Den fattige verden - DIO-Skive-2013

Report
DEN FATTIGE VERDEN
Af Mussa og Marc
RESUME
 Fattigdom og forskelle
 Korruption
 Verdensbanken
 Finanskrisen og ulandene
IDEER TIL DIO
 Sammenligning af et fattigt og et rigt land, ud fra BNP
 Korruption Afrika
 Finanskrisen påvirkning i u-landene/u-land
 Fattigdom Afrika
 Vækstteorier (ulandsbistand – virksomhedsetableringer – andre ideer)
 Årsag til Afrikas manglende udvikling
DE UDVALGTE IDEER TIL
DIO
 Årsag til Afrikas manglende udvikling
 Korruption Afrika
PROBLEMFORMULERING 2
 Redegør for hvordan korruptionen forgår i Afrika
 Gå dybere via. En analyse og undersøg hvem der er ansvarlig for
korruptionen
 Diskuter hvordan man kan sætte en stoppe for korruptionen i
Afrika
PROBLEMFORMULERING 1
 Redegør for Afrikas nyere historie.
 Analyser udviklingen i Afrika
 Diskuter Afrikas fremtid
KILDER
 http://www.fjernenaboer.dk/index.php?PID=397
 http://www.hjaelpeorganisationer.dk/hjaelp-afrika/
 http://www.hjaelpeorganisationer.dk/hjaelp-afrika/
 http://politiken.dk/debat/analyse/ECE777239/analyse-afrikaskorruption-ruller-videre/

similar documents