BNP och HDI Vad är det?

Report
BNP och HDI
Vad är det?
• BNP är en förkortning som betyder:
• Bruttonationalprodukt
• Dvs Summan av alla varor och
tjänster i ett land under ett år
Vad betyder BNP?
• Man använder BNP för att se hur rikt ett
land är, dvs ju högre BNP desto rikare är
landet
• Vi kikar:
• Var ligger ditt land?
Vad används BNP till?
• Ett annat begrepp man använder är BNP per Capita
• Och det betyder BNP per person
• Detta innebär att man räknar ut hur mycket
använder varje person i genomsnitt till varor och
tjänster under ett år i ett land.
• Samma sak gäller här: ju högre belopp desto rikare
land…..
Fler begrepp….
• HDI betyder Human Development Index
och man använder det på samma sätt som
BNP men man säger att det är mer rättvist
än BNP för man använder även förväntad
livslängd, utbildningsnivå och BNP
Vad är HDI?
• Vi kollar här med….
• Blev det någon skillnad
• Med ditt land?
HDI lista
HDI karta
• Som sagt man anser att det är mer rättvist då man tittar på
fler saker i ett land än bara varor och tjänster
• Kritiken mot HDI är att man menar att det går att
manipulera siffrorna gällande läskunnighet, förväntad
livslängd mm
• Man räknar mellan 0 -1, ju närmare 1 desto bättre
Varför HDI istället för
BNP?
• Topp tre:
• Norge 0,968
• Australien 0,968
• Nya Zeeland 0,967
Topp och
bottenplaceringar
• …och botten
Demokratiska Republiken Kongo 0,361
Centralafrikanska Republiken 0,352
Sierra Leone 0,329
Botten…
• Sverige 0,885
• plats 9
• Varför inte högre upp tror du?
Och Sverige då?

similar documents