Prezentacija Jovan Šurbatović

Report
Univerzitet Singidunum
Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu
REFORMA SISTEMA SPORTA U SRBIJI I
PRIVATIZACIJA U SPORTU
Doc. dr Jovan Šurbatović
AKTUELNI PROBLEMI SRPSKOG SPORTA
• POZICIJA I ULOGA POSTOJEĆEG ZAKONA O SPORTU
• Nerešena suštinska pitanja
• Prenormiranost (jedan od najobimnijih zakona u svetu: 193 člana)
• Ne stimuliše privatnu inicijativu u sportu
• Problem privatizacije – praktično neizvodljiva
• FINANSIRANJE SPORTA:
• Sistem oslonjen na budžetska davanja: 0,39% od ukupnog budžeta (8 evra po stanovniku)
• Veliko opterećenje: samo za sportske i nacionalne penzije i priznanja u 2012. godini
je plaćeno 639.311.466,00 (2007 – 2012 ukupno je izvdojeno 2.945.966.613,00 – više od
jednog godišnjeg budžeta)
• VISOKA CENTRALIZACIJA SPORTA I UTICAJ POLITIKE (posebno na lokalu)
• MODEL FINANSIRANJA SPORTA
• Državni, zanemarljivo privatno finansiranje
• “INVENTAR” O SPORTU
• Nepostojanje egzaktnih podataka o sportskim resursima, sportskoj infrastrukturi...
• KADROVSKA STRUKTURA
• Neadekvatna, neprilagođena modernim zahtevima sporta
• “ZABLUDA O SPORTSKOJ NACIJI”
• U Srbiji je čak 63% građana je fizički neaktivno!
PREDLOG MERA I AKTVNOSTI
1. DONOŠENJE NOVE STRATEGIJE RAZVOJA SPORTA
2. IZMENE I DOPUNE ZAKONA O SPORTU
3. PRIMENA NOVIH ZAKONSKIH REŠENJA
ULOGA DRŽAVE
•
IZLAZAK DRŽAVE IZ SPORTA - DEPOLITIZACIJA
• DRŽAVNA PODRŠKA SPORTU:
1. DIREKTNO (SUBVENCIJE, DOTACIJE, STIPENDIJE...)
2. INDIREKTNO (PORESKE OLAKŠICE, FORMIRANJE FONDOVA, POGODNOSTI ZA ULAGANJE
U SPORT, PPP PROJEKTI IZGRADNJE SPORTSKIH OBJEKATA...)
•
STVARANJE AMBIJENTA KOJI STIMULIŠE PRIVATNU INICIJATIVU
1.
2.
3.
4.
SISTEMSKE PORESKE OLAKŠICE
OPOREZIVANJE IGARA NA SREĆU, SPORTSKOG KLAĐENJA, LUTRIJE
OPOREZIVANJE LUKSUZNE ROBE (AKCIZNE ROBE), ALKOHOLA I CIGARETA
POSEBNI SPORTSKI FONDOVI
SPAS ZA NEKOMERCIJALNE SPORTOVE I RAZVOJ PROFESIONALNOG SPORTA
NIGDE U SVETU DRŽAVA NE FINANSIRA PROFESIONALNI SPORT, VEĆ SUPROTNO!
•
•
•
OPOREZIVANJE RELIZACIJE SPORTSKIH TRANSFERA
OPOREZIVANJE VISOKIH PRIMANJA
PRIHODI OD INDIREKTNIH AKTIVNOSTI (TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, SPONZORSTVO,
MEDIA I TV PRAVA, MERČENDAJZING, MARKETING ...)
MODEL FINANSIRANJA SPORTA
EVROPSKI MODEL FINANSIRANJA SPORTA:
70% PRIVATNI SEKTOR
• 30% DRŽAVA
•
DECENTRALIZACIJA
U SLOVENIJI - 30% DRŽAVNIH DAVANJA:
25% DAJE LOKALNA SAMOUPRAVA, A 5% DRŽAVA
SPORT JE NAJBRŽE RASTUĆA PRIVREDNA GRANA U SVETU!
ČINI 3% SVETSKE TRGOVINSKE RAZMENE
U EU SPORT GENERIŠE OBRT OD PREKO 400 MILIJARDI EVRA (3,7% BNP EU)
ZAPOŠLJAVA 5,4 % RADNE SNAGE
EVROPSKI FUDBAL
• VISOKA PROFESIONALIZACIJA KLUBOVA
• RAST PRIHODA
• TREND KORPORATIVNOG ORGANIZOVANJA
U EVROPI FUDBALSKI KLUBOVI SU ORGANIZOVANI KAO:
1.
2.
3.
4.
5.
AKCIONARSKA DRUŠTVA
PRIVATNA PREDUZEĆA
SPORTSKA UDRUŽENJA
SPORTSKI SUBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADOVA I OPŠTINA
MEŠOVITA PRIVREDNA DRUŠTVA
UEFA JE PROPISALA KLUBOVIMA, BEZ OBZIRA NA VLASNIČKU STRUKTURU ILI STATUSNU FORMU,
DA POSLUJU I VODE POSLOVNE KNJIGE KAO PRIVREDNA DRUŠTVA, PONAŠAJU SE ODGOVORNO I
TRANSPARENTNO SA REDOVNIM REVIZIJAMA POSLOVANJA – PROJEKAT NACIONALNOG
LICENCIRANJA KLUBOVA OD 01.01.2005.GODINE
NAJUSPEŠNIJI KLUBOVI DANAŠNJICE SU ORGANIZOVANI I POSLUJU KAO PROFITNE ORGANIZACIJE!
X
ZAŠTO PRIVATIZACIJA
TRANSFORMACIJA VLASNIŠTVA
U SPORTU ?
1. ZATO ŠTO JE PRIVATNI KAPITAL NAJEFIKASNIJI
2. ZATO ŠTO NEMA ULAGANJA TAMO GDE NISU JASNI VLASNIČKI ODNOSI
3. ZATO ŠTO JE MODEL ORGANIZACIJE NAŠIH SPORTSKIH KLUBOVA ARHAIČAN
I NEPRIMEREN VREMENU
4. ZATO ŠTO JE PROMENJENA STRUKTURA PRIVREDE
5. ZATO ŠTO GAZDOVANJE “TUĐOM” IMOVINOM BEZ IKAKVE ODGOVORNOSTI
I KONTROLE DOVODI DO LIČNOG BOGAĆENJA POJEDINACA NA RAČUN
KLUBOVA KOJI PROPADAJU
CILJEVI PRIVATIZACIJE :
1. PRILIV SVEŽEG KAPITALA – DOKAPITALIZACIJA KLUBOVA
2. POVEĆANJE EKONOMSKE EFIKASNOSTI
3. JASNI VLASNIČKI ODNOSI – PROMENA VLASNIČKE
STRUKTURE
4. DUGOROČNA STABILNOST KLUBOVA
MODELI PRIVATIZACIJE
BRITANSKI MODEL
NAJLIBERALNIJI, TRŽIŠNO ORIJENTISAN, VLASNIČKI UDEO BEZ LIMITA, OTVOREN KA
INO KAPITALU, AKCIJE SVIMA DOSTUPNE, PORESKE OLAKŠICE, NAJVEĆI OBRT
KAPITALA
ŠPANSKI MODEL
MODEL KOJI JE USPEŠNO PRIVATIZOVAO OKO 70 FUDBALSKIH I KOŠARKAŠKIH
KLUBOVA I TRANSFORMISAO IH U AKCIONARSKA DRUŠTVA. POSEBAN STATUS IMAJU
REAL, BARSELONA, ATLETIK BILBAO I OSASUNA. ŠIROKA DISPERZIJA VLASNIŠTVA
(NE MOŽE JEDAN VLASNIK DA IMA 100% AKCIJA I ZAŠTITA DOMAĆIH ULGAČA)
NEMAČKI MODEL
AKCIONARSKA DRUŠTVA. MODEL 51%:49% -VEĆINSKU UDEO U VLASNIŠTVU
DOTADAŠNJIH SPORTSKIH UDRUŽENJA (JEDAN OD NAJSTARIJIH ZAKONA O
UDRUŽENJIMA – IZ 1900.GODINE). BORUSIJA DORTMUND IMA ODNOS 10%:90%
ITALIJANSKI MODEL
AKCIONARSKA DRUŠTVA (ROMA, LAZIO) ILI PRIVATNO VLASNIŠTVO FIRMI ILI
PORODICA (JUVENTUS,INTER,MILAN,NAPOLI, UDINEZE)
OD SKORA OTVORENI I ZA STRANE INVESTITORE.
FRANCUSKI MODEL
ORGANIZOVANI KAO PREDUZEĆA. GODINE 1984. POKUŠALI DA PRIMENE BRITANSKI
MODEL, KOJI SU NAPUSTILI. KASNIJE MODEL MODIFIKOVAN I LIBERALIZOVAN. VRLO
STROG UTICAJ SPECIJALNE DRŽAVNE PORESKO-SPORTSKE KOMISIJE KOJA KONTROLIŠE
KLUBOVE.
MODELI PRIVATIZACIJE
MODEL MASOVNOG
AKCIONARSTVA
MODEL NAJŠIRE DISPERZIJE VLASNIŠTVA. VELIKI BROJ MALIH AKCIJA
(MALE VREDNOSTI) PONUĐEN NAVIJAČIMA I DRUGIM ZAINTERESOVANIM
INVESTITORIMA.
MALI AKCIONARI SE UDRUŽUJU I BIRAJU PREDSTAVNIKE KAPITALA KOJI IH
ZASTUPAJU U ORGANIMA KLUBOVA.
KONTROLA UPRAVLJANJA JE NAJIZRAŽENIJA U OVOM MODELU.
PRIMENJIV JE ZA KLUBOVE KOJI IMAJU NAJVEĆI NAVIJAČKI POTENCIJAL.
NE POSTOJI IDEALAN MODEL KOJI JE PREPORUČLJIV ZA SVE USLOVE!
SVAKI MODEL JE BAZIRAN NA AUTENTIČNOM PRIVATIZACIONOM ISKUSTVU.
PITANJA BUDUĆE TRANSFORMACIJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
KOJI MODEL PRIMENITI U NAŠIM USLOVIMA?
IMPERATIVNA PRIVATIZACIJE ILI NE?
PRIVATIZACIJA SPORTSKIH OBJEKATA, DA ILI NE?
PROCENA VREDNOSTI KLUBA?
PROCENA NEMATERIJALNIH VREDNOSTI KLUBA – tzv. “GOODWILL”?
PODELA AKCIJA ILI PRODAJA?
KADROVSKI POTENCIJALI SRPSKOG SPORTA?
KO SPROVODI PRIVATIZACIONE PROCESE?
ELEMENTI KOJI SE MORAJU UZETI U OBZIR:
•
•
•
•
•
ZABRANA PROMENE SPORTSKE DELATNOSTI
ZABRANA PROMENE NAMENE SPORTSKIH OBJEKATA
ONEMOGUŽAVANJE KONVERZIJE POTRAŽIVANJA U KAPITAL, OSIM KADA SU U
PITANJU POTRAŽIVANJA LOKALNE ZAJEDNICE
TRANSPARENTNOST VLASNIŠTVA
VLASNIČKI UDEO SAMO U JEDNOM KLUBU U JEDNOM SPORTU
UMESTO ZAKLJUČKA
DRŽAVA MORA DA SE OPREDELI ŠTA ŽELI:
MOGUĆE REŠENJE:
•
•
•
•
•
SOCIJALIZAM ILI TRŽIŠTE?
U KORAK SA SVETOM ILI ŽIVOT U PROŠLOSTI?
HONVED ILI ČELSI?
PODRŽAVLJENJE (“NACIONALNI ZNAČAJ”)
ILI PRIVATIZACIJA?
•
•
•
•
EVROPSKI MODEL FINANSIRANJA I ORGANIZACIJE
SISTEMA SPORTA
VLASNIČKA TRANSFORMACIJA PROFESIONALNIH
KLUBOVA
PPP PROJEKTI – VEĆA ULAGANJA U SPORTSKU
INFRASTRUKTURU
NOVA PORESKA POLITIKA KAO PODRŠKA
RAZVOJU SPORTA U SRBIJI
NOVI IZVORI PRIHODA U SPORTU
PREDLOG:
•
POTPUNA LIBERALIZACIJA TRŽIŠTA ROBA, USLUGA I KAPITALA U SPORTU
•
MAKSIMALNA OTVRORENOST ZA INVESTICIJE (BEZ OBZIRA ODAKLE DOLAZE)
•
DATI MOGUĆNOST KLUBOVIMA DA SAMI BIRAJU SVOJU BUDUĆNOST
(ONI KOJI ŽELE DA ZADRŽE SADAŠNJI STATUS TO MOGU DA UČINE, JER USTAV
GARANTUJE PRAVO SLOBODE UDRUŽIVANJA)
•
MODELI MASOVNOG AKCIONARSTVA, ODNOSNO POLAZIŠTA
NEMAČKOG I ŠPANSKOG MODELA KAO OSNOVA “PRIVATIZACIJE” SRPSKIH
FUDBALSKIH KLUBOVA (EVENTUALNO I KOŠARKAŠKIH) – PRIMENLJIVI ZA
NAŠE USLOVE

similar documents