Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018

Report
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018
Lähde: Peruspalvelubudjetti 15.9.2014
sekä Kuntaliiton laskelmat
Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset
Lähde: Vuodet 2012- 2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018 ennusteet PPB 15.9.201410.2011
Prosenttia:
2012 2013
2014
2015
2016
BKT, määrän muutos
-1,5
Palkkasumman muutos
-1,2
0,0
1,2
1,4
1,4
1,4
3,4
0,5
0,9
1,7
2,2
2,4
2,5
Ansiotasoindeksin muutos
3,2
2,2
1,4
1,2
1,5
1,8
2,0
Työttömyysaste
7,7
8,2
8,6
8,5
8,2
7,8
7,5
Kuluttajahintojen muutos
2,8
1,5
1,1
1,5
1,8
1,8
1,8
Kuntien kustannustason muutos
3,4
3,8
3,6
1,8
3,0
1,8
0,9
1,5
1,2
1,1
0,6
1,1
1,5
1,5
1,5
1,7
1,7
1,8
1,9
1,9
2,0
-1,0
3,2
3,2
7,7
2,8
-1,4
1,0
2,0
8,2
1,5
0,5
1,3
1,3
8,4
1,5
1,4
1,8
1,2
8,3
1,7
1,8
2,5
1,5
8,1
1,9
1,5
2,2
1,8
7,8
1,8
1,4
2,4
2,0
7,5
1,8
3,4
1,8
1,1
1,2
1,5
1,7
1,9
Valtionosuusindeksin muutos
Kuntien ansiotasoindeksin muutos
2017 2018
Ennusteet huhtikuussa 2014 (PPO):
BKT, määrän muutos
Palkkasumman muutos
Ansiotasoindeksin muutos
Työttömyysaste
Kuluttajahintaindeksin muutos
Kuntien kustannustason muutos
15.9.2014/hp
Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. €
2012
2013*
2014** 2015** 2016** 2017** 2018**
1)
Toimintamenot yht.
37,44
38,39
38,78
38,99
39,98
40,94
42,10
16,29
16,38
16,32
16,15
16,40
16,62
16,89
4,85
4,96
4,90
4,83
4,88
4,92
4,99
13,39
2,24
13,90
2,36
14,41
2,43
14,94
2,61
15,58
2,65
16,25
2,69
17,02
2,73
0,67
0,78
0,73
0,47
0,47
0,47
0,47
Korkomenot
0,33
0,30
0,31
0,34
0,40
0,49
0,64
Investoinnit
4,59
4,70
6,90
4,61
4,64
4,64
4,64
42,36
43,39
45,99
43,95
45,02
46,07
47,38
5,0
4,1
2,5
0,6
1,0
-0,4
0,5
-1,0
2,5
1,5
2,4
1,4
2,8
1,7
5,4
3,9
3,6
3,7
4,3
4,2
4,8
5,1
2,4
6,0
-4,5
2,4
2,3
2,8
- Palkat
- Muut henkilöstömenot
- Ostot
- Avustukset
- Muut toimintamenot
Yhteensä
Muutos-%:
Toimintamenot yht.
-Palkat
-Ostot
Menot yhteensä
1) Vuodesta 2014 lähtien menojen tasoon vaikuttaa kunnallisten liikelaitosten ja
ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen
Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus. Vuosien 2014-2018 arviot PPB 15.9. 2014
15.9.2014/hp
%
Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot:
Muutokset 2001-2018, %
9.0
Muutos keskimäärin/vuosi:
2001-13
2014-18 2014-18*
8.0
Arvo:
5,1 %
1)
Määrä :
1,9 %
Kustannustaso: 3,2 %
7.0
Arvon muutos
6.0
1,8 %
0,4 %
1,4 %
2,4 %
1,0 %
1,4 %
5.0
Määrän muutos
4.0
*Arvon muutos ilman
yhtiöittämisten vaikutuksia
1)
3.0
2.0
1.0
Kuntien kustannustason muutos
(Peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna)
0.0
2001 02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12 13* 14a 15a 16a 17a 18a
2)
2)
1) Määrän muutoksesta noin 1 %-yksikkö aiheutuu ikärakenteen muutoksesta.
2) Vuosina 2014 ja 2015 menojen kasvua hidastaa kunnallisten ammattikorkeakoulujen sekä
liikelaitosten yhtiöittäminen.
15.9.2014/hp
Lähde: Vuodet 2000-2013 Tilastokeskus.
Vuosien 2014-2018 arviot PPB 15.9.2014.
%
Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen
kasvuprosentit 1991-2018
10
9
8.6
8
7.9
7.2
7
5.6
6
5.2
5.0
5
5.1
4.5
4
5.2 5.2
2.9 2.8
3
0
4.2 4.2
5.0
2.5 2.4
2.5
2
1
4.6
5.4
5.0
1.0
2.8
0.5
0.0
-1
-0.5
2) 2)
1)
-2
-3
-4
-5
-6
-5.1
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14a 15a 16a 17a 18a
1) Mm. opetustoimen ylläpitäjämallin vuosi 1997 ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa
2) Vuosina 2014-2015 toimintamenojen kasvua hidastaa kunnallisten ammattikorkeakoulujen sekä
liikelaitosten yhtiöittäminen.
15.9.2014/hp
Lähde: Vuodet 1991-2013 Tilastokeskus.
Vuosien 2014-2018 arviot PPB 15.9.2014.
Kuntien verotulot vuosina 2012-2018, mrd. €
(painelaskelma, kuntien veroprosentit pidetty 2014-2018 samoina)
2012
2013* 2014** 2015** 2016** 2017** 2018**
16,84
17,97
18,25
18,46
19,05
19,73
20,38
Yhteisövero
1,21
1,31
1,39
1,47
1,31
1,39
1,45
Kiinteistövero
1,27
1,36
1,51
1,59
1,62
1,65
1,68
19,32 20,63
21,15
21,52
21,98
Verolaji
Kunnallisvero
Verotulot yhteensä
Muutos, %:
Kunnallisvero
22,77 23,51
3,9
6,6
1,6
1,2
3,2
3,5
3,3
-26,9
8,2
6,1
5,8
-11,2
6,5
4,1
Kiinteistövero
5,7
7,2
10,9
5,2
1,9
1,9
2,0
Verotulot yhteensä
1,3
6,8
2,5
1,8
2,1
3,6
3,2
Tuloveroprosentti, keskim. 19,24
Yhteisöveroprosentti
24,5
19,38
24,5
19,74
20,0
19,74
20,0
19,74
20,0
19,74
20,0
19,74
20,0
Osuus yhteisöverosta, %
29,49
35,56
36,361) 30,30
30,30
30,30
Yhteisövero
28,34
1) Työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirtoa kunnille on kompensoitu nostamalla kuntien
yhteisöveron jako-osuutta vuodesta 2015 lähtien 1,81 %-yksikköä
Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus. Vuosien 2014-2018 arviot PPB 15.9.2014.
15.9.2014/hp
Vuosien 2012-2017 leikkaukset kuntien
peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj. €
0
-200
-631
-631
-631
-631
-631
-631
-400
-600
-631
-800
-125
-125
-125
-125
-125
-362
-362
-362
-362
-188
-188
-188
-108
-108
-108
-756
-1000
-1 118
-1200
Yht. -296
-1400
-1 414
-1600
2012
2013
2014
2015
-40
-40
-50
Tehdyt päätökset alentavat
valtionosuuksien vuositasoa
hallituskaudella (v. 2015)
1,4 mrd. euroa eli noin 15 %
Vuosille 2012-2017
kohdistuneiden leikkausten
johdosta kunnilta jää
saamatta peruspalvelujen
valtionosuuksia 6,9 mrd. €
-108
=
Kiinteistöverojen rajojen noston
-1 454
-1 504 (48 milj. €) sekä sosiaali- ja terveys-
2016
2017 (40 milj. €) hyödyn leikkaaminen
* - mm. sosiaali- ja terveystoimi sekä esi- ja perusopetus
- Tämän lisäksi OKM:n leikkaukset: vuonna 2013 92 milj. €,
vuonna 2014 77 milj. € ja vuonna 2015 102 milj. €
15.9.2014 hp
toimen maksujen korotusten
kunnilta valtionosuutta vähentämällä sekä harkinnanvaraisen
valtionosuuden korotuksen
poistaminen (20 milj. €)
Kuntien ja kuntayhtymien talous, mrd. €
(painelaskelman mukaan)
2012
Toimintakate
Verotulot
2013*
2014** 2015** 2016** 2017** 2018**
1)
-25,80 -26,43 -26,88 -27,95 -28,69 -29,43 -30,30
19,32
20,63
21,15
21,52
21,98
22,77
23,51
Käyttötalouden valt.os. 8,07
Muut rahoituserät, netto 0,20
8,28
0,21
8,09
0,21
7,96
0,24
8,08
0,18
8,14
0,09
8,27
-0,05
1,79
-2,40
2,69
-2,62
2,56
-2,72
1,77
-2,70
1,54
-2,80
1,58
-2,90
1,42
-3,00
Satunnaiset erät, netto 0,25
Tilikauden tulos
-0,36
0,37
0,43
1,37
1,21
0,30
-0,63
0,27
-0,99
0,27
-1,06
0,27
-1,31
Vuosikate
Poistot
Tulorah. korjauserät
Tulorahoitus
Investoinnit, netto
Rahoitusjäämä 2)
-0,55
1,49
-3,47
-1,98
-0,60
2,46
-3,55
-1,09
-1,60
2,34
-3,16
-0,82
-0,48
1,59
-3,46
-1,87
-0,45
1,36
-3,50
-2,14
-0,45
1,40
-3,50
-2,10
-0,45
1,24
-3,50
-2,25
Lainakanta
13,81
15,56
17,21
19,13
21,28
23,41
25,71
4,20
5,16
5,19
5,15
5,06
4,99
4,93
Rahavarat
1) Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen parantaa vuonna 2014 tilikauden tulosta arviolta
noin 1 miljardia euroa.
2) Rahoitusjäämä = Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus + investoinnit, netto
Tulorahoitus = Vuosikate + satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjauserät
Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus.
15.9.2014/hp
Vuosien 2014-2018 arviot PPB 15.9.2014.
Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot
ja verorahoitus 1997-2018
Käyvin hinnoin indeksoituina, 1997=100
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
Toimintamenot
Verorahoitus 1)
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Lähde: Vuodet 1997-2013 Tilastokeskus. Vuosien 2014-2018 arviot PPB 15.9.2014.
1) Verorahoitus = verotulot + käyttötalouden valtionosuudet (kuntien tilinpäätösten mukaan).
15.9.2014/hp
Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate, poistot sekä
investoinnit1) 1991-2018, mrd. € (käyvin hinnoin)
4.0
3.5
(arviot painelaskelman mukaan)
Vuosikate
Investoinnit, netto 1)
Poistot
4.0
3.5
3.0
3.0
2.5
2.5
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.0
0.0
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Lähde: Vuodet 1991-2013 Tilastokeskus.
Vuosien 2014-2018 arviot PPB 15.9.2014.
1) Investoinnit, netto = Käyttöomaisuusinvestoinnit – rahoitusosuudet – käyttöomaisuuden myyntitulot.
15.9.2014/hp
Vuosien 2012-2017 valtionosuusleikkausten
vaikutus kuntasektorin vuosikatteeseen
4.0
3.5
0.76 1.12
3.0
2.5
1.41
0.63
2.0
1.45 1.50
1.50
1.5
1.0
0.5
0.0
00
01
02
Vuosikate
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Valtionosuusleikkaukset vuositasolla
12
13* 14** 15** 16** 17** 18**
Poistot
Nettoinvestoinnit
Ilman vuosien 2012-2017 peruspalvelujen valtionosuusleikkauksia kuntatalous olisi
vuosina 2014-2018 tasapainossa (vuosikate suhteessa poistoihin keskimäärin 113 %)
Lähde: Vuodet 2000-2013 Tilastokeskus. Vuosien 2014-2018 ennusteet PPB 15.9.2014
15.9.2014/hp
Toimintamenojen kasvuprosentin vaikutus vuosikatteeseen:
Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate ja poistot, mrd. €
20151) 2016 2017 2018
Toimintamenojen nimellinen kasvu kehitysarvion mukaan,%: 0,5
2,5
2,4
2,8
Arvioitu kuntatalouden kustannustason muutos, %:
1,1
1,5
1,7
1,9
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Poistot
Vuosikate PPB:n mukaan
Vuosikate, jos toimintamenot kasvavat vuosittain 0,5 prosenttia PPB:n arviota nopeammin
Vuosikate, jos toimintamenot kasvavat vuosittain 1 prosentin PPB:n arviota nopeammin
1) Vuonna 2015 menojen kasvua hidastaa kunnallisten ammattikorkeakoulujen ja liikelaitosten yhtiöittäminen.
Ilman näitä yhtiöittämisiä toimintamenojen kasvu vuonna 2015 olisi noin 2,5 %.
Lähde: Vuodet 2000-2013 Tilastokeskus.
15.9.2014/hp
Vuosien 2014-2018 arviot PPB 15.9.2014.
Kuntasektorin vuosikate sekä tilikauden tulos
vuosina 1997-2018, mrd. €
3.5
(arviot painelaskelman mukaan)
3.5
3.0
3.0
2.5
2.5
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.0
0.0
-0.5
-0.5
-1.0
Vuosikate
Tilikauden tulos
-1.0
-1.5
-1.5
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Vuonna 2010 tilikauden tulos sisältää HSY:n perustamisesta johtuvaa pääkaupunkiseudun kuntien
saamaa kirjanpidollista myyntivoittoa noin 950 milj. euroa.
Vuonna 2014 kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen parantaa tilikauden tulosta noin 1 mrd. euroa.
15.9.2014/hp
Lähde: Vuodet 1997-2013 Tilastokeskus.
Vuosien 2014-2018 arviot PPB 15.9.2014.
Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat
1991-2018, mrd. € (käyvin hinnoin)
(arviot painelaskelman mukaan)
28
26
28
26
24
Lainakanta
24
22
Rahavarat
22
20
20
18
18
16
16
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Lähde: Vuodet 1991-2013 Tilastokeskus.
Vuosien 2014-2018 arviot valtiovarainministeriö 2.9.2014.
15.9.2014/hp
Kuntasektorin toiminnan ja investointien rahavirta
sekä lainakannan muutos vuosina 1997-2018, mrd. €
2.5
2.0
1.5
(arviot painelaskelman mukaan)
Lainakannan muutos
Toiminnan ja investointien rahavirta 1)
2.5
2.0
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.0
0.0
-0.5
-0.5
-1.0
-1.0
-1.5
-1.5
-2.0
-2.0
-2.5
-2.5
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1) Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus, netto + Investoinnit, netto
Tulorahoitus, netto = Vuosikate + Satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjauserät
Toiminnan ja investointien rahavirta on rahoituslaskelman välitulos, jonka negatiivinen (alijäämäinen) määrä
ilmaisee, että menoja joudutaan kattamaan joko kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa.
Positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen
lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen.
15.9.2014/hp
Lähde: Vuodet 1997-2013 Tilastokeskus.
Vuosien 2014-2018 arviot PPB 15.9.2014.
Kuntasektorin kumulatiivinen toiminnan ja investointien
rahavirta sekä lainakannan muutos vuodesta 1997, mrd. €
25
20
15
(arviot painelaskelman mukaan)
25
20
Lainakannan muutos
15
Toiminnan ja investointien rahavirta 1)
10
10
5
5
0
0
-5
-5
-10
-10
-15
-15
-20
-20
-25
-25
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1) Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus, netto + Investoinnit, netto
Tulorahoitus, netto = Vuosikate + Satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjauserät
Toiminnan ja investointien rahavirta on rahoituslaskelman välitulos, jonka negatiivinen (alijäämäinen) määrä
ilmaisee, että menoja joudutaan kattamaan joko kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa.
Positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen
lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen.
15.9.2014/hp
Lähde: Vuodet 1997-2013 Tilastokeskus.
Vuosien 2014-2018 arviot PPB 15.9.2014.

similar documents