ppt-presentation för röntgen

Report
Röntgen
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Roentgen2.jpg
Metoder
Det finns två metoder för röntgenundersökningar:
fluoroskopi och radiografi.
Fluoroskopi görs i realtid, tex angiografi.
Radiografi är den ”typiska” röntgenundersökningen där läkaren får en bild i efterhand.
https://www.youtube.com/watch?v=A-HfDPJ3R00
Röntgenrör
En högspänning (Ua) får elektroner att ta sig från
katod till anod där elektronerna tränger in och
skapar röntgenfotoner.
Elektronerna har hög rörelseenergi när de träffar
anoden, där de bromsas upp och bildar värme
och röntgenfotoner.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Roentgen-Roehre.svg
Primärbländare
Funktion: begränsar arean som bestrålas –
minskar därför strålningsdos.
Placerad mellan röntgenrör och patient.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/APERTURE.png
Sekundärbländare
Funktion: minskar sekundärstrålning.
Sekundärstrålning skapas när strålningen
färdas genom en patient och ändrar riktning.
Denna strålning försämrar bilden.
Sekundärbländaren är raster av bly.
http://www.sprawls.org/ppmi2/SCATRAD/.
Sekundärbländare
Kontrast
När strålningen tar sig genom kroppen absorberas strålning.
Hur mycket som absorberas beror sträckan genom vävnaden,
strålningens infallande intensitet, vävnadens densitet och
massabsorptionskoefficient.
Massabsorptionskoefficient beror på grundämnen i vävnaden
samt strålningens energi.
Jacobsons Medicin och Teknik
Kontrast
Lägre energinivåer – hög absorption för skelett.
Högre energinivåer – lägre absorption för skelett.
Rörspänningar vid olika undersökningar
Lungor och hjärta: 150 kV
Blodkärl med jodlösningar: 70 kV
Mammografi: 22-28 kV
Skelett: 60-80 kV
http://medim.sth.kth.se/hl1002/kursmaterial/__BH-1-1-2009.pdf
Kontrast
För att kunna urskilja vissa vävnader bättre används kontrastmedel.
Injicering av barium eller jod ger positiv (vitare) kontrast.
Blåsa in koldioxid, syre eller luft ger negativ (mörkare) kontrast.
http://content.answcdn.com/main/content/img/oxford/Oxford_Body/019852403x.x-rays.3.jpg
Bilddetektering
Mäter strålningen som gått igenom patienten.
Förr med film, dock låg verkningsgrad.
Filmen svärtas då den utsätts för strålning,
svärtningen beror på intensiteten på
strålningen som tagit sig igenom kroppen.
http://www.imp.uni-hannover.de/index.php?aid=392
Bilddetektering - fluoroskopi
I bildförstärkaren omvandlas strålningen till synligt
ljus som sedan förstärks med optik.
En kamera kopplad till förstärkaren ger sedan
möjligheten att undersöka i realtid samtidigt som
filmen lagras digitalt.
Bilddetektering - radiografi
Bildplattetekniken
Strålningen träffar en platta som har en
mängd element.
Varje element känner av antalet
röntgenfotoner som träffar den och sänder
sedan ut ljus med en intensitet som motsvarar
denna mängd röntgenfotoner.
http://www.fujifilm.se/userfiles/veterinarer/d-evo/IMG_9806.jpg
Slut

similar documents