PowerPoint-esitys

Report
Suomi osaamisen kärjessä 2030
Olli Luukkainen
Educa 24.1.2014
1
OAJ:n tulevaisuustyö
Suomessa on tehty
suuria:









Kansakoulu
Yliopistot
Peruskoulu
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulut
Vapaa sivistystyö
Taiteen perusopetus
Aikuiskoulutus
OPETTAJANKOULUTUS
OAJ:n tulevaisuustyö
Suomessa tehty jo pitkään (osin
sattumanvaraista) pirstaleista
koulutuspolitiikkaa poliittisen pelin
tuloksien pohjalta.
OAJ:n tulevaisuustyö
Tarvitaan
 Arvopohjainen näky, visio
OAJ:n tulevaisuustyö
Tarvitaan
 Arvopohjainen näky, visio
 Tiekartta
OAJ:n tulevaisuustyö
Tarvitaan
 Arvopohjainen näky, visio
 Tiekartta
 Sitoutuminen
Pisa-tulokset 2012
• Matematiikan osaamisen kansallinen keskiarvo on Suomessa
laskenut vuoden 2003 arvioinnista 25 pistettä, mikä vastaa
runsaan puolen kouluvuoden edistymistä
• Vuoden 2003 kärkimaista Suomen keskiarvon lasku on kaikkein
suurin; OECD-maiden keskiarvo on laskenut 6 pistettä
Yhteenveto
• Suomalaisnuorten matematiikan osaaminen selvässä laskussa
• Heikkojen matematiikan osaajien määrä kasvanut ja erinomaisten
osaajien määrä vähentynyt
• Lukutaito ja luonnontieteiden osaaminen heikentynyt
• Alueiden ja koulujen erot vähäisiä
• Kieliryhmien ero kaventunut
• Sukupuolten ero ja maahanmuuttajaoppilaiden osaaminen haaste
tasa-arvolle
• Suomalaisnuoret edelleen OECD-maiden parhaimmistoa
Ikäsidonnaiset menot
miljardia euroa, vuoden 2008 hinnoin
Koulutusmenojen osuus BKT:sta 2010
Kaikki koulutusasteet
Denmark
Iceland
Korea
Norway
Israel
United States
New Zealand
Belgium
Canada
Finland
OECD total
United Kingdom
Sweden
Ireland
Chile
France
Netherlands
OECD average
Mexico
Australia
Estonia
EU21 average
Slovenia
Portugal
Poland
Austria
Spain
Switzerland
Japan
Czech Republic
Italy
Slovak Republic
Hungary
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
Koulutuksen opiskelijakohtaiset kustannukset
Pohjoismaissa, Virossa ja Yhdysvalloissa, euroa
(2010)1
Osallistuminen päiväkotipalveluihin eri ikäluokissa (%)
Lähde:
OECD
100
90
80
70
60
3
4
50
5
6
40
30
20
10
0
Tanska
Suomi
Norja
Ruotsi
Islanti
Ei koulutuksessa ei työelämässä
15 - 19 -vuotiaat (%)
8
Lähde:
OECD
7
6
5
2000
2005
4
2008
2011
3
2
1
0
Tanska
Suomi
Norja
Ruotsi
Valtion talousarvioesitykset 2010 ja 2014
v.2010
esitys
milj. €
v. 2014
esitys
milj. €
Pääluokka
Suhteellisen osuus
muutos valtion
talousarvoesityksen
loppusummasta
237,6
8,8
-18,0
-28,6
181,9
24 Ulkoasiainministeriönhallinnonala
25 Oikeusministeriönhallinnonala
26 Sisäasiainministeriönhallinnonala
27 Puolustusministeriönhallinnonala
28 Valtiovarainministeriönhallinnonala
1188
790
1267
2704
14860
1294
896
1264
2751
16947
Muutos, %
8,9
13,4
-0,2
1,7
14,0
29 Opetusministeriönhallinnonala
30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
6186
2826
6597
2657
6,6
-6,0
-9,2
-70,3
31 Liikenne- javiestintäministeriön hallinnonala
32 Työ- ja elinkeinoministeriönhallinnonala
33 Sosiaali- jaterveysministeriön hallinnonala
35 Ympäristöministeriönhallinnonala
2195
4222
11328
328
2968
3376
12810
267
35,2
-20,0
13,1
-18,6
113,1
-215,2
118,5
-15,8
Yhteensä*, pl. valtionvelan vähentäminen
50185
53920
7,4
Netto lainanotto
13021
6724
* Käytetty pyöristettyjä lukuja
Opettajien arvostus Suomessa
korkealla
Lähde: Varkey GEMS Foundation
Global Teacher Staus Index
October 2013
Luokanopettajan koulutukseen
hakeneet ja hyväksytyt (lkm)
8,000
* Hakeneiden määrä arvio
7,000
6,000
5,000
Hakeneet
4,000
Hyväksytyt
3,000
2,000
1,000
0
2008
2009
2010
2013*
Lähde: Opetushallitus
Suomi osaamisen kärjessä 2030
18
OAJ:n tulevaisuustyö
• Alkoi syksyllä 2012, päättyi joulukuussa 2013.
• Tekijöinä OAJ:n hallitus ja valtuusto, monet toimikunnat ja
työryhmät, eri alojen sidosryhmät.
• Koulutus- ja kasvatusjärjestelmämme kehitys 17 vuotta
taaksepäin, vuodesta 1996 lähtien ja 17 vuotta eteenpäin
vuoteen 2030 saakka.
• Selvittää, miten talouskehitys, sosiaaliset, teknologiset sekä
ekologiset muutokset ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat
vuoteen 2030 mennessä koulutuspolitiikkaan ja
koulutukseen.
19
Tavoite- ja uhkakuvat
• Tavoitekuvia mm.:
Tietoyhteiskuntataidot kaikilla, yhä enemmän ajasta ja paikasta
riippumaton opiskelu, yksilölliset opintopolut, kansainvälisyys
luonteva osa korkeakoulujen toimintaa, oppimista tukevien
voimavarojen parempi hyödyntäminen (monialaisia kampuksia).
• Uhkakuvia mm.:
Varhaiskasvatus ei ole enää osa kasvatus- ja koulutusjärjestelmää,
peruskoulun kehittäminen pysähtyy, kouluyhteisöjen turvattomuus lisääntyy,
ammatillista koulutusta tuottavat kansalliset tai kansainväliset yritykset.
Arvopohjan merkitys
 Sivistys on itseisarvo.
 Koulutus- ja kasvatusjärjestelmä säilyy
oikeudenmukaisena ja yhdenvertaisena.
 Suomalainen koulutusjärjestelmä edistää
demokratiaa, tasa-arvoa ja turvallisuutta.
 Kaikkien koulutusasteiden rahoitus säilyy
pääosin julkisena.
 Koulutus ja kasvatus edistävät kestävän
kehityksen arvoja.
Tulevaisuustyö jatkuu
•
•
•
•
Tulevaisuuskone haastaa keskustelemaan.
Uudet kysymykset säännöllisesti.
Kaikki vastaukset luetaan ja analysoidaan.
OAJ kokoaa saadun aineiston pohjalta päättäjille
linjauksia ja toimia, joita koulutuksen
pelastamiseksi tarvitaan.
Sanoista tekoihin!
Suomalainen koulutus
nousuun!
9.4.2014 Suurseminaari Helsingissä
 Merkitse allakkaasi jo nyt!
www.tulevaisuuskone.fi
24
OAJ:n jäsenmäärä
140,000
120,040 120,838
119,564 118,967
120,000
114,983
107,629
96,027
100,000
80,000
72,861
55,572
60,000
40,000
38,000
20,000
0
1973
OAJ
1986
YLL
1988
1991
Ammatilliset
LTO
2001
2006
2011 2012 2013 2014
Lähde: OAJ:n
toimintakertomukset
Näin kouluissa säästetään
-
-
-
ei ole varaa käyttää maitoa tai lihaa kotitalouden
ruoanvalmistuksessa
kasviksista käytetään vain kaalia ja porkkanaa,
tomaatti ja salaatti liian kalliita
tekstiilityössä on housujen asemesta suunniteltava
shortsit
kirjoja kierrätetään toistakymmentä vuotta
uimaopetus, retket ja osallistuminen koulujen
urheilukilpailuihin lopetettu koska ei ole rahaa
kuljetuksiin
tukiopetusta ei voida antaa enää loppuvuodesta
tietokoneohjelmat ja työkirjat jäävät hankkimatta,
eikä koulun kirjastoa enää täydennetä

similar documents