inspirerende foredrag om fremtiden i Reiselivs-Norge.

Report
Refleksjoner rundt reiselivet
Anita Krohn Traaseth
Norges andel av internasjonal reiselivseksport 1970-2008
2
Kilde: Torger Reve Et kunnskapsbasert reiseliv 2010 . Data fra (World Tourism Organization (UNWTO))
Norge tok markedsandeler i 2013
• Internasjonale
turistankomster økte med
5%
• Norge økt med 8% målt i
antall ankomster ved
hotellene
3
Kilde: World Tourism Organization (UNWTO) og SSB
Dødens posisjon - Norge må styrke omdømmet på kultur og
historie for å tiltrekke seg mer betalingsvillige turister
Kilde: Anholt-GfK Roper NBI 2014 Reoport
Reiselivsnæringen i Norge
4,5%
147 700
BNP
ansatte
129 mrd
turistkonsum
i Norge
14.090
bedrifter
Kilde: SSBs Satellittregnskapet 2011
400,000,000
100
90
350,000,000
80
300,000,000
INNOVASJON NORGE 2014
70
250,000,000
60
200,000,000
50
Offentlig
markedsbudsjett
Lån og tilskudd
40
150,000,000
Ansatte
30
100,000,000
20
50,000,000
10
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0
2004
0
• MARKEDSBUDSJETT
MNOK 245
• LÅN OG TILSKUDD
MNOK 202
• ANTALL ANSATTE 75
Innovasjon Norges tredelte mandat
Kompetansepartner
Utviklingspartner
Markedspartner
– synlig med innsikt
– tett på lokale
forhold
– tett på turisten
Programmer og utvikling siste 10 år
Visitnorway.
com
Klyngeprogrammer
Bærekraftig
reiseliv
Kompetanse-
program
(11 kurs
Lån og
tilskudd:
fra hard til myk
støtte
Merkevaren
Norge
Turistundersøkelsen
2014 var et godt reiselivsår for Sørlandet
0,5mill.
+6%
Kommersielle gjestedøgn januar-november 2014
Kilde: SSB.
2,4 mill
+4%
2,9 mill
+4%
Hvem er Sørlandsturisten?
Kilde: Innovasjon Norge (2014): Turistundersøkelsen
Foto: Kjersti Solberg Monsen - Visitnorway.com
Hva gjorde turistene på Sørlandet?
Nordmenn slappet av
Utlendinger opplevde
naturen
Shopping og lokal
mat/drikke
Foto: CH, Terje Borud, Visitnorway.com
Fra ‘transportturisme’ til ‘bærekraftig opplevelsesturisme’
”Morgendagens
reisende vil oppleve
mer enn ett magisk
øyeblikk i løpet av
ferien”
Utfordringer og muligheter
Lav kjennskap til og kunnskap om Norge
Høyt kostnads- og prisnivå i Norge
Korte og avgrensede sesonger
Fragmentert salgs- og markedsarbeid
Lav foredlingsgrad
Interessen for Norge som reisemål er stor,
når kjennskapen eksisterer
Kvalitet på produkt, service og opplevelse
må stå i forhold til prisnivå
Utvikling av helhetlige reisemål med
flersesongsprodukter
Samle norske aktører til felles
markedsinnsats
Gudegitte natur og kulturopplevelser – som
kan pakkes og selges
Markedsorientering
Foto: Johan Wildhagen - Visitnorway.com
Seks området for videreutvikling
Foto: Istockphoto
1. Sats på opplevelser –
attraksjoner og
severdigheter
Foto: Anders Martinsen, Visitsørlandet AS
Preikestolen – Utviklingen kan gå raskt for
gode produkter
260,000
240,000
220,000
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
Foto: Casper Tybjerg - Visitnorway.com
Kilde: Aftenbladet.no
2. Kommersialiser
naturopplevelser og
aktiviteter i naturen
Foto: Yngve Ask, Sverre Hjørnevik, Espen Mills/Tasteofnationatouristroutes/Visitnorway.com
3. Løft frem kultur og historie
Foto: CH - Louise Bourgeois: The couple, 2003, Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com
14%
AV DE NORSKE
TURISTENE ER
KULTURTURISTER
NORSKE KULTURTURISTER
REGION TURISTENE KOMMER FRA
Omtrent 14 % av de norske turistene kan karakteriseres som kulturturister. Det
tilsvarer ca 1,1 mill. gjestedøgn i sommersesongen 2014. De norske kulturturistene
har både et høyere døgnforbruk og et høyere forbruk per ferie (fordi ferien er
lengre), enn det som er gjennomsnittet for de andre norske ferie- og fritidsreisende.
Ferien varer i gjennomsnitt ni netter og de fleste har minst én overnatting på hotell.
Kulturturistene reiser i mindre grad med barn, og det er særlig kulturturister som
reiser uten barn og som bor på hotell, som har et høyt døgnforbruk.
Nord-Norge
13%
39%
Trøndelag
11%
Vestlandet
Sørlandet
28%
9%
Østlandet
REGION TURISTENE REISER TIL
FORBRUK
1 445 kr.
DØGNFORBRUK PR.
PERSON
2,6
I REISEFØLGE
72%
OVERNATTER PÅ HOTELL
33%
9
70
12%
REISER MED BARN
28 %
OVERNATTINGER I GJENNOMSNIT
12 800 kr.
FORBRUK PÅ HELE
REISEN PR. PERSON
32 %
GJENNOMSNITTLIG
BOOKINGSTIDSPUNKT
72%
KJØPER PAKKEREISE
30 %
46 %
14 %
REISER MED BIL I NORGE
19
42%
AV DE UTENLANDSKE
TURISTENE ER
KULTURTURISTER
58%
ER I NORGE FOR
FØRSTE GANG
UTENLANDSKE KULTURTURISTER
NASJONALITET
Omtrent 42 % av de utenlandske turistene kan karakteriseres som kulturturister. Det betyr
at de utenlandske kulturturistene representerte rundt 1,4 mill. gjestedøgn sommersesongen
2014. De tilbringer i gjennomsnitt 12 netter på norgesferien, og bor som oftest på hotell.
Det er lengre oppholdstid enn det som er gjennomsnittet for de andre utenlandske ferie- og
fritidsreisende. Ca. to av ti reiser med barn, og de utenlandske kulturturistene har et høyere
døgnforbruk og forbruk per ferie, enn det som er gjennomsnittet for de andre utenlandske
ferie- og fritidsreisende. Det er særlig kulturturister som har kjøpt en pakkereise og som bor
på hotell, som har er høyt døgnforbruk.
25%
Skandinavia
10%
Tyskland
16%
Frankrike
8%
Øvrige Europa
Utenfor Europa
41%
Hele 58 % av kulturturistene er på ferie i Norge for første gang, så det er relativt mange
førstegangsbesøkende i denne gruppen.
REGION TURISTENE REISER TIL
FORBRUK
1 680 kr.
DØGNFORBRUK PR.
PERSON
3,0
I REISEFØLGE
64%
OVERNATTER PÅ HOTELL
19%
12
119
28%
33%
50%
REISER MED BARN
30 %
OVERNATTINGER I GJENNOMSNIT
19 600 kr.
FORBRUK PÅ HELE
REISEN PR. PERSON
35 %
GJENNOMSNITTLIG
BOOKINGSTIDSPUNKT
REISER MED BIL I NORGE
KJØPER PAKKEREISE
REISER MED FLY TIL NORGE
66 %
75 %
28 %
20
4. Frem med norsk mat
5. Samarbeid
Overnatting
Attraksjon
Servering
Transport
Aktivitet
6. Digitaliser
#drømmeløftet
Hvem bør delta fra reiselivsnæringen?
Foto: Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com

similar documents