****** 1

Report
‫מצגת ‪ETF‬‬
‫אוקטובר ‪2013‬‬
‫מבט מהיר על ישראל‬
‫‪ 4‬כוכבים‬
‫‪8.74%‬‬
‫ונעבור לאירופה‪...‬‬
‫אירופה משנה כיוון‬
‫•אינדיקטורים מקרו כלכליים שונים מצביעים באופן מפורש על עצירת‬
‫ההתדרדרות בשוק האירופי ‪ -‬מדד ה‪ PMI -‬האחרון היה מעל ‪ 50‬נקודות בפעם‬
‫הראשונה מאז אמצע ‪ .2011‬נתוני הייצור התעשייתי רשמו שיפור גם הם בהובלת גרמניה‬
‫וצרפת‪.‬‬
‫•תחזיותיהם של מרבית האנליסטים הינה חזרה לגידול ב ‪ GDP -‬החל‬
‫משנת ‪ ,2014‬יחד עם זאת מדובר כמובן בהתאוששות איטית ולא ב‪mega -‬‬
‫‪.recovery‬‬
‫•חברות אמריקאיות שחשופות לצרכנים אירופים מראות גידול מובהק‬
‫ברווחיות‪.‬‬
‫אירופה משנה כיוון‬
‫•עליית התשואות בשוק האמריקאי והעלייה המהותית שנרשמה בשנה‬
‫האחרונה בשוק האמריקאי עשויות להוות קטליזטור להסטת כספים לשוק‬
‫האירופי שבו לא נרשמה התאוששות מקבילה והתשואות צפויות להישאר נמוכות‬
‫לזמן ארוך יותר‪.‬‬
‫•ההתאוששות המשמעותית בשוק האמריקאי גרמה לפער מהותי מאוד‬
‫בתמחורי החברות בשווקים האירופיים לעומת השוק האמריקאי‪ .‬פער זה‬
‫בפעמים רבות אינו מוצדק שכן מדובר בחברות בינלאומיות הפועלות באיזורים‬
‫גיאוגרפיים רבים‪ ,‬ובמקרים רבים גם בעלות פעילות מהותית בארה"ב‪.‬‬
‫•קיימת הסטת כספים משמעותית לאירופה – את זאת ניתן לראות גם בסקירות‬
‫שונות וגם במיילים הנשלחים אלינו מ‪ ,I-shares-‬המצביעים על תנועת כספים‬
‫מובהקת לתעודות הסל האירופיות‪.‬‬
‫פער גדול עדין בתמחור השוק האמריקאי ביחס לשוק האירופאי‬
‫בארבע השנים האחרונות נפתח פער של כ‪ 60%-‬בביצועי השוק האמריקאי בהשוואה‬
‫לאירופה – גבוה מהפער ההיסטורי המסורתי הקיים בין שני שווקים אלו‪.‬‬
‫קורלציה של מדד ה‪ PMI-‬לסקטורים נבחרים באירופה‬
‫מדד היורוסטוקס ‪600‬‬
‫•מכיל ‪ 600‬חברות (‪,)large, mid and small capitalization‬‬
‫מ‪ 18 -‬מדינות ברחבי אירופה‪.‬‬
‫•מדד מבוסס שווי שוק – ‪ 600‬החברות בעלות שווי השוק‬
‫הגבוה ביותר באירופה‪ ,‬ומתעדכן פעמיים בשנה‪.‬‬
‫•המדד מכיל חשיפה סקטוריאלית רחבה‪ ,‬כאשר החשיפה‬
‫המקסמלית לתת סקטור אחד הינה כ – ‪.12%‬‬
‫מדד היורוסטוקס ‪600‬‬
‫•פילוח חשיפה סקטוריאלית‬
‫מדד היורוסטוקס ‪600‬‬
‫פילוח חשיפה‬
‫גיאוגרפית‬
‫תעודות סל על מדד היורוסטוקס ‪600‬‬
‫•תחום תעודות הסל באירופה הינו משוכלל קצת פחות מתחום‬
‫תעודות הסל בארה"ב‪.‬‬
‫•יחד עם זאת‪ ,‬ניתן לאתר מספר מנפיקים איכותיים המנפיקים‬
‫תעודות סל על מדד היורוסטוקס ‪ ,600‬הן ברמה הסקטוריאלית‬
‫והן ברמה התת סקטוריאלית‪:‬‬
‫•‪Ishares‬‬
‫• ‪ - DB‬דויטשה בנק‬
‫•‪ – Easy ETF‬של ‪BNP PARIBAS‬‬
‫•‪ – LYXOR‬מאת בית ההשקעות הבריטי ליקסור‬
‫אלוקצייה סקטוריאלית בקרן‬
‫•בעת בניית הקרן בוצעה על ידינו עבודת מחקר רחבה באשר להיקף החשיפה‬
‫הסקטוריאלית של התיק‪.‬‬
‫•מעבודת המחקר עולה כי הסקטורים האטרקטיביים הן מבחינת תמחור‪ ,‬הן‬
‫מבחינת ביצועי החברות‪ ,‬הן בהשוואה לחברות מקבילות בארה"ב והן כתוצאה‬
‫מגורמים נוספים הינם סקטור הפיננסים‪ ,‬ההלת'קר‪ ,‬והצריכה המחזורית ובעדיפות‬
‫נמוכה יותר – תחום הטכנולוגיה‪.‬‬
‫•במקביל‪ ,‬סקטור החומרים‪ ,‬התעשייה‪ ,‬התשתיות והטלקום אינם מצויים בעדיפות‪.‬‬
‫•בהתאם לכך נבנתה החשיפה הסקטוריאלית של הקרן‪ ,‬כאשר לא נלקחה על ידינו‬
‫פוזיציה אגרסיבית באף אחד מהסקטורים‪.‬‬
‫•מעבר לאלו‪ ,‬נלקחה על ידינו חשיפה לבריטניה לאור מבחר אינדיקטורים כלכליים‬
‫המצביעים על התאוששות מהותית יותר בבריטניה ביחס ליתר היבשת‪.‬‬
‫סקטור הפיננסים והצריכה המחזורית – משקל יתר‬
‫פיננסים‬
‫•ריבית נמוכה לטווח ארוך – עלויות מימון‬
‫נמוכות‪.‬‬
‫•איכות בשיפור הנכסים וירידה ברמות הסיכון‪.‬‬
‫•הקלה בתנאי מתן אשראי לצרכנים ולעסקים‪.‬‬
‫•תמחור נוח ביחס לתמחור בארה"ב‪.‬‬
‫•חשיפה מלאה לאירופה ולמגמת‬
‫ההתאוששות‪.‬‬
‫צריכה מחזורית‬
‫•קורלציה גבוהה לשיפור במצב הכלכלי –‬
‫בולט בתעשיית הרכבים‪.‬‬
‫•מרבית חברות הצריכה חשופות לארה"ב‬
‫ונהנות ממגמת ההתאוששות של הצרכן‬
‫האמריקאי‪.‬‬
‫סקטור הבריאות ‪ -‬משקל יתר‬
‫•שינוי במודל ההכנסות – מעבר ממודל הכנסות‬
‫של" ‪ "Pure pharma‬ל‪."None pharma" -‬‬
‫•שיפור מתמשך בשולי הרווחיות של החברות‪.‬‬
‫•שימוש מושכל יותר של תזרימי המזומנים של‬
‫החברות מביא למבנה מאזן יעיל יותר ולשיעור‬
‫היוון נמוך יותר‪.‬‬
‫•צפי להכנסות קבועות ויציבות בשנים ‪2013-‬‬
‫‪ 2025‬אפילו בהעדר הצלחה של פיתוחים‬
‫חדשים – מוביל לירידה ברמת הסיכון‪.‬‬
‫•תשואת דיב' נאה וצפי להמשך שיעורי חלוקה‬
‫דומים (בניגוד לסקטורים אחרים)‪.‬‬
‫מוצרי צריכה בסיסים‪ ,‬תקשורת ותשתיות – משקל חסר‬
‫מוצרי צריכה בסיסים –סקטור שנהנה עד לאחרונה ממהלך עליות על‬
‫רקע העדר אלטרנטיבות אטרקטיביות באירופה ‪ -‬מוביל לרמות תמחור‬
‫גבוהות (במיוחד בתת סקטור ‪.)Food & Beverage‬‬
‫תקשורת – המשך רגולציה מכבידה ומאיימת על החברות שמובילה‬
‫להתכווצות בתזרימי המזומנים ובשיעורי חלוקת הדיב' (היסטורית סקטור‬
‫בעל תשואת דיב' הגבוה ביותר)‪.‬‬
‫תשתיות – מגמה של ירידה ברווחי החברות מאיימת על המשך שיעורי‬
‫חלוקת הדיב'‪.‬‬
‫השוק האמריקאי‬
‫•מדד ה‪ S&P-‬עלה מתחילת השנה בכ‪ 19% -‬בקירוב‪ ,‬כאשר‬
‫המכפיל הנוכחי עומד על כ‪ ,16.2 -‬מעט נמוך מהמכפיל‬
‫החציוני בעשר השנים האחרונות‪.‬‬
‫•הסקטורים המובילים היו סקטור הבריאות והצריכה‬
‫המחזורית שעלו בכ‪ 30%-‬מתחילת השנה וכן סקטור‬
‫הפיננסים שעלה בכ‪.23% -‬‬
‫•ארה"ב עוברת מהפכת אנרגיה‪ ,‬כאשר לאחרונה הפכה‬
‫ארה"ב ליצרנית האנרגיה הגדולה בעולם כאשר ארה"ב‬
‫משווה את קצה הפקת הנפט והגז לרוסיה‪ ,‬ובכך משנה את‬
‫מפת האנרגיה העולמית‪.‬‬
‫קצת על מדד ה‪S&P -‬‬
‫המדד מורכב כאמור מסקטורים‪,‬‬
‫כאשר לכל סקטור משקל יחסי‬
‫שונה מהמדד כולו‪,‬‬
‫בהתאם לשווי השוק של החברות‬
‫הנסחרות בו‪.‬‬
S&P -‫קצת על מדד ה‬
financials
S&P
‫קצת על מדד ה‪S&P -‬‬
‫כאשר מעמיקים את המחקר‪ ,‬מגלים גם כי כל סקטור מורכב גם מתתי סקטורים‪ ,‬אשר‬
‫ביצועיהם לאורך זמן עשויים להיות שונים מהותית אחד מהשני‪.‬‬
‫ מבוססת מחקר‬ETF ‫בחירת‬
:‫•בארה"ב ישנן מספר תעודות סל עיקריות‬
‫תעודות סל הנצמדות למדד באופן מדוייק‬
‫ של בלקרוק‬Ishares•
State Street Global Advisors ‫ של‬SPDR`s•
Vanguard Group ‫ מבית‬Vanguard ETFs•
‫תעודות סל הנצמדות למדד באופן מתוחכם‬
Guggenheim Funds ‫ מבית‬specialty Guggenheim Funds ETFs•
Invesco ‫ מבית‬PowerShares ETFs•
First Trust ETFs•
‫בחירת ‪ ETF‬מבוססת מחקר‬
‫בחירת ‪ ETF‬מבוססת מחקר‬
‫סקטור הטכנולוגיה‬
‫עוקבות‬
‫‪YTD‬‬
‫‪1Y‬‬
‫‪5Y‬‬
‫‪IYW‬‬
‫‪XLK‬‬
‫‪9.28% 10.36%‬‬
‫‪8.05% 8.82%‬‬
‫‪44.48% 42.46%‬‬
‫מפוזרות‬
‫‪QTEC‬‬
‫‪18.45%‬‬
‫‪22.24%‬‬
‫‪62.79%‬‬
‫‪RYT‬‬
‫‪22.82%‬‬
‫‪29.89%‬‬
‫‪54.31%‬‬
‫ מבוססת מחקר‬ETF ‫בחירת‬
‫סקטור הפיננסים‬
Simbol
Number of Holdings
Year to Date Return
1-Year Total Return
3-Year Total Return
5-Year Total Return
beta (3Y)
Sharpe Ratio
Standard Deviation
Alpha
Morningstar Rating
Average Price/Earnings
Price/Book
S&P 500
Financials
Index
19.50%
35.37%
14.12%
1.31%
0.75
19.60%
‫פיזור רחב‬
‫משקל זהה‬
‫עוקב מדד‬
FXO
RYF
XLF
169
20.5%
31.0%
18.0%
11.3%
1
0.74
17.54%
3.66
4
13.18
1.25
81
20.8%
34.2%
17.3%
5.5%
1.16
0.93
19.10%
1.53
3
30.56
2.33
83
19.4%
35.0%
13.9%
1.3%
1.17
0.76
19.33%
-1.09
2
13.78
1.29
‫מנוטרל‬
‫מטבע‬
‫תודה‬

similar documents