3. Löneandelens utveckling internationellt och i Sverige sedan 1970

Report
Trendmässig löneandel i näringslivet
Procent
78
78
76
76
74
74
72
72
70
70
68
68
66
70
75
80
USA
EU
Tyskland
Storbritannien
85
90
95
00
05
66
Trendmässig löneandel i näringslivet
Procent
85
85
80
80
75
75
70
70
65
65
60
70
75
80
Sverige
Danmark
Finland
Nederländerna
85
90
95
00
05
60
Trendmässig löneandel i Sverige
Procent
85
85
80
80
75
75
70
70
65
65
60
50
55
60
65
70
Näringslivet
Industri och hantverk
75
80
85
90
95
00
60
Trendmässig löneandel i tillverkningsindustrin
Procent
85
85
80
80
75
75
70
70
65
65
60
60
55
70
75
80
USA
EU
Tyskland
Storbritannien
85
90
95
00
05
55
Trendmässig löneandel i tillverkningsindustrin
Procent
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
70
75
80
Sverige
Danmark
Finland
Nederländerna
85
90
95
00
05
50
Trendmässig löneandel i Sverige
Procent
95
95
90
90
85
85
80
80
75
75
70
70
65
65
60
70
75
80
85
90
Näringslivet, SCB
Näringslivet, EU-KLEMS
Tillverkningsindustrin, SCB
Tillverkningsindustrin, EU-KLEMS
95
00
05
10
60
Genomsnittlig förändring av förädlingsvärdeandelar inom näringslivet 1970–2007
Procentenheter
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
17-19 21-22
25
27-28 30-33 36-37
15-16
20
24
26
29
34-35
E
F
G
H
60-63
64
J
71-74
-4
O
Genomsnittlig löneandel per bransch 1970–2007
Procent
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
17-19 21-22
25
27-28 30-33 36-37
15-16
20
24
26
29
34-35
E
F
G
H
64
60-63
J
71-74
0
O
Förändring i löneandelen i näringslivet 1970–2007
Procentenheter
5
5
0
0
-5
-5
-10
-10
-15
-15
-20
SE
DK
FI
DE
NL
GB
US
EU
-20
Inom- och mellanbranscheffekter på löneandelen i
näringslivet 1970–2007
Procentenheter
5
5
0
0
-5
-5
-10
-10
-15
-15
-20
SE
DK
FI
DE
Inombranscheffekter
Mellanbranscheffekter
NL
GB
US
EU
-20
Genomsnittlig branschvis förändring av
löneandelen 1970–2007
Procentenheter
5
5
0
0
-5
-5
-10
-10
-15
-15
-20
-20
-25
17-19 21-22
25
27-28 30-33 36-37
15-16
20
24
26
29
34-35
E
F
G
H
60-63
64
J
71-74
-25
O
Förändring i löneandelen inom
tillverkningsindustrin 1970–2007
Procentenheter
5
5
0
0
-5
-5
-10
-10
-15
-15
-20
-20
-25
-25
-30
-30
-35
SE
DK
FI
DE
NL
GB
US
EU
-35
Förändring av förädlingsvärdeandelar inom
tillverkningsindustrin 1970–2007
Procentenheter
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
-6
-8
15-16
17-19
20
21-22
24
25
26
27-28
29
30-33
34-35
36-37
-8
Inom- och mellanbranscheffekter på löneandelen i
tillverkningsindustrin 1970–2007
Procentenheter
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
SE
DK
FI
DE
Inombranscheffekter
Mellanbranscheffekter
NL
GB
US
EU
-40
Löneandel Sverige
Förändring från konjunkturtopp, procentenheter
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
t-8
t-4
t
t+4
Nuvarande konjunkturcykel
Genomsnitt tidigare konjunkturcykler
t+8
t+12
-4
Nuvarande och genomsnittlig konjunkturcykel
Sverige
Förändring från konjunkturtopp, procentenheter
15
15
10
10
5
5
0
0
-5
-5
-10
t
t+4
t+8
Produktivitet, nuvarande
Produktivitet, genomsnittlig
Real arbetskostnad per timme, nuvarande
Real arbetskostnad per timme, genomsnittlig
t+12
-10
Löneandel USA
Förändring från konjunkturtopp, procentenheter
3
3
2
2
1
1
0
0
-1
-1
-2
-2
-3
-3
-4
t-8
t-4
t
t+4
Nuvarande konjunkturcykel
Genomsnitt tidigare konjunkturcykler
t+8
t+12
-4
Nuvarande och genomsnittlig konjunkturcykel USA
Förändring från konjunkturtopp, procentenheter
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
t
t+4
t+8
Produktivitet, nuvarande
Produktivitet, genomsnittlig
Real arbetskostnad per timme, nuvarande
Real arbetskostnad per timme, genomsnittlig
t+12
-2
Arbetade timmar i näringslivet i Sverige och USA
Förändring från senaste konjunkturtopp, procentenheter
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
-6
-8
-8
-10
-12
-10
t
t+4
Sverige
USA
t+8
t+12
-12
Arbetslöshet i Sverige och USA
Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
80
84
Sverige
USA
88
92
96
00
04
08
12
0
Nuvarande och genomsnittlig konjunkturcykel i
USA
Förändring från konjunkturtopp, procentenheter
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
-6
-8
-8
-10
-12
-10
t
t+4
Arbetade timmar, nuvarande
Arbetade timmar, genomsnittlig
t+8
t+12
-12
BNP-gap i Sverige och USA
Procent av potentiell BNP, säsongsrensade kvartalsvärden
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
-6
-8
80
84
Sverige
USA
88
92
96
00
04
08
12
-8
Näringslivets förädlingsvärde i Sverige och USA
Förändring från senaste konjunkturtopp, procentenheter
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
-6
-8
-8
-10
-12
-10
t
t+4
Sverige
USA
t+8
t+12
-12
Löneandel i Sverige och USA
Förändring från konjunkturtopp, procentenheter
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
t
t+4
t+8
t+12
t+16
Sverige
USA
Genomsnitt tidigare konjunkturcykler, Sverige
t+20
-6
Löneandel och lönsamhetsomdöme i näringslivet i
Sverige
Procent respektive nettotal avvikelse från medelvärde,
säsongsrensade kvartalsvärden
63
32
62
24
61
16
60
8
59
0
58
-8
57
-16
56
05
07
09
11
Löneandel
Löneandel, genomsnitt 1980kv1-2013kv2
Lönsamhetsomdöme (höger)
13
-24
Nettot av övriga produktionsskatter och
produktionssubventioner
Procent av näringslivets förädlingsvärde till baspris
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
70
75
80
1970-1980
1980-1994
1993-2011
85
90
95
00
05
10
-6

similar documents