A. Beregninger og diagrammer v/ Claus Nexøe, Nærum Gymnasium

Report
A. Beregninger og diagrammer v/
Claus Nexøe, Nærum Gymnasium
Program
• Indledende bemærkning
– Hvorfor er det relevant?
– Beregninger kan skabe overblik
• Beregninger (learning by doing)
– Indekstal
– Procentvis andel
– Procentvisstigning
• Valg af diagrammer
– streg
– søjle
– cirkel
Eksempel på eksamensopgave
• Hvad kan der af tabel 1 udledes om den økonomiske
udvikling
– Besvarelsen skal understøttes af beregninger og et diagram, som
tydeliggør udviklingen
BNP i faste priser mia. euro (år 2000)
Danmark
Tyskland
Sverige
Norge
Storbritanien
Frankrig
Polen
Euroområdet
EU 27
Kilde: Eurostat
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
159
169
175
180
185
193
202
214
222
224
224
226
1.991
2.077
2.088
2.113
2.139
2.190
2.228
2.310
2.379
2.420
2.420
2.443
236
252
269
257
269
287
297
307
321
325
319
324
137
154
186
194
206
207
214
248
277
283
289
294
1.345
1.465
1.642
1.678
1.759
1.692
1.761
1.798
1.858
1.868
1.613
1.601
1.359
1.421
1.468
1.513
1.565
1.634
1.692
1.764
1.847
1.864
1.864
1.878
160
164
188
215
218
202
212
260
290
315
365
391
6.320
6.671
6.885
7.117
7.356
7.676
7.953
8.342
8.728
8.834
8.843
8.923
8.411
8.918
9.384
9.699
10.075
10.358
10.812
11.406
12.008
12.176
12.196
12.327
14,000
BNP i fasteprise mia euro (år 2000)
12,000
10,000
Danmark
Tyskland
8,000
Sverige
6,000
Norge
Storbritanien
4,000
Frankrig
2,000
Polen
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
0
300
BNP i fastepriser Indekstal (1999 = 100)
Euroområdet
EU 27
250
200
150
Danmark
Norge
Polen
100
25
BNP i fastepriser årlig ændring i procent
50
0
15
Danmark
5
Norge
0
Polen
-5
-10
-15
-20
Tyskland
EU 27
20
10
Storbritanien
Storbritanien
Euroområdet
Beregninger (learning by doing)
– Indekstal
– Procentvis andel
– Procentvisstigning
• Regneark

similar documents