Innlegg seniorkonsulent Peter Hidas

Report
Kan dette meget ambisiøse
digitaliseringsprogrammet lykkes?
eForvaltningskonferansen 2013
Peter Hidas
Prepared for
seniorkonsulent
Gartner Consulting
[email protected]
Digitalisering?
Digitalisering betyr å konvertere informasjon fra
”analogt” (eller papir) til digitalt format. Det innebærer å
erstatte gamle arbeidsprosesser med nye som utføres
av IKT-applikasjoner.
Å ta nye, digitale løsninger i bruk i bred skala i visse
bransjer er det vanlige.
Hyperdigitalisering er en videreutviklet form der de
manuelle arbeidsavsnitt er helt forsvunnet, eksempelvis
der digitale produksjons-, distribusjons- og
betalingsløsninger erstatter de papirbaserte i
medieverden.
1
Ingen tvil - digitalisering er tidens imperativ!
Berører alle
bransjer
Borgerne vil ha det.
Bedriftene vil ha det.
Regjeringen vil ha det.
Vil de ansatte ha det?
Kritisk for
produktivitet,
innovasjon,
vekst,
velstand
2
Hvilken kommer først?
Nye ”forretningsmodeller” og
prosesser
Nye teknologiske
løsninger
"We shape our tools, and
then our tools shape us“
Marshall McLuhan
3
I enkelte bransjer i avanserte land er ca 50% av prosessene allerede digitalisert
4
ITs to ansikter
IT forenkler
livet, sparer tid
og fjerner
kjedelige
oppgaver
IT erstatter
arbeidskraft og
jobber med
automatikk
IT gjør oss
svært sårbare
5
Norge har en sterk tradisjon for sektorielt ansvar og lokal styring
Sektorisering:
lokal styring
Digitalisering:
integrere, rive
murene, fjerne
manuelt arbeid,
omkalfatre
6
Hvorfor er Norge ikke nr 1?
Global
konkurranseevne:
Nummer 15
Human development:
Nummer 1
Lett å gjøre
forretninger:
Nummer 6
Velstand:
Nummer 1
Global innovasjon:
Nummer 14
Korrupsjon:
Nummer 7
Kilde: Ulike indekser
7
Digitalisering dreier seg om omorganisering og jobber
Offentlig sektor utgjør 52 av BNP
8
Retningen er gitt, men farten?
9
Det går den veien...
■ Retningen er fast: Digitalisering er et imperativ, nødt til å komme
■ Folk i Norge har respekt for myndigheter, lover og regler
■ For Norge som høykostland er beveggrunnene enda sterkere
enn for de fleste andre
■ Teknologien setter nesten ingen grenser lenger
■ Vi har nok av penger
10
...men det blit tungt
■ Sektorisering er en hundre år gammel tradisjon i Norge som har vist seg
vanskelig å rokke ved – ”kultur spiser strategi til frokost”
■ Vi har manglet den sterke drivkraften som tvinger frem integrasjon av
systemer og institusjoner (bare tenk på kommunesammenslåing)
■ Vi har ikke en finansieringsmodell som stimulerer til integrasjonsinvesteringer
■ Ofte må lover endres og det tar tid
■ Det er tungt å omorganisere
■ Kampen om jobbene vil tilta
■ Diskusjonen om sikkerhet, personvern/overvåkning og sårbarhet vil tilta
■ Å gjennomføre programmet vil ta mye lengre tid enn de 3 år regjeringen
snakker om – skal vi si 2023?
11

similar documents