Hassas Alan ve Çevre Bilgisi Doküman*n*n Haz*rlanmas*

Report
HASSAS ALAN VE ÇEVRE BİLGİSİ
DOKÜMANININ HAZIRLANMASI
Mustafa ERGİYDİREN
Antalya İl Mavi Bayrak Koord.Yrd.
Çevre Müh.
5.Yerel Mavi Bayrak Sorumluları Eğitimi
5-6 Nisan 2012 Bitez-Bodrum
Plaj Kriterleri 4. Madde:
“ Plajın bulunduğu yörede yer alan kıyı
alanları ekosistemi, doğal ve hassas
alanlarla ilgili bilgiler verilmelidir (z) “
Kriterin amacı plajı kullananların ilgili
doğal çevre alanları (kültürel/arkeolojik sit
alanları da dahil olmak üzere) yerel
ekosistemler ve çevredeki hassas alanlarla
ilgili olarak yeterli düzeyde bilgilendirilmesini
ve eğitilmesini ve böylece bu alanları çevreye
duyarlı bir şekilde tanımaları yönünde motive
edilmelerini sağlamaktır.
Hassas Alanlar
Plajda veya yakın çevresinde
 Özel Çevre Koruma Bölgesi
 Milli Park alanı
 Nesli tehlikede olan canlıların yaşadığı alanlar
 Endemik türlerin yaşadığı alanlar
 Sulak alanlar
 Sit alanları
 Tarihi veya arkeolojik alanlar
 Sualtı arkeolojik kalıntılar vb.
MB Panosunda İlanı
Deniz suyu
analizleri
Harita
ÇEE
formu
Hassas alan
veya çevre
bilgisi
Hassas Alan
Örnek 1 :
Caretta Caretta Üreme Alanı
Veri toplama
DENİZ KAPLUMBAĞLARININ ÜREME ALANINDASINIZ
YOU ARE ON THE REPRODUCTİON PLACE OF THE SEA TURTELS
DENİZ KAPLUMBAĞALARINI KORUMAK İÇİN – IN ORDER TO PROTECT SEA TURTELS
KUMSALDA ATEŞ YAKMAYINIZ.
DO NOT BUILD FIRE ON THE BEACH.
KUMSALDAN 1 MİL ULAŞAN DENİZ SAHASI İÇİNDE SÜRAT
MOTORU İLE SAATTE 5 MİL HIZ LİMİTİNE UYUNUZ.
ABİDE TO THE 5 Mİ/HOUR SPEED LİMİT WİTHİN THE
1-MİLE ZONE FROM THE SHORE LİNE.
KARA TAŞITLARI İLE KUMSALA GİRMEK YASAKTIR.
DO NOT DRIVE ANY VEHICLES ON THE BEACH.
KUMSALDAN GÖRÜLEN IŞIKLARI PERDELEYİNİZ.
BLOK THE VISIBLE LIGHT FROM THE BEACH.
DENİZ KAPLUMBAĞLARININ GELECEĞİ BU KUMSALLARDA
KUMSALA HAYVAN SOKMAYINIZ.
SEA TURTLES LEAVE THEİR FUTURE ON THİS BEACH
NO ANIMALS ARE ALLOWED IN THIS AREA.
ŞEMSİYELERİ VE SANDALYELERİ KIYI ÇİZGİSİNDEN 35 M. İLERİYE YERLEŞTİRİNİZ.
DO NOT USE UMBRELLAS WİTHİN THE 35 M. ZONE FROM THE SHORELİNE
YAVRU DENİZ KAPLUMBAĞALARINI ELİNİZE ALMAYINIZ VE TAŞIMAYINIZ.
DO NOT PICK UP OR CARRY YOUNG SEA TURTLES.
DENİZE VE KUMSALA NAYLON TORBA, PET ŞİŞE VE ÇÖP ATMAYINIZ.
DO NOT THROW PLASTIC BAGS, BOTTLES ETC. IN TO THE SEA AND TO THE BEACH.
Hassas Alan
Örnek 2 :
Kum Zambağı
KUM ZAMBAĞI DOĞAL YETİŞME ALANINDASINIZ !
YOU ARE ON THE NATUREL HABITAT OF LILY SAND !
Tüm Akdeniz ülkelerinde ve Karadenizin güney kıyılarında
yetişir. Türün nesli tehlike altındadır. Türkiye'de bulunan kum
zambaklarının ülke dışına çıkarılması suçtur.
Lily Sand is a species of bulbous plant native to
the Mediterranean region and southern coast of the Black Sea.
The species is endangered. It is forbidden
to take out of from Turkey.
KUM ZAMBAKLARINI KORUMAK İÇİN
IN ORDER TO PROTECT LILY SAND
KUM ZAMBAKLARINA ZARAR VERMEYİNİZ.
DO NOT HARM THE LILY SAND.
KUMSALDA ATEŞ YAKMAYINIZ.
DO NOT BUILD FIRE ON THE BEACH.
KARA TAŞITLARI İLE KUMSALA GİRMEYİNİZ
DO NOT DRIVE ANY VEHICLES ON THE BEACH.
KUMSALA HAYVAN SOKMAYINIZ.
NO ANIMALS ARE ALLOWED IN THIS AREA.
ŞEMSİYE VE ŞEZLONGLARI KUM ZAMBAKLARININ ÇEVRESİNDE KULLANMAYINIZ.
DO NOT USE UMBRELLAS AND SUNBEDS AROUND THE LILY SAND
Hassas Alan
Örnek 3 :
Özel Çevre Koruma Bölgesi
BELEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ
BELEK SPECIAL ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA
• DENİZ KAPLUMBAĞASI (CARETTA-CARETTA) ÜREME KUMSALINDASINIZ.
•YOU ARE ON THE NESTING BEACH OF MARINE TURTLES (CARETTA-CARETTA)
•1 MAYISTAN 1 EKİME KADAR 20.00-08.00 ARASINDA KUMSALA GİRMEYİNİZ.
•DO NOT GO TO THE BEACH AT 8 PM-8 AM HOURS FROM MAY 1 UNTIL OCTOBER 1
•SAHİL CİZGİSİNDEN İTİBAREN 35 m. GENİŞLİKTEKİ ALANA ŞEMSİYE DİKMEYİNİZ,
ŞEZLONG
VE HAVLU KOYMAYINIZ.
•KEEP YOUR UMBRELLAS, CHAIRS AND TOWELS WITHIN THE 35 METERS COASTAL
STRIP OF
THE BEACH.
•KARA TAŞITLARI VE HAYVANLARIN KUMSALA GİRMESİYASAKTIR.
•NO VEHİCLES AND PETS ARE ALLOWED ON THE BEACH.
•ÇEVREYİ KİRLETMEYİNİZ,
GÖREVLİLERİN İKAZLARINA UYUNUZ.
•DO NOT LITTER, FOLLOW OFFICIAL WARNINGS.
•KUMSALDA ATEŞ YAKMAK YASAKTIR.
•DO NOT MAKE FIRE ON THE BEACH.
Hassas Alan
Örnek 4 :
Titreyengöl ve Sorgun Ormanı
Titreyengöl
Sorgun Ormanı (Sorgun Forest)
Titreyengöl 3000 m2’lik bir alana sahiptir. Kuş göçleri için
önemli bir merkezdir. Gölde çok sayıda kuş türü bulunur.
Bunlardan bazıları çizgili ötleğen, alaca balıkçıl, karatavuk, ibibik,
ebabil ve şahindir.
Titreyengöl has an area of 3000 m2. Titreyengöl is an
important center for the bird migration. The lake has a large
number of bird species. Some of them are striped warbler, pied
herons, blackbirds, hoopoe, swift, and hawk.
16 familyaya ait 24 bitki türü, 2 endemik tür, 4 bitki
birliği, 2 alt bitki, 3 endemik bitki topluluğu, endemik kuş
türleri, sorgun ormanında bulunmaktadır.
There are 16 families of 24 plant species, 2 endemic
species, 4 plant community, 2 sub-plant, 3 endemic plant
community, endemic bird species in Sorgun Forest.
ayrıntılı bilgi için / fore more information www.tisoyab.org
Balık tutmak yasak!
Fishing is not allowed!
Avlanmak yasak!
Hunting is not allowed!
Ateş Yakmak yasak!
Forbidden to light a fire!
Sigara içmek yasak!
Smoking is forbidden!
Piknik yapmak yasak!
Forbidden to picnic!
Doğayı koruyunuz!
Save the nature!
Çevre Bilgisi
Örnek 1 :
Alanya Yakın Çevre Bilgisi
ANTALYA
Muz Bahçeleri
Banana Plantation
Damlataş Mağarası
Damlataş Cave
Kızıl Kule
Red Tower
Alanya Kalesi
Alanya Castle
N
S
Doğayı koruyunuz!
Save the nature!
Ayrıntılı bilgi /more information www.alanya.bel.tr
Alanya Belediyesi
Alanya Municipality
Çevre Bilgisi
Örnek 2 :
Side Yakın Çevre Bilgisi
Side Antik Kenti
Side'nin Akdeniz'e uzanan küçük bir yarımada üzerinde İ.Ö. 7.
yüzyılda batı Anadolu’da yaşayan Kymeliler (Bugünkü Aliağa) tarafından
kurulduğu söylenir.
Side Tiyatrosu tipik Roma devri özellikleri gösterir. Yaklaşık 15.000
kişilik olup onarım çalışmaları devam etmektedir.
Ayrıntılı bilgi için www.side.bel.tr
Çöp atmayınız!
Do not litter!
Tarihi eserlere zarar vermeyiniz!
Do not damage the historical monuments!
The Ancient City of Side
According to Strabon the ancient geographer, Side was first
established in the 7 th cen. B.C. as a trade colony of the Aegean city
Kyme near İzmir.
Side Theatre, shows the typical features of the Roman period. With
a capacity of 15,000 seats and repair work is in progress.
Fore more information www.side.bel.tr
Piknik yapmak yasak!
Forbidden to picnic!
Ateş yakmayınız!
Do not light fires!
Doğayı koruyunuz!
Save the nature!
Çevre Bilgisi
Örnek 3 :
Muratpaşa Çevre Bilgisi
MURATPAŞA YAKIN ÇEVRE BİLGİSİ / ENVIRONMENTAL INFORMATION
Ayrıntılı bilgi için /fore more information www.muratpasa-bld.gov.tr
Antalya falezler üzerine kurulmuş bir şehirdir. Bu falez
yapısının oluşumu ise buzul çağı sonrasına kadar uzanır.
Ayrıca kıyı şeridinde dalgaların aşındırması ile oluşmuş bir
çok mağara bulunmaktadır. Bir başka görülmeye değer
yer ise Düden şelalesidir. Kaleiçi yat limanından
düzenlenen turlarla
bu mağaraları ve şelaleyi
görebilirsiniz. Kaleiçi Antalya’nın eski yerleşim yeridir.
Antalya is a city built on the cliff structure. This
structure has been formed after the ice age. In
addition,there are many caves formed by the erosion
of waves, in that structure. Another place worth a
seeing is Düden Waterfall. You can see these caves
and waterfall by tour from Kaleiçi marina. Kaleiçi is
the former settlement area of Antalya.
Çevre Bilgisi
Örnek 4 :
Konyaaltı Çevre Bilgisi
KONYAALTI YAKIN ÇEVRE BİLGİSİ / ENVIRONMENTAL INFORMATION
Konyaaltı ilçesi şehrin batı ucunda yer alır ve aynı adı
taşıyan plajlarıyla ünlü bir ilçedir. Plaj, şehrin batı kısmında
falezlerin bittiği noktadan başlayarak, Antalya limanına kadar 9
km boyunca uzanmaktadır. Türkiye’nin en uzun yürüyüş
mesafesine sahip tek plajdır.
Büyük Çaltıcak, Küçük Çaltıcak, Topçam plajları milli parklar
statüsündedir.
Ayrıca 618 m. yükseliğe sahip Tünektepe’de bulunan “Döner
Gazino” dan seyir başka bir keyiftir.Tepeye teleferik yapılmaktadır.
Konyaaltı district is located in the city's west end and it is famous
with the same name beaches. The Beach starts from the ending
point of the city's western part of the cliffs. Its length is arround 9
km until the Antalya Harbor. It is longest beach with the walk way
in Turkey.
Large Çaltıcak, Small Çaltıcak and Topçam beaches are in National
Park status.
In addition Döner Gazino is situated on the top of Tünektepe. Its
height is 618 m. and it has a great view.
Also the cableway is being constructed up the hill.
Ayrıntılı bilgi / more information www.konyaalti.bel.tr
Çevre Bilgisi
Örnek 5 :
Kemer Çevre Bilgisi
KEMER YAKIN ÇEVRE BİLGİSİ / ENVIRONMENTAL INFORMATION
Ayrıntılı bilgi için /fore more information www.antalya-kemer.bel.tr
Kemer’ in başta gelen çekiciliklerinden birisi
doğal güzelliğidir. Deniz, orman ve dağlar bir
noktada birleşmektedir. Kemer bölgesinin
görülmeye değer yerleri içerisinde Phaselis Antik
Kenti, Olimpos, Tahtalı Dağı, Çıralı, Göynük
Kanyonu sayılabilir. Ayrıca dünyanın en uzun
ikinci teleferiği ile 2365 metre yükseklikteki
Tahtalı Dağı zirvesine çıkıp kayak yapabilirsiniz..
One of foremost attraction is natural beauty in
Kemer. Sea, forest and mountains are joining at
one point. Some places worth a seeing in
Kemer region, the ancient city of Phaselis,
Olympos, Tahtalı Mountain, Çıralı, Göynük
Canyon. Also, possible to ski at the Tahtalı
Mountain. The second longest cableway in the
World with a height of 2365 meters is also in
Kemer Tahtalı Mountain.
Çevre Bilgisi
Örnek 6 :
Gazipaşa Çevre Bilgisi
Gazipaşa’da yetiştirilen nar ve muz Türkiye çapında oldukça meşhurdur. Ayrıca bu
bölgede kivi avokado gibi tropik meyveler de yetiştirilmektedir.
Banana, pomegranate that grown in Gazipasa, famous in all Turkey.Also, tropical
fruits as kiwi and avocado grown in this region.
Pano haricinde ilanı
www.mavibayrak.org.tr
HASSAS ALAN veya
ÇEVRE BİLGİSİ
Hassas Alanlara karşı
HASSAS OLALIM!
TEŞEKKÜRLER

similar documents