завантажити - Білоцерківський професійний ліцей

Report
Білоцерківський професійний ліцей
Тема уроку:
Читання електричних
принципових схем.
 Освітня
Виховна
Розвитку
Освітня узагальнити відомості про
схеми електротехнічних
пристроїв, вивчити правила читання схем;
Виховнавиховувати самостійність
наполегливість, відповідальне ставлення до вивчення нового матеріалу;
Розвиткулогічного та аналітичного
мислення, просторової
уяви, зацікавленності у застосуванні набутих знань.
Тип уроку:
комбінований
Методи:
Навчання
–
діалогічний,
Викладання –
пояснювальний,
демонстративний.
Методичне
забезпечення уроку:
плакат
плакат
діюча
модель
картки
Умовні
графічні
позначен
ня
плакат
Діюча модель
Схема
реверсивного
керування
асинхронним
електричним
двигуном.
Картки-завдання
Умовні графічні позначення на
електричних схемах
Запитання
до учнів:
За
допомогою
чого
графічно
зображують
елементи
схем?
Чим
відрізняються
схеми від іншої
конструкторської
документації ?
Як
зображують
на схемах
шляхи
проходження
електричного
струму,
проводи,
кабелі?
 Призначення
електричних
принципових схем.
 Що значить
прочитати схему?
 Правила читання
схем.
 Читання схеми
реверсивного
керування АЕД.
призначені для визначення
повного складу виробу, його
функціональних частин і
зв’зків між ними та для
здобуття детального
уявлення про принцип роботи.
дістати з неї відомості, необхідні для
виконання роботи;
зрозуміти принцип дії
електроустановки;
вияснити призначення того чи іншого
елементу;
визначити, що і з чим необхідно
з’єднати;
перевірити правильність заданого
режиму роботи.
1. Визначити тип і призначення схеми.
2. З’ясувати , які елементи входять до
схеми.
3. Встановити шляхи проходження
електричних струмів.
4. Читання схеми починають зі входу або
з кінця пристрою.
5. Розглянувши всю схему, починають
вивчення окремих елементів.
6. Встановлюють шляхи проходження
струму у кожному колі.
Чи можна за
умовним
позначенням на
електричній
схемі визначити
розмір
зображеного
елемента?
Як на схемах
зображують
лічильник
електричної
енергії?
Завдання.
Користуючись
таблицею
УГП,
прочитати
електричну
схему.
5.1 Аналіз
помилок.
5.2
Оцінювання
роботи
5.3 Домашнє
завдання.

similar documents