Øresundsbalancen

Report
Øresundsbalancen
4. april – Ørestat-seminar om
udvikling af et Øresundsregionalt
arbejdsmarked
Indhold
• Hvorfor er det vigtigt med et mere sammenhængende
arbejdsmarked i Øresundsregionen?
• Hvad kræver det?
– Og hvad er vores erfaringer?
• Hvad kan Øresundsbalancen?
• Hvad kan statistik?
Hvorfor?
• 3 vigtige dimensioner
• Vækst
– Fælles arbejdsmarked ikke kun et mål i sig selv, men også
et middel til at realisere vækst!
• Synergi
– Win-win. Vores overskud – løser jeres brist/mangel
• Flere muligheder
– For ledige, studerende, virksomhederne
– og for ”systemerne” (AF/Jobcentre)
(optimal ressourceudnyttelse, bedre match, economies of scale)
Synergi
Flere
muligheder
Vækst
Vækst
Synergi
Flere
muligheder
Svag vækst!
Vækst i BNP, befolkning och sysselsättning i Nord-Europæiske Metropoler
16
13.8
14
11.1
12
Vækst i BNP 2005-10
10
8.1
8
6
4
2
Vækst i befolkning 2006-11
3.9
Vækst i sysselsätning 2006-11
0
Kilde: Øresundskomiteen og Øresundsinstituttet
Economic performance 2011-12
Macau
Perth
Cph-Malmö
Kilde: Brookings Global MetroMonitor, nov. 2012
Möjlighet:”Collaborate to compete”
• Tillsammans är vi starkare i storstadskonkurrens om:
specialister, kapital och jobb!
• Skåne + Hovedstaden = top 50 i Europas regioner
(befolkning)
• Stor tillgänglighet
Sammen er vi større – og mere attraktive!
Og vi bliver endnu større.
Femern og 8 mio. byen
Hvad får os til bruge den anden side af
Øresund?
Virksomhed
Jobsøgende
Kender mulighederne
Kender mulighederne
Rekrutteringsvanskeligheder
Svært at få job!
PUSH
(unge i Malmö)
(förskollärare)
Gevinst – bedre
kompetencer
(service-sektor)
PULL
Gevinst – job,
indkomst,
ansættelsesforhold
(Malmö er ikke Oslo
Kbh. er attraktiv!)
Mera kunskap och bättre handledning
Effekter av Øresundskursen
90
80
70
60
50
Før
40
30
Efter
20
10
0
Jeg har tilstrækkelig indblik Jeg har kendskab til hvilke
Jeg har indenfor den
i det svenske
regler der gælder når en seneste uge vejledt ledige
arbejdsmarked til at kunne ledig søger job i Sverige
til at søge job i Sverige
vejlede til jobsøgning i
Sverige
Den vejledning jeg gav
omkring jobsøgning i
Sverige var kompetent
.
Kilde: Evaluator, Oxford research
Note: N før=65 og N efter=56
http://www.jobbutbildni
ng.net/film-0
Se jobmulighederne på den anden side af
Øresund!
http://jobuddannelse.net/jobmuligheder
Flere trin i Øresunds-integrationen
1. Center-periferi: København tiltrækker!
2. Konjunktur-bestemt integration
3. Integration præget af større arbejdsdeling og specialisering

similar documents