Bartosova

Report
Reakce monetární chudoby na
změny v modelu spotřební jednotky
v zemích EU
2012
Jitka Bartošová
Fakulta managemantu VŠE
Jitndřichův Hradec
y   y1 , y 2 ,  , y n 
je vektor příjmů domácnosti setříděných podle velikosti
Nástroje pro porovnávání chudoby v EU
Foster-Greer-Thorbeckeovy míry chudoby:
P  y , z  
1
n
q

i 1
 z  yi 


z



y1 , y 2 , daná
, y n hranice (práh chudoby),
zy >0 předem
je vektor příjmů domácnosti setříděných podle velikosti ,
q je počet domácností nacházejících se pod prahem chudoby,
n je celkový počet domácností
α je míra citlivosti charakteristiky na velikost deprivace těch, kteří se
nacházejí pod prahem chudoby
Pro α > 1 začne být hodnota Pα distribučně citlivá,
s dalším růstem se zvýrazňuje reflektuje chudoby těch nejchudších
y   y1 , y 2 ,  , y n 
Nástroje pro porovnávání chudoby v EU
Riziko monetární chudoby
Head count index, Risk-of-poverty-rate:
P0  y , z   H 
q
n
α=0
podíl populace, jejíž příjem y (nebo jiný ukazatel blahobytu) není větší než
předem stanovená hodnota prahu chudoby z
z v EU je 60% mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu (v paritě
kupní síly)
kde z > 0 předem daná hranice (práh chudoby),
Nástroje pro porovnávání chudoby v EU
Hloubka chudoby
Závažnost chudoby
P1  y , z   PG 
P2  y , z   P2 
1
n
q
1
n

i 1
q

i 1
α = 1, α = 2
z  yi
z
 z  yi 


 z 
2
Model spotřební jednotky
CU ( k 1 , k 2 )  1  k 1 n1  k 2 n 2
k 1 , k 2  0 ;1
n1 je počet dětí ve věku 0 – 13 let
n2 je počet ostatních členů domácnosti
CUEU = 1+ 0,3 n1 + 0,5 n2
CUOECD = 1+ 0,5 n1 + 0,7 n2
 16 3 68 2 229 
CU ( k )  1  k  n 1  
k 
k 
k   n2
35
105 
 21
Závislost rizika monetární chudoby
 16 3 68 2 229 
CU ( k )  1  k  n 1  
k 
k 
k   n2
35
105 
 21
Vybraný řez

CU ( k )  1  k  n 1  a 3 k
3
3
2
3
2
 a2k
2

 a1 k  n 2
0 , 7  a 3  0 ,5  a 2  0 ,5  a 1  0 ,5
0 ,5  a 3  0 ,3  a 2  0 ,3  a 1  0 ,3
3
2
1  a 3  1  a 2  1  a1  1
 16 3 68 2 229 
CU ( k )  1  k  n 1  
k 
k 
k   n2
35
105 
 21
 16 3 68 2 229 
CU ( k )  1  k  n 1  
k 
k 
k   n2
35
105 
 21
Řez modelem spotřební jednotky
 16 3 68 2 229 
CU ( k )  1  k  n 1  
k 
k 
k   n2
35
105 
 21
Hodnoty prahu chudoby v zeních EU
 16 3 68 2 229 
CU ( k )  1  k  n 1  
k 
k 
k   n2
35
105 
 21
Rozdělení příjmů a práh chudoby v ČR
 16 3 68 2 229 
CU ( k )  1  k  n 1  
k 
k 
k   n2
35
105 
 21
Země EU 12
BE – Belgique/Belgie
DK – Denmark
DE – Deutschland
IE – Ireland
GR – Ellda
ES – Espana
FR – France
IT – Italia
LU – Luxembourg
NL – Nederland
PT – Portugal
UK – United Kingdom
 16 3 68 2 229 
CU ( k )  1  k  n 1  
k 
k 
k   n2
35
105 
 21
Závislost prahu chudoby EU 12
země
LU
IE
DK
FR
NL
BE
DE
IT
ES
UK
GR
PT
domácnost
30820,20
22546,82
18021,97
17970,00
17834,40
16521,16
15240,60
14585,40
13680,00
14791,57
11520,00
8647,36
jednotka EU
19334,00
13920,02
11420,64
11091,00
11076,40
10243,22
9453,00
9175,60
8300,00
7698,21
7003,20
5332,50
jednotka OECD
16874,82
12077,90
10081,59
9603,53
9675,88
8900,99
8177,11
7960,25
7200,00
6481,07
6105,88
4681,59
osoba
13945,20
9969,10
8337,07
7986,00
7968,00
7411,89
6809,40
6585,90
5873,81
5118,19
5055,00
3876,00
pořadí
1
2
3
4
5
6
7
9
10
8
11
12
 16 3 68 2 229 
CU ( k )  1  k  n 1  
k 
k 
k   n2
35
105 
 21
Závislost prahu chudoby EU 12
 16 3 68 2 229 
CU ( k )  1  k  n 1  
k 
k 
k   n2
35
105 
 21
Závislost rizika chudoby EU 12
 16 3 68 2 229 
CU ( k )  1  k  n 1  
k 
k 
k   n2
35
105 
 21
Závislost hloubky chudoby EU 12
 16 3 68 2 229 
CU ( k )  1  k  n 1  
k 
k 
k   n2
35
105 
 21
Závislost závažnosti chudoby EU 12
 16 3 68 2 229 
CU ( k )  1  k  n 1  
k 
k 
k   n2
35
105 
 21
Děkuji
za pozornost
 16 3 68 2 229 
CU ( k )  1  k  n 1  
k 
k 
k   n2
35
105 
 21
Poděkování
Příspěvek byl podpořen z grantového projektu
IGA 3/2012 “Situace juniorů a seniorů v ČR”
Interní grantové agentury VŠE

similar documents