Ek Dosyayı İndir

Report
İLETKENLER
Elektrik akımının bir
yerden başka bir yere
iletiminde
kullanılan,
bir veya birden fazla
telden oluşan, izolesiz
veya izoleli (yalıtılmış)
tel
veya
tel
demetlerine
iletken
denir.
BAKIR
Kırmızı renkte, kolay
işlenebilen, mekanik
dayanıklılığı
yüksek
olan bir metaldir.
Çok üretilmesi ve
ekonomik olması gibi
nedenlerden dolayı
iyi bir iletken olarak
pek
çok
alanda
kullanılmaktadır.
ALÜMİNYUM
Gümüşümsü bir renkte, mekanik dayanıklılığı
düşük, bakıra oranla daha yumuşak bir
metaldir
En çok kullanılan iletkenlerden biri olup, daha
çok dış tesisatta ve havaî hatlarda çelik telle
birlikte kullanılır.
GÜMÜŞ
Rengi parlak beyaz metal
olup yumuşak bir yapıya
sahiptir. En iyi iletendir.
Pahalı olduğu için, ölçü aleti,
röle kontaktör ve şalterlerin
kontakları
ile
bazı
sigortaların
yapımında
kullanılmaktadır.
DEMİR
Rengi parlak gridir. Yumuşak bir metaldir.
Demir; bakır ve alüminyuma kıyasla iletkenliği
azdır. Elektrik makinelerinin gövdelerinin
yapımında ve bazı tezgahlarda yapı malzemesi
olarak kullanılır. İçerdiği karbon miktarına
bağlı olarak üç çeşit halde kullanılır.
Kablolar, Çeşitleri ve Özellikleri
Elektrik enerjisini iletmeye yarayan, dışarıya
karşı yalıtılmış, bir veya birden çok damardan
oluşan yalıtılmış iletkendir. Bir sinyal
iletmede de kullanılırlar.
N Kabloları
* Sabitte tesislerde kullanılan, normal ve hafif
işletme şartlarına dayanıklı kablolardır. N Tipi
kabloların dış kılıf rengi BEYAZ veya GRİ ’dir.
* İletken olarak Bakır veya Alüminyum
kullanılır.
* Normal ve hafif işletme şartlarında
çalışan elektrik tesislerinde kullanılır.
Toprak altına döşenmez. Çeşitli kesitte
yapılmaktadır,
1,5-2,5-4-6-10-16
mm²
kesitlerinde ve 2, 3, 4 damarlı olarak standart
bir şekilde üretilir.
Y Kabloları
Sabit tesislerde kullanılan ağır işletme
şartlarına dayanıklı kablolardır. 0.6/1 kV dan
küçük kablolarda dış kılıf rengi SİYAH’dır.
İletken olarak
kullanılır.
Bakır
veya
Alüminyum
3.5/6 kV dan büyük kabloların ise iş kılıf
rengi kırmızı’dır.
Enerji, aydınlatma, kumanda kablosu olarak
toprak altı haricinde, kablo kanallarında,
toprak altında ve özel olarak imal edildiği
takdirde tatlı ve tuzlu suda kullanılabilir.
H Kabloları
Sabit kapalı tesislerde, hareketli cihaz
bağlantılarında, kuru yerlerde, sıva altı ve sıva
üstü tesisat olarak kullanılır.
Haberleşme Kabloları
Abone dağıtımlarında ve
bina
içi
tesisatlarda
santrallerinde kullanılırlar.
Dielektrik kayıpları çok
azdır.
Koaksiyel Kablo
Radyofrekans sinyallerin aktarılmasında kullanılır.
Antenlerin verici ile alıcı arasında, birgisayar ağ
bağlantılarında, kablolu tv yayını dağıtımlarında
kullanılırlar.
En içte canlı hat adı verilen iletken, onun
üstünde yalıtkan, yalıtkanın üzerinde ise
hasır şeklinde örülmüş faraday kafesi görevi
gören metal örgü ve en dışta koruyucu
kılıftan oluşur.
Fiber Optik Kablo
Cam fiberden yapılmıştır, ışık aktarımı
yapılmaktadır, aktarılan ışık dönüştürücü
vasıtasıyla
tekrar
elektrik
sinyaline
çevrilir,
elektromanyetik
alanlardan
etkilenmez.
Sıcaklığa Dayanıklı Kablolar
Sıcaklığın yüksek olduğu kuru yerlerde
kullanılır.
Aydınlatma
elemanlarının
ve
cihazlarının bağlantılarında, şalt cihazlarının
bağlantılarında, panoların iç bağlantılarında,
180 ila 250 ºC arası sıcaklıkta kullanılabilirler.
ELEKTRİK PANOLARI
Enerjinin üretilen yerden kolaylıkla tüketim
bölgelerine aktarılmasını, kesintiye uğramadan
kullanılabilmesi için gerekli malzemelerin
toplandığı tablolara dağıtım tablosu denir.
Dağıtım tabloları aşağıdaki tiplerde olabilir:
1. Açık tip
2. Kapalı tip
3. Duvar tipi
4. Dolap tipi
5. Açık Hava tipi
Sacların kalınlığı 2 mm’den az olmamalıdır.
Sayaç
Sayaç
bağlantısının
yapılabilmesi
için
öncelikle tesis gücü bilinmelidir. En yaygın
olarak 35 A yük akımına kadar güvenle
çalışabilen bir fazlı 10 amperlik sayaçlar
kullanılmaktadır. Klemens kutuları içinde
bağlantı şekilleri verilmektedir.
Bir Fazlı (MonoFaz) Sayaç Bağlantısı
Bir Fazlı iki telli aktif sayaç ön görünüşü

similar documents