Перспективи використання механізму ДПП у сфері поводження з

Report
Національний проект
«Чисте місто»
Перспективи використання механізму
ДПП у сфері поводження з ТПВ
Липень 2012
Національний проект “Чисте місто”
Мета Проекту - створення в Україні галузі поводження з
відходами та комплексне вирішення проблеми забруднення
навколишнього середовища ТПВ
Завдання Проекту - будівництво 10 сучасних комплексів з
переробки
твердих
побутових
відходів
(ТПВ)
та
впровадження інноваційних технологій поводження з
відходами
Механізм реалізації: державно-приватне партнерство
Географія проекту
Київ
Суми
Харків
Вінниця
Чернівці
Полтава
Тернопіль
Кіровоград
Хмельницький
Дніпропетровськ
Сучасний стан проблеми
2011 рік - в Україні було утворено
~ 54 млн. м³ побутових відходів
95 % ТПВ в Україні захоронюється
без переробки
~ 3% території країни займають
різного роду звалища
забруднення
ґрунтів,
підземних
водних горизонтів та емісія СО2
фактична
відсутність
сміттєпереробки в Україні
галузі
Передумови Проекту
В ЄС захоронюється не більше 40% ТПВ, в Україні – 95%.
Поводження з ТПВ в Україні та інших країнах
Поводження з ТПВ в майбутньому
Місто
ТПВ
ТПВ
100%
95%
Перевізники
Вторинна сировина
Полігон
Залишки
мах 30%
$
Механізм ДПП
Держава
Обєкти державної чи комунальної
форми власності - існуючі,
відтворювані (реконструкція,
модернізація ), створювані чи
придбані
Об
Приватний
партнер
Інвестиції, технології, передовий
досвід, ефективне управління,
обслуговування, тощо
Партнерство
Співпраця та розподіл ризиків;
забезпечення вищої ефективності;
довготривалість відносин.
Концесія, спільна діяльність
розподіл продукції та інше
Основні принципи ДПП
рівність державних та приватних партнерів
недискримінація партнерів
взаємна вигода
дотримання умов договорів
виконання договорів
розподіл ризиків між партнерами
визначення приватного партнера на конкурсних засадах
Схема ДПП в рамках реалізації Національного проекту «Чисте місто»
Підготовка конкурсної документації
Організація проведення конкурсу
Техніко-економічне обґрунтування
Моніторинг реалізації проекту
КОМПЛЕКС
Земля
Тариф
Договір на постачання
ТПВ
Інвестиції
Сучасні технології
Управління об’єктом
Чисте довкілля
Бачення майбутнього
РІВНІ ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ
ЗБИРАННЯ ТПВ
СОРТУВАННЯ ТА РЕЦИКЛІНГ
ЗАХОРОНЕННЯ
КІЛЬКІСТЬ ДІЮЧИХ
ПОЛІГОНІВ
ГЛИБИНА ПЕРЕРОБКИ ТПВ
СОРТУВАЛЬНІ ЛІНІЇ
СМІТТЄПЕРЕРОБНІ ЗАВОДИ
Захоронення не
перероблених відходів
2012
міста - 70%
села - 10%
10%
95% від загального об’єму
зібраних відходів
2020
міста - 100%
села - 100%
сортування - 100%
рециклінг - 20-30%
30% від загального об’єму
зібраних відходів
4157 полігонів,
стихійні звалища
3000 полігонів
5-10%
50-70%
15
300
0
20
95 %
заборона
Дякую за увагу!
Керівник
Національного проекту «Чисте місто»
Богдан Баласинович
E-mail: [email protected]

similar documents