containing-funktio
•
Musiikin kuuntelun yhteydessä
ohjattavat tuntuivat saavan vastauksia
kysymyksiinsä?
Musiikki ja Containing-funktio
•
•
Musiikin kuuntelun yhteydessä
ohjattavat tuntuivat saavan vastauksia
kysymyksiinsä?
Työnohjauksessa säilötyt tunteet ja
kokemukset näyttivät saavan muotoja
ja hahmoja?
Musiikki ja Containing-funktio
•
•
Musiikin kuuntelun yhteydessä
ohjattavat tuntuivat saavan vastauksia
kysymyksiinsä?
Työnohjauksessa säilötyt tunteet ja
kokemukset näyttivät saavan muotoja
ja hahmoja?
Musiikki ja Containing-funktio
•
•
•
Musiikki antaa vastauksia, neuvoja tai
vinkkejä
Musiikin kuuntelun yhteydessä
ohjattavat tuntuivat saavan vastauksia
kysymyksiinsä
Työnohjauksessa säilötyt tunteet ja
kokemukset saivat muotoja ja hahmoja
Musiikki vie hetkeksi ajatukset toisiin
ulottuvuuksiin ns. tunnetasolle, joka
puhuttaessa ei niinkään pääse esille
eikä saa tilaa. Musiikki kokoaa
puhutun ja jättää levollisen mielen
kaoottisenkin keskustelun jälkeen.
Musiikki kokoaa puhutun ja jättää
levollisen mielen kaoottisenkin
keskustelun jälkeen.
Mielessä oma ahdistus. Piano –
rauhoittava kiinnittää huomion. Taas
mielessä omat murheet. Piano taustalla –
elämä jatkuu. Taas mielessä omat asiat.
Piano muistuttaa – elämä jatkuu ja elämä
kantaa
Mielessä oma ahdistus. Piano –
rauhoittava kiinnittää huomion. Taas
mielessä omat murheet. Piano taustalla –
elämä jatkuu. Taas mielessä omat asiat.
Piano muistuttaa – elämä jatkuu ja
elämä kantaa
Mielessä oma ahdistus. Piano –
rauhoittava kiinnittää huomion. Taas
mielessä omat murheet.Piano
taustalla – elämä jatkuu. Taas
mielessä omat asiat. Piano muistuttaa
– elämä jatkuu ja elämä kantaa
Mielessä oma ahdistus. Piano –
rauhoittava kiinnittää huomion. Taas
mielessä omat murheet.Piano
taustalla – elämä jatkuu. Taas
mielessä omat asiat. Piano
muistuttaa – elämä jatkuu ja elämä
kantaa
Aurinko ja koivikko. On synkkääkin,
mutta huomenna on jo helpompaa ja
eteen päin päästään. Toiveikkuus.
Voimakas kohta musiikissa sitä
vaikeakulkuista koivikkoa ja heleät
äänet sitä helpompaa kulkua
Aurinko ja koivikko. On synkkääkin,
mutta huomenna on jo helpompaa ja
eteen päin päästään. Toiveikkuus.
Voimakas kohta musiikissa sitä
vaikeakulkuista koivikkoa ja heleät
äänet sitä helpompaa kulkua
Aluksi vaikea keskittyä, rauhoittua.
Paljon kysymyksiä, jotka nuottien /
sävelten tavoin leijailevat ilmassa.
Mistä löydän paikkani, aikani,
työrauhani. Tyyni, rauhallinen hetki
löytyi lopulta, jossa olisi halunnyt
viipyä pitempään
Aluksi vaikea keskittyä, rauhoittua.
Paljon kysymyksiä, jotka nuottien /
sävelten tavoin leijailevat ilmassa.
Mistä löydän paikkani, aikani,
työrauhani. Tyyni, rauhallinen hetki
löytyi lopulta, jossa olisi halunnyt
viipyä pitempään
• Voimakkaat kohdat musiikissa
havahduttivat ja heleät
(pimputus)äänet sen jälkeen olivat kuin
lupaus paremmasta. Vaikka oli lupaus
paremmasta ja kevyemmästä, niin joku
vielä pitää kiinni vanhasta
Klooniballerinat taputtavat
(tepsuttavat) siistissä rivissä. Ja sitten
yksi erkanee rohkeasti omiin
tempperamentteihin ja luoviin
kuvioihin.
Myrskyn keskellä muista asia
kerrallaan eteneminen tarvittaessa
ripeästi, mutta maltti säilyttäen.
Myrskyn jälkeen ja myrskyä ennen on
ollut tai tulee rauhallinen hetki, jossa
on hyvä olla ja kerätä voimia
Myrskyn keskellä muista asia
kerrallaan eteneminen tarvittaessa
ripeästi, mutta maltti säilyttäen.
Myrskyn jälkeen ja myrskyä ennen
on ollut tai tulee rauhallinen hetki,
jossa on hyvä olla ja kerätä voimia
Hullun myllystä voi päästä irti / pois.
Selkeys ja rauha on mahdollista
saavuttaa pysähtymällä ja
kuuntelemalla, (aina ei tarvita rahaa).
Avoin keskustelu auttaa
Musiikki oli valoisaa ja kevyttä.
Ymmärsin kuinka tärkeää on hengähtää
(vetää henkeä), koska olen
temperamentiltani...
Nyt asiat näyttivät helpommilta ja sain
uutta näkökulmaa asiaan, joka vaivasi.
Ei enää musta-valkoinen ajattelu vaan
uusi näkökulma / ymmärrys. Kyllä ne
asiat tästä menee hyvän työyhteisön
voimalla
Helppo hengittää. Vedän ilmaa
keuhkot täyteen.Nautin. Palaneen
käry
Murheellista musiikkia. Mustat ja
valkoiset pianon koskettimet.
Jokainen on etukäteen luokiteltu
jompaan kumpaan. Jos olet väärän
värinen tai väärässä kohdassa sinua
ei voi soittaa. Olet riitasointu. Sinun
kohdallasi soi tietty sävel jota ei voi
muuttaa, jotta koko kappale ei menisi
uusiksi.
Yleisiä kommentteja musiikista
työnohjauksessa
Musiikki vie hetkeksi ajatukset toisiin
ulottuvuuksiin ns. tunnetasolle, joka
puhuttaessa ei niinkään pääse esille
eikä saa tilaa. Musiikki kokoaa
puhutun ja jättää levollisen mielen
kaoottisenkin keskustelun jälkeen.
Musiikki kokoaa puhutun ja jättää
levollisen mielen kaoottisenkin
keskustelun jälkeen.
Pysähtyminen musiikin äärelle
katkaisee keskustelun, ja mahdollistaa
reflektoinnin työskenneltyyn.
Hyvä väline ajatusten, puhuttujen
asioiden jäsentämiseen. Syventää
itsensä kuulemista. Ja selkeyttää
tulevien suunnitelmien tekoa
yllättävän helposti.
Luova ote on mahdollistunut musiikin
kautta. Musiikki on ollut portti omaan
kokemusmaailmaan. Olen voinut
tehdä löytöjä omasta itsestäni tai olen
voinut jakaa asioita muiden kanssa
virkistävää ja ajatuksia lisäävä, mutta
näkökulmia antava
Musiikki työnohjauksen loppupuoliskolla
tai puolessa välissä auttaa myös
työnohjauksessa aktiivisempaan,
syvempään oivallukseen istunnon
loppuosassa
Musiikki ja Potentiaalinen Tila
Potentiaalinen tila
• Potentiaalinen tila ei ole huone, jossa ollaan,
vaan jatkuvasti läsnä oleva potentiaali meissä,
jonka yhteydessä voidaan olla joko enemmän tai
vähemmän
Potentiaalinen tila
• Potentiaalinen tila ei ole huone, jossa ollaan,
vaan jatkuvasti läsnä oleva potentiaali meissä,
jonka yhteydessä voidaan olla joko enemmän tai
vähemmän
• Tee se leikiten – samalla vakavuudella kuin lapsi
leikkii
Potentiaalinen tila
• Potentiaalinen tila ei ole huone, jossa ollaan,
vaan jatkuvasti läsnä oleva potentiaali meissä,
jonka yhteydessä voidaan olla joko enemmän tai
vähemmän
• Tee se leikiten – samalla vakavuudella kuin lapsi
leikkii
• Leikki on syvällisen uppoutumisen ja
keskittymisen ja läsnäolon tila
Potentiaalinen tila
• Potentiaalinen tila ei ole huone, jossa ollaan,
vaan jatkuvasti läsnä oleva potentiaali meissä,
jonka yhteydessä voidaan olla joko enemmän tai
vähemmän
• Tee se leikiten – samalla vakavuudella kuin lapsi
leikkii
• Leikki on syvällisen uppoutumisen ja
keskittymisen ja läsnäolon tila
Potentiaalinen tila
•Leikkiin ei voi pakottaa
Musiikki ja Potentiaalinen tila
• Musiikki on siirtymäobjekti – Musiikki
turvaleluna
• Musiikki on self-objekti – Musiikki antaa voimaa
Musiikki ja Potentiaalinen tila
• Musiikki on siirtymäobjekti – Musiikki
turvaleluna
• Musiikki on self-objekti – Musiikki antaa voimaa
Musiikki ja Potentiaalinen tila
• Musiikki on siirtymäobjekti – Musiikki
turvaleluna
• Musiikki on self-objekti – Musiikki antaa voimaa
Musiikki ja Potentiaalinen tila
• Musiikki on siirtymäobjekti – Musiikki
turvaleluna
• Musiikki on self-objekti – Musiikki antaa voimaa
• Musiikkiin voi siirtää omia tunteita, kokemuksia
tai muita osia itsestään ja tarkastella niitä ikään
kuin välimatkan päästä
Musiikki ja Potentiaalinen tila
Musiikki ja Potentiaalinen tila
• Leikki
Musiikki ja Potentiaalinen tila
• Leikki
• Luovuus
Musiikki ja Potentiaalinen tila
• Leikki
• Luovuus
• Oppiminen
Musiikki ja Potentiaalinen tila
• Leikki
• Luovuus
• Oppiminen
• Oivallus
Musiikki ja Potentiaalinen tila
• Leikki
• Luovuus
• Oppiminen
• Oivallus
• Uskallus / Luottamus
Musiikki ja Potentiaalinen tila
• Leikki
• Luovuus
• Oppiminen
• Oivallus
• Uskallus / Luottamus
Musiikki ja Potentiaalinen tila
• Leikki
• Luovuus
• Oppiminen
• Oivallus
• Uskallus / Luottamus
●
Riittävän hyvä vanhempi
●
Riittävän hyvä vanhempi
●
Riittävän hyvä työnohjaaja
●
Riittävän hyvä vanhempi
●
Riittävän hyvä työnohjaaja
●
Riittävän hyvä musiikkikappale
• Riepu
•
Nalle
•
Leikki
•
Peli
•
Taide
•
Tiede
•
Uskonto
•
Työnohjaus
•
Uskonto
•
Taide
•
Tiede
•
Peli
•
Leikki
•
Nalle
• Riepu
• Riepu
Nalle
• Riepu
Leikki
Nalle
• Riepu
Peli
Leikki
Nalle
• Riepu
Tiede
Peli
Leikki
Nalle
• Riepu
Taide
Tiede
Peli
Leikki
Nalle
• Riepu
Uskonto
Taide
Tiede
Peli
Leikki
Nalle
• Riepu
Työnohjaus
Uskonto
Taide
Tiede
Peli
Leikki
Nalle
• Riepu
Potentiaalinen tila
Työnohjaus
Uskonto
Taide
Tiede
Peli
Leikki
Nalle
• Riepu
Potentiaalinen Tila
Potentiaalinen Tila
• Leikkiin ei voi pakottaa
Potentiaalinen Tila
• Leikkiin ei voi pakottaa
• Luovuuteen ei voi pakottaa?
Potentiaalinen Tila
• Leikkiin ei voi pakottaa
• Luovuuteen ei voi pakottaa?
• Leikille ja Luovuudelle voi luoda olosuhteita
Potentiaalinen Tila
• Leikkiin ei voi pakottaa
• Luovuuteen ei voi pakottaa?
• Leikille ja Luovuudelle voi luoda olosuhteita
• Voi luoda olosuhteita, mutta lopputulemaa ei voi
pakottaa
Potentiaalinen Tila
• Leikkiin ei voi pakottaa
• Luovuuteen ei voi pakottaa?
• Leikille ja Luovuudelle voi luoda olosuhteita
• Voi luoda olosuhteita, mutta lopputulemaa ei voi
pakottaa
Musiikkia
• Ennen kuin mennään potentiaalisen tilan käsitteeseen! Tai
siinä käsittelyn keskellä
•
•
•
•
•
•
•
•
Intro
Teemat
Variointi alkaen Aivoilla
Musiikki
Musiikki konsulttina
Musiikki
Potentiaalinen tila
Lopetus / Coda
Potentiaalinen Tila
Potentiaalinen Tila
• Irti päästäminen
Potentiaalinen Tila
• Irti päästäminen
• Heittäytyminen
Potentiaalinen Tila
• Irti päästäminen
• Heittäytyminen
• Uskaltaminen
Potentiaalinen Tila
• Irti päästäminen
• Heittäytyminen
• Uskaltaminen
• Luottaminen
Potentiaalinen Tila
• Irti päästäminen
• Heittäytyminen
• Uskaltaminen
• Luottaminen
• Laskuvarjohyppy
Potentiaalinen Tila
• Irti päästäminen
• Heittäytyminen
• Uskaltaminen
• Luottaminen
• Laskuvarjohyppy
• Sukeltaminen
Potentiaalinen Tila
• Irti päästäminen
• Heittäytyminen
• Uskaltaminen
• Luottaminen
• Laskuvarjohyppy
• Sukeltaminen
Potentiaalinen Tila
• Irti päästäminen
• Heittäytyminen
• Uskaltaminen
• Luottaminen
• Laskuvarjohyppy
• Sukeltaminen
Potentiaalinen Tila
• Irti päästäminen
• Heittäytyminen
• Uskaltaminen
• Luottaminen
Potentiaalinen Tila
• Laskuvarjohyppy = Varjoa aukeaa
Potentiaalinen Tila
• Laskuvarjohyppy = Varjoa aukeaa
• Sukeltaminen = Happilaitteet pelaa
Rumi
”Oikeiden tekojen ja väärien
tekojen tuolla puolen on paikka –
tavataan siellä”
Rumi
”Oikeiden tekojen ja väärien
tekojen tuolla puolen on paikka
Rumi
”Oikeiden tekojen ja väärien
tekojen tuolla puolen on paikka
– tavataan siellä”
Kiitoksia mielenkiinnostanne
Musiikki Subjektiluonne?
• ”Musiikin merkitys on liian täsmällinen sanoin määriteltäväksi”
• ”Anna minun tehdä kansalle laulut niin en välitä siitä, kuka
laatii lait”
• Ajan henki – kulttuuriset merkitykset
Potentiaalinen Tila
Keskeinen
Itsen ydin
Sisäinen
psyykkinen
todellisuus
Potentiaalinen
tila
Potentiaalinen Tila G
Keskeinen
Itsen ydin
Sisäinen
psyykkinen
todellisuus
Potentiaalinen
tila
Keskeinen
Itsen ydin
Sisäinen
psyykkinen
todellisuus
Potentiaalinen
tila
Keskeinen
Itsen ydin
Sisäinen
psyykkinen
todellisuus
Potentiaalinen
tila
Jaettu Potentiaalinen Tila
Jaettu Potentiaalinen Tila
Ihminen
1
Ihminen
2
Jaettu Potentiaalinen Tila
Ohjattava
Ohjattava
Jaettu Potentiaalinen Tila
Ohjaaja
Ohjattava
Jaettu potentiaalinen Tila
Ohjattava
Ohjattava
Ohjattava
Jaettu Potentiaalinen Tila
Ohjaaja
Ohjattava
Ohjattava
Jaettu Potentiaalinen Tila
Ohjaaja
Ohjattava
Musiikki
Jaettu Potentiaalinen Tila
Musiikki
Ohjaaja
Ohjattava
Ohjattava
Ohjaaja
Ohjattava
Rumi
”Oikeiden tekojen ja väärien
tekojen tuolla puolen on paikka
– tavataan siellä”
Kiitoksia Mielenkiinnosta

similar documents