Vejen til Tyrkiet.

Report
Vejen til TYRKIET
Energi sektoren
Myter og misforståelser om Tyrkiet
Skovsnegl og tørklæde
Islamisk stat
Myter og misforståelser om Tyrkiet
Istanbul hovedstad
En del af Mellemøsten
ANKARA
Landefakta
•
Indbyggertal: 74 millioner
•
Ung befolkning - gns. 29 år – yngste gennemsnitsalder
sammenlignet med EU27
•
Veluddannet arbejdsstyrke (21 mio. studerende / 500.000
graduates p.a.)
•
Største by: Istanbul (ca. 15 mio.) – ca. 60-65% af den samlede
økonomi
•
Geografisk placering på to kontinenter - den tyrkiske kultur har en
unik blanding af østlige og vestlige traditioner
Tyrkiet - økonomi
• Vækstmarked: 8,9 % i 2010 og 8,5 % i 2011 (ca. 3 % i 2012 og 4 % i 2013)
• Tyrkiet er Europas hurtigst voksende økonomi
• En tredobling af BNI per capita de sidste 10 år: $ 10.444 (2011)
• 2023 mål: $ 25.000
• 16. største økonomi i verden (2011)
• Sunde offentlige finanser (budgetunderskud under 3 % af BNP i 2012)
• Nedbringelse af arbejdsløsheden (8.2 % i 2012)
• Nedbringelse af inflationen (ca. 7% i 2012)
• Stærk banksektor
Energi kilder
• Gas (fra Rusland) = ca. 32 %
• Olie (fra Iran, Irak, Saudi, Libyen + andre) = ca. 30 %
• Kul = ca. 30 %
• Vedvarende energi (hydro, geotermisk, vind) = ca. 7 % (16,8 GW)
• Andet (A-kraft) = ca. 1 %
• Ca. 80 % af al energi er importeret !
Fremtidige behov
• Energibehovet forventes fordoblet i løbet af de næste 10 år
• Elforbruget ventes at stige med 6 % p.a. frem til 2023
• 125.000 MW installeret kapacitet i 2023
• 30% vedvarende energi i 2023
• Tyrkiet ønsker at blive en ”energiterminal” i regionen
• Investeres for USD 130 mia. for at møde energibehovet i 2023
Vind
• Fra 1.8 GW i 2012 til 20 GW kapacitet i 2023 (10 GW i 2015)
• 11 GW projekteret
• Hovedsageligt on-shore
• Ingen licens krævet for <500 KW
• MILRES projekt – design af tyrkisk
500 KW + 2,5 MW vindturbine
Sol
• I dag hovedsageligt vand varmere til husstandene
• 90% af sol energi anlæg er ikke tilsluttet nettet
• 3.000 MW kapacitet i 2023 (ca. 12 MW i 2012)
• Store muligheder inden for CSP til industrien
Biomasse
• Ikke særligt udviklet i dag, men der
er forventninger til en stigende
interesse og flere muligheder i nær
fremtid
• 6 % årlig vækst de sidste 5 år
•
I dag 160 MW kapacitet, forventer
196 MW i 2016
• Stort potentiale inden for
industrien. Eren Holding lige købt
90 MW biomasse anlæg (papir- og
kartonaffald)
Energieffektivisering
• Regeringen har lanceret en energieffektivisering strategi for 20122023:
– Reducere energiforbrug og –tab i industrien og service sektoren
– Grønne bygninger
– Skabe en transformering til energieffektive produkter
– Effektivisere energiproduktion, distribution og mindske tab
– Reducere forbruget fra motoriserede køretøjer og øge andelen
af offentligtransport, sø- og togtransport
– Energieffektivisering i den offentlige sektor
– Strukturelle ændringer for at fremme brug af ”state of the art”
teknologi
Olie og gas
• Store olie og gas fund i det østlige
middelhav
• Estimere reserver på 10 mia. tønder olie i
Sortehavet
• Stor raffinaderi industri
• Tyrkiet er et knudepunkt for
interkontinentale olie- og gasledninger
Tyrkiet – kulturelle forskelle
• Relationer kontra netværk
• Formel kontra uformel
• X Factor-loven kontra jantelov
• Status kontra kvalitet
• Hierarkisk kontra flad struktur
• Anarki kontra regelret
• Kort kontra lang tidshorisont
Kontakt…
Søren Robenhagen
Consul General / Trade Commissioner
Royal Danish Consulate General
Phone: +90 212 359 19 03
[email protected]
Trump Towers
Büyükdere Cad. No:1
Kule 2 Kat 14 Daire 463
34387 Şişli, Istanbul
Turkey

similar documents