Carsten_Greve

Report
Konkurrencereformen
Carsten Greve
Professor i offentlig ledelse og
styring
Department for Business and
Politics, CBS
[email protected]
http://blog.cbs.dk/carstengreve
World Bank Governance indicators: Hvor effektiv er den offentlige
sektor?
Reformbølgen
REFORMER I DEN OFFENTLIGE
SEKTOR
Reformer i internationalt perspektiv
New Public Management-reformer
Governance-inspirerede reformer
”Regulatory reform”
OECD-landenes udvikling
Udviklingen i Asien, Nordamerika o.a. verdensdele
NPM blev til en global bevægelse: Reformer formes ikke kun nationalt,
men også gennem en imitations/læringsproces og som følge af
interaktion mellem nationale reformatorer og transnationale
”mediators and editors” (Sahlin-Andersson i Christensen & Lægreid
2001)
Indholdsmæssigt er reformer i dag måske globalt set på vej tilbage til en
situation med mere central koordinering, regulering og kontrol
(Christensen & Lægreid, red. 2007, 2011)
New Public Management
Resultater
Konkurrence
Ledelse
Definition af reformer
”Reformer består af bevidste
forandringer i strukturer og
processer i den offentlige
sektors organisationer med det
formål at få dem til at fungere
bedre/opnå bedre resultater”
Pollitt & Bouckaert. 2004. Public
Management Reform. Oxford
University Press, p. 7.
Modernisering 1983-2010
Modernisering under
Schlüter: ”Moderniseringsprogrammet” (1983)
Modernisering under Nyrup:
”Nyt syn på den offentlige
sektor” (1993)
Modernisering under Fogh:
”Med borgeren ved roret”
(2002)
Modernisering under Løkke:
”økonomisk krise ”(2009-?)
Moderniseringens elementer
Ledelse
og HRM
Marked
Deregulering
Digitalisering
Modernisering
Resultatstyring
Moderniseringens elementer i 00’erne
Frit valg 2002-?
”Velfærd og valgfrihed”
(2002)”
”Regeringen vil indrette den
offentlige sektor med
udgangspunkt i borgernes
frie valg” (2002, p.11).
Reformdynamik i den offentlige sektor
Frit valgsreform
Digitaliseringsreform
Globaliseringsreform
Strukturreform
Politireform
Domstolsreform
Kvalitetsreform
Afbureaukratiseringsplan
Ledelsesreform
Konkurrencereformen?
Men ingen samlet
konkurrencereform!
Den offentlige sektor:
EN KONKURRENCEMODEL?
Resultatorientering/
Performance management
Resultatorientering - performancebaseret management
”Hvad der bliver målt, bliver gjort”
”VfM = Value for money”
”Resultater er alt, organisationer er intet”
(Ejersbo & Greve 2005)
Performance modeller og værktøjer:
samlet model eller løse principper?
Konkurrence
Konkurrenceudsættelse
Frit valg ”kunde-orientering”
Udbud og udlicitering
Krav om udbudspolitik
Brugerinformation
Benchmarking / ranking
Privat finansisering af infrastruktur
OPP/partnering/OPI
17
Definition af OPP - eksempel
”Co-operation of some durability between public and private actors in which
they jointly develop products and services and share risks, costs and
resources which are connected with these products or services”
Dvs.:
Et samarbejde over tid
Mellem offentlige og private aktører
Hvor de i fællesskab udvikler produkter og services
Og hvor de deler omkostninger, risici og gevinster
Van Ham & Koppenjan: ”Building Public-Private Partnerships” (2001) citeret i Hodge
& Greve eds (2005)
OECD’s definition af PPP (2008, p. 17)
•
•
•
•
•
•
In this book, the OECD defines a public-private partnership
as an agreement between the government and one or more private
partners (which may include the operators and the financers)
according to which the private partners deliver the service
in such a manner that the service delivery objectives of the government
are aligned with the profit objectives of the private partners
and where the effectiveness of the alignment depends on a sufficient
transfer of risk to the private partners.
Kilde: OECD. 2008. Public-Private Partnerships. In Search for Value for Money and Risk
Sharing. Paris: OECD.
Regulering og resultatopfølgning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Regulering (kontrol, evaluering,
resultatopfølgning)
”Intern kontrol- og resultatopfølgning i
staten” (1996)
Nye centralt-fastsatte regelsæt
Nye reguleringsinstitutioner
Kendte reguleringsinstituioner med
udvidet opgaveportefølje
Akkreditering
Revision
Evaluering
Resultatopfølgning på tværs: KREVI o.a.
organisationer
Krav om fælles, brugbare data på tværs
af organisationer!
Skabelsen af et komplekst
performance-system
Performance / resultatorientering +
Konkurrence +
Regulering =
Skabelse af et komplekst performance-system
af forbundne styringsrelationer: ”den regulerede
konkurrencemodel”
Reguleret konkurrencemodel
Performance
Konkurrence
Regulering
Reguleret
konkurrencemodel
“Konkurrencepakken” fra regeringen april 2011
Brian Mikkelsen:
Med Konkurrencepakken styrker
vi konkurrencen i de sektorer,
hvor det giver den største
effekt. Det gælder byggeriet
og i servicesektoren, som
beskæftiger en stor del af
arbejdsstyrken.
Ministerens pressemeddelelse
Regeringens “konkurrencepakke” 11. april 2011
Vi styrker også konkurrencen i den
offentlige sektor. Det offentlige
forbrug er knap 30 pct. af BNP, og
ved at skabe konkurrence om de
offentlige opgaver sikrer vi, at
opgaverne bliver løst bedst og
billigst. Samtidig vil det give
private virksomheder mulighed for
at udnytte erhvervspotentialet i
den offentlige sektor.
Reguleret konkurrence og behov for ledelse
Reguleret
konkurrencemodel
Behov for udøvelse
af ledelse
Alternativer til performance- og konkurrencemodellen?
Digitaliseringen og behov for koordinering?
En mere smidig offentlig sektor med øget
medarbejderinput?
Fokus på “offentlig værdiskabelse”
(creating public value, jf. Moore (1995))?
Samarbejde i netværk og partnerskaber for
fælles opgaveløsning på tværs af grænser?

similar documents