p 4.1 - akdc

Report
Hst 4: De wereld indelen
Planning van vandaag
• Terugblik
• Uitleg paragraaf 4.1
• Zelfstandig werken Hst 4
Terugblik
• Globalisering
• Global shift
• Geografisch beeld (dimensies):
•
•
•
•
•
Economische kenmerken
Politieke kenmerken
Fysische kenmerken
Sociaal-culturele kenmerken
(Demografische kenmerken)
• In-zoomen en uit-zoomen
Paragraaf 4.1 (landen vergelijken)
• Economische indicatoren
• Productie (BNP en BNP/hoofd)
• Verdienste (koopkracht)
• Werk (% beroepsbevolking)
• Demografische indicatoren
• Sociaal culturele indicatoren
Terugblik
• Globalisering
• Global shift
• Geografisch beeld (dimensies):
•
•
•
•
•
Economische kenmerken
Politieke kenmerken
Fysische kenmerken
Sociaal-culturele kenmerken
(Demografische kenmerken)
• In-zoomen en uit-zoomen
Paragraaf 4.1
• Economische indicatoren
• Productie (BNP en BNP/hoofd)
• Kritiek BNP/hoofd, je kunt beter HDI
(human development index) gebruiken.
• Verdienste (koopkracht)
• Werk (% beroepsbevolking)
• Demografische indicatoren
• Sociaal culturele indicatoren
Human Development Index
(HDI)
• Door de vele kritieken op BNP/hoofd bedacht men een nieuw
meetsysteem:
• Human Development Index (HDI)
• HDI gaat uit van 3 variablen:
• Hoeveel verdient de bevolking gemiddeld (BNP/hoofd)?
• Hoe oud worden de mensen gemiddeld?
• Hoeveel mensen hebben leren lezen en schrijven?
• HDI geeft veel duidelijker weer hoe ontwikkeld een land is?
Met andere woorden of een land rijk of arm is.
HDI en ontwikkeling
• Bedenk wat de hoogte van HDI te maken heeft met de
economische sectoren?
Sectoren
• Beroepsbevolking: Alle mensen tussen de 15 en 65 jaar.
• 1e sector: percentage beroepsbevolking in de landbouw hoog
= land vaak arm (en visa versa)
• 2e sector: percentage beroepsbevolking hoog? Dan vaak (Dus
niet altijd) opkomende landen (Semi periferie)
• 3e sector: percentage beroepsbevolking hoog, rijk ontwikkeld
land OF dienstensector als vluchtsector (arme landen)
• Onderscheid tussen formele en informele sector
Demografische kenmerken en
criteria
• Demografie: Wetenschap naar aantallen van de bevolking en
de veranderingen daarin.
• Bevolkingsspreiding en bevolkingsdichtheid geen goede
indicatoren om te kijken of een land rijk/arm is.
• Een element die wel iets zegt over ontwikkeling is:
• Bevolkingsgroei (natuurlijke en sociale groei)
• Je kunt veel afleiden uit bevolkingsgroei, met name geboorte- en
sterftecijfers zeggen veel.
Leeftijdsopbouw 
Leeftijdsgrafieken
Bevolkingspiramide
-------Uimodel
Jonge snelgroeiende bevolking
Bevolkingsomvang neemt af
Groene druk groot
Grijze druk groot
Stagnerende bevolkingsgroei
• Groen druk: Veel investeren in opvoeding, onderwijs en werk
• Grijze druk: Veel investeren in bejaardenzorg, gezondheidszorg
en pensioenuitkeringen.
• Demografische druk: Optelsom van groene en grijze druk
Sociaal-culturele kenmerken
en criteria
• Taal en godsdienst
• Godsdienst is van invloed hoe een land ingericht wordt.
• Wanneer land rijk/arm?
• Kijk naar Analfabetisme in het land.
Voor nu:
• Nakijken Hst 3
• Zelfstandig werken Hst 4 (p4.1)

similar documents