Blender Eğitimi

Report
Hazırlayan : Hüseyin YAŞAR
Blender projesinin oluşumu,
Blender Foundation, Blender Institute

Blender, tüm popüler işletim sistemlerinde
çalışmak üzere geliştirilmiş, açık kaynaklı ve
GNU Genel Kamu Lisanslı, 3D içerik
oluşturma yazılımıdır.

Modelleme, kaplama, animasyon, iskelet
sistemi, parçacık simülasyonu, script yazma
(python), render, post-process, oyun motoru

1988, Ton Roosendaal, NaN (Not a Number)

Interactive 3D (on-line) içerik

2002’de iflas.

Blender Foundation (kâr amaçlı değil)

7 haftada 100,000 €, Blender artık özgür bir
proje.




Çalışmalara başlanıyor
İlk open movie: Elephant’s dream
Film ve filmde kullanılan içerik Creative
Commons Licence ile lisanslanıyor (“Bazı
hakları saklıdır”)
Filmin başarısı üzerine 3D oyun, film ve görsel
efektler üzerine olan özgür projelere ev
sahipliği yapmak amacıyla Blender Institute
kuruluyor.




Blender Istitute’te yapılan projeler Blender’ın
geliştirilmesine katkıda bulunuyor.
Blender hem geliştiriliyor hem kullanılıyor.
Projeler Blender’ın yeteneklerini sergileme
araçları görevi görüyor.
Big Buck Bunny (2008), Yo Frankie! (2008),
Sintel (2010)
Programın kurulması ve tanıtılması


3D View
Properties

 Render, Material,

Texture,
Modifier’lar




Timeline
Graph Editor
DopeSheet
UV/Image Editor




Info
Outliner
File Browser
User Preferences
Python Console
Text Editor




Programda uygulanan işlemlerin python
script’leri info panelinin altında gösteriliyor
Console’da tek satır doğrudan komut
yazabiliyoruz.
Text Editor’de import bpy komutundan sonra
script’imizi yazıyoruz. Text ->Run Script
diyerek çalıştırıyoruz.
Api documentation :
http://www.blender.org/documentation/blender_p
ython_api_2_63_2/

GPU ayarı
 User preferences -> System -> Compute Device

Laptop kullananlar için NumPad ayarı
 User preferences -> Input -> Emulate Numpad

3 tuşlu fare ayarı
 User preferences -> Input -> Emulate 3 Button
Mouse

Tekerleğe basılı tutarak sürükleme,
kamerayı döndürür.

Shift + tekerleğe basılı tutarak sürükleme,
kamerayı taşır.

Tekerleği döndürme,
görüntüyü yakınlıştırıp uzaklaştırır.

Alt + farenin sol tuşu ile sürükleme,
kamerayı döndürür.

Shift + Alt + farenin sol tuşu ile sürükleme,
kamerayı taşır.

Ctrl + Alt + farenin sol tuşu ile sürükleme,
görüntüyü yakınlaştırıp uzaklaştırır.





Üzerinde ok olan numaralar görüntüyü ok
yönünde döndürüyor (2,4,6,8)
1: ön
3: sağ
7: üst
5: ortografik / perspektif
+ ve - : yakınlaştırma ve uzaklaştırma
3D view paneli -> view menüsü -> Toggle
Quad View
Perspektif
Ortografik

Sol tuş: cursor’u koyma

Sağ tuş: seçme

A : hepsini seç / hepsini bırak

Taşıma (G)
 Sadece istenen eksende taşıma: G + X, Y, Z

Döndürme (R)
 Sadece istenen eksende döndürme: R + X, Y, Z

Boyutlandırma (S)
 Sadece istenen eksende boyutlandırma: S + X, Y, Z
Sahnedeki küp üzerinde bunları deneyiniz.

Info paneli -> Add -> Mesh -> Cube

Diğer nesneleri eklemek






Object Mode : Nesneleri değiştirme/taşıma
Edit Mode : Seçili nesneyi modelleme
Sculpt Mode : Seçili nesne üzerinde
kabartma/oyma işlemleri
Vertex Paint
Weight Paint
Texture Paint



Nokta seçimi
Kenar seçimi
Yüzey seçimi




Border selection (B)
Circle selection (C)
Select / Deselect All (A)
Tekerlek : Deselect
Seçtiğiniz nokta, kenar ve yüzeyler üzerinde
dönüşüm işlemlerini deneyiniz.

Texture
Solid
Wireframe
Bounding Box

Wireframe – Solid arasında geçiş : Z






Sahneye “circle” ekleme
Fill Type’ı Triangle fan yapma
Extrude (E) ve Scale işlemleri ile bir kadeh ve
bir tabak modelleme.
 İçini görmek için wireframe’i kullanma

Tabağa benzer şekilde başlayıp kaşığı
modelleme
 Proportional Editing’i kullanma

Dikdörtgen masa (Loop cut : Ctrl + R)






Properties window’da Material sekmesi
Yeni Material
Diffuse
Specular
Transparency
Mirror

Render image, Render animation

Output dosyasının belirlenmesi





Sahneye bir Plane ekleme
Edit Mode’da Mesh -> Edges -> Subdivide
seçeneği seçilmesi ve parametresinin
girilmesi
Object Mode’a geçilip Properties panelinden
cloth Modifier’ın eklenmesi (Modifiers ya da
Physics kısmından)
Self collision’un enable edilmesi
Kumaşın çarpışacağı nesnelere Collision
modifier’ının eklenmesi


Timeline’ın altında Automatic keyframe
insertion butonu
Timeline’da belli aralıklarla kameranın basit
dönüşüm işlemleri ile sahnede yer
değiştirmesi

Başlangıç ve bitiş karelerinin seçilmesi

Fps’nin seçilmesi

Thread’lerin ayarlanması

Output tipinin belirlenmesi

similar documents