Alatalo170914

Report
Mikko Alatalo
Kansanedustaja, taiteilija
MIKKO
ALATALO
 Tuotteiden
hauskuus
 Free-on-demand
 Freemium ja premium
 The long tail
 Loss Leader









Väestön määrä kasvaa
Ikääntyneiden määrä kasvaa
Palvelumenot kasvavat
Työvoiman vähentyminen ongelma
Työperäinen maahanmuutto vs. omat työttömät
Hengen ja ruumiin kulttuuri – työkyky
Seniorit kuluttavat
Kulttuuripalvelut uhkaavat eriytyä
Eläkeläiset stadikalla-konsertti








Maanviljely, metsänkasvu vs. kasvitaudit
Maailmantalouden heilahtelu
Etelä vs. pohjoinen
Energia, viilennys
Matkailu, lumipula
Tragediat, ympäristöpakolaisuus
Myrskyt, tulvat, merenpinnan nousu
Suomelle työtä?











Globalisaatio jatkuu
Hiilivuoto vs. come back
Raaka-aineiden, ruoan ja
energian hinta nousee
Nousevat taloudet kuluttavat
Koulutustason nousu –
Tampereen yliopistot
Osaaminen on kilpailuvaltti
Mistä työllistävät pkyritykset?
Firmojen rahoitus
eläkerahastoilta?
Epäonnistumisen
mahdollisuus
Byrokratiatalkoot
Suomen tuotteet kalliita








Ay-liike meillä haasteiden
edessä
Kehittyvissä maissa aytietous kasvaa
USA:ssa painetaan pitkää
päivää
Työnantajat
kansainvälistyvät
Nationalismin nousu
politiikassa
Moninapaistuminen,
Brasilia, Intia, Etelä-Korea
Venäjä, + Venäjä, Venäjä!
Kiinasta maailmanvalta








Muuttoliikkeet ja
kaupungistuminen
Korkeasti koulutetut liikkuvat
suvereenisti
Köyhät muuttavat pois
köyhyydestä
Suomi jakautuu
Kaupungit, puutarhakaupungit,
taajamat, ydinmaaseutu
Maaseutu ja pikkukaupungit
kuihtuvat
Kulttuuritarjonta vähenee, netti
korvaa
Köyhilläkin kulttuurin nälkä










Tampere-Helsinkikasvukäytävä
Urbaanikeskukset ja innovaatio
Castells: sekä-että-trendi
Keskitetty ja hajautettu
Rusinat poimittava
kummastakin
Energia, luonnonvarat,
biotalous, 3D – hajautettu
Asumisen sekä-että: läheinen
maaseutu vs. urbaani
Ydinmaaseutu – slow life
Taiteilijat YouTubessa ilman
rajoja
Lokaali ja globaali on täällä
Aineeton pääoma kasvaa
 Disneyland, Las Vegas
 Tampere; lapset, kulttuuri,
konferenssit
 Kv. Charterit
 Mansen brändi? Manserock vs. Abba
 Uniikkikokemus palvelusta
 Hyvinvointibusiness kasvaa
 Silicon Valleyn vetovoima
 Gay-indeksi






Elämän mielekkyys ja kulttuuribisnes
Henkiset uupumiset, addiktiot
Osallisuus, merkityksellinen tekeminen
Osa-aikatyö, opiskelu, yrittäminen
Työn merkitys hyvinvointiin















Kalliit raaka-aineet ja energia
Niukkuuden teknologiat
Radikaalit innovaatiot
Hullunkuriset perheet
Unohda vanha. Ryhdy uuteen
Biokausi on alkamassa
Ubinetti
Digiteknologiaa sovelletaan kaikkeen
Älyliikenne ja robottiautot
Blogalisaatio
Some muovaa tuotantorakenteita
Kauppahuoneistot ovat jo verkossa
Kansalaisaloitteet
Joukkoistaminen, crowdsourcing
Yksilöt korostuvat















Hybriditalous: Globaali pörssitalous vs.
Made in next door
Ihmiset tuottavat itse energiaa
Kulttuuri ilman välikäsiä netin kautta
kuluttajalle
Pelillisyys, serious games
Kieliteollisuus ja koulutusvienti
Vuorovaikutustaidot
Liikenne: väylät kuntoon, korjausvelka
hälyttävä
Verkkokauppa ja jakeluliikenne
Lennot Tampereelta
Cleantech
Vesipula
Hyvinvointivaltio heikkenee
Hyvinvointiyhteiskunta haasteessa
Kolmas sektori?
Joukkorahoitus





nanosellu, mikrokuitusellu, polttoaineita
leväkasveista, antibakteeriset materiaalit
halpeneva aurinkoenergia, oma kehon
analysaattori, dementiaa estävä lääkitys
kevyet akut, avoin data, etätyö (vanha juttu),
laajennettu todellisuus
tauteja tunnistavat biosirut, pilvipalvelut, dnaluenta (Viiltäjä-Jack), ympäristön 3D-mallinnus,
geenitietoihin perustuvat lääkkeet, elämän
simulointi solutasolla ja keinosolu
aivojen korjaaminen, aivokyvyn kasvattaminen,
medikalisaatio, elinten takaisinkasvatus,
soluviljely
Kulttuurijournalismi ahtaalla
 Media digitalisoituu ja trivialisoituu
 Isoveli valvoo ja julkaisee
 Some: kyberkiusaaminen
 Miehet vaihtuvat klisheisiin
 Persoonat tulleet yhteiskunnan tilalle
 Twiittaus ja selfiet















CD:t formaattina ei poistu
Streaming, suoratoisto
Downloading, latausmyynti tasaantunut
Laiton lataaminen, joka 4:s nuori
You tube kasvaa
Laman aikana digi lisääntyy
Tanska ja Ruotsi johtavat digimaat
Ruotsin palvelualan kasvu tulee digistä
Suomessa pienet markkinat
suoratoistolle
Eduskunnan edistettävä telepalveluja
Tekijänoikeustulot entistä tärkeämpiä
Must carry, siirtovelvoite
CD-piratismi jatkuu
Suurempi ongelma elokuvapiratismi
















Warner, Sony ja Universal suuret tekijät
Tulovirrat per biisi pienenevät
You tubesta löydetään uusia biisejä
Musiikin tarjonta räjähtänyt
Levyn teon kynnys mataloitunut
Läpilyönti aina vaikeampaa
Media sirpaloitunut
Uusi levy tai kirja ei uutinen
Radiot konservatiivisia, toisaalta
sopuleita
YLE:llä suuri vastuu edistää musiikkia
Musiikkipäälliköt gatekeeper-kuninkaita
Kevyen musiikin kulutus ei ole teinijuttu
360-asteiset levy-yhtiöt myyvät myös
keikat
Suomalaisten bändien export. Kysykää
Pauliinalta!
Tekijänoikeuspalkkiot artistin firmalle!
Ajat muuttuvat – pakko pysyä trendien
mukana
HEIKKOUDET








konserttien lippujen hinnat
korkeita
ihmisillä on nyt vähän rahaa
suuret taloudelliset riskit
konserteissa
konserttivienti vähäistä,
artistien tuontia vain
pienet äänitemarkkinat
niukat tuotantoresurssit
tuotteistaminen ja
markkinointiosaaminen ontuu
maantieteellisesti olemme
syrjässä vrt. Ruotsi
HEIKKOUDET
VAHVUUDET







itse suomalainen kielialue
korkea-tasoinen
musiikkikoulutus
musiikkimarkkinoiden suuri
kotimaisuusaste
verrattuna ulkomaihin
halvat tuotantokulut
laulujen omaleimaisuus
hyvä tekijänoikeusjärjestelmä, joka tosin on
haasteissa
musiikkia on eri tyylilajeja,
kun vain pääsevät esiin
VAHVUUDET
UHAT










MAHDOLLISUUDET
musiikista tulee vain pelien
taustaviihdettä
musiikki keskiarvoistuu ja köyhtyy
uusissa ansaintamalleissa raha ei tule
musiikintekijälle
ei vaihtoehtoisia palveluja kv.
digipalveluille
suuruuden voima vaikuttaa myös
netissä
marginaalimusiikki jää jalkoihin
korkeatasoista musiikkijournalismia ei
ole
netti on arvaamaton ja voi olla
kielteinen kanava
jotkut kuluttajat luulevat musiikkia
ilmaiseksi
kevyen musiikin eri lajien, genrejen
kapeneminen
UHAT








musiikin kasvava kysyntä
musiikin kansainvälistymiselle
rahoitusta
tietoliikenne ja pelit käyttävät
musiikkia
marginaalimusiikki voi päästä
myös esille netissä
kuluttajien lisääntyvä vapaa-aika
ja kasvava
elämyshaku lisäävät livemusiikkia
oheistuotemyynti ja sponsorit
musiikkikustantaminen vielä
lapsenkengissä, musiikin myynti
ulkomaille vasta alussa jos
Ruotsiin vertaa
MAHDOLLISUUDET
AJAT MUUTTUVAT, KULTTUURIN JA BISNEKSEN
TÄYTYY PYSYÄ KULUTTAJIEN TRENDIEN PERÄSSÄ.
MIHIN VÄLIIN SOPII SITTEN SANA: KULTTUURI?
70-LUVUN INFORMATIIVISEEN,
VÄKISINVALISTAVAAN MEDIAAN EI OLE PALUUTA.
IHMISET OTTAVAT NETISTÄ, MITÄ HALUAVAT JA
KUUNTELEVAT SELLAISTA MUSIIKKIA, MIKÄ ON
MUKAVUUSALUEELLA.
MIKKO
ALATALO

similar documents