PPTX formatas - naujininku-ukis

Report
Daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) II etapas
2013 Vilnius
 100 proc. valstybės parama nepasiturintiems gyventojams;
 100 proc. valstybės parama, tenkanti savivaldybių gyvenamosioms patalpoms;
 15 proc. subsidija, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms
(pasiekta D pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamos šilumos
energijos sąnaudos bus sumažintos ne mažiau kaip 20 proc.);
 25 proc. papildoma parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms
priemonėms (skaičiuojamos šilumos energijos sąnaudos bus sumažintos ne
mažiau kaip 40 proc.) , Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis (rangos
sutartys pasirašytos iki 2014 m. gruodžio 31 d., projektas įgyvendintas iki
2015 m. spalio 1 d.);
 100 proc. valstybės parama projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir
statybos techninės priežiūros išlaidoms padengti (iki 2015 m. spalio 1 d.).
2013 m. liepos 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje
vyko susitikimas su savivaldybių merais. Ministerija vykdydama Vyriausybės
patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ir
atsižvelgdama į savivaldybių ir gyventojų susidomėjimą naujuoju šios
programos įgyvendinimo finansavimo modeliu, susitikimo metu paskelbė
antrąjį kvietimą teikti paraiškas su daugiabučių namų sąrašais. Šio kvietimo
pagrindu Ministerija organizuoja daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) investicijų planų parengimo finansavimą.
II etapo rekomenduojami atrankos prioritetai:
- statybos leidimai išduoti iki 1993 m.;
- didelės šiluminės energijos sąnaudos (150 kWh/kv. per m.);
- daugiau nei 10 butų turintis namas;
- gyventojų iniciatyva, pritarimas;
- skolininkų ne daugiau kaip 10% (turinčių daugiau kaip 60 dienų pradelstų
įsipareigojimų, viršijančių 600 Lt sumą nors vienai komunalines paslaugas
teikiančiai įmonei ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų valdytojui).
I etapo buvę atrankos prioritetai:
- statybos leidimai išduoti iki 1993 m.;
- didelės šiluminės energijos sąnaudos (150 kWh/kv. per m.)
- daugiau nei 10 butų turintis namas;
- pastatai nėra saugomose teritorijose, nepriskirti kultūros paveldo saugomiems
objektams.
Užduotis Nr. 1:
Iki 2013 m. rugpjūčio 20 d. Vilniaus miesto daugiabučių namų bendrojo
naudojimo objektų valdytojai turės atlikti butų ir kitų patalpų savininkų
apklausas pagal pateiktus daugiabučių namų sąrašus dėl butų ir kitų
patalpų savininkų pritarimo įgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo)
projektą ir apklausų duomenis pateikti Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos Aplinkos ir energetikos departamentui.
Užduotis Nr. 2:
Iki 2013 m. rugpjūčio 20 d. Vilniaus miesto daugiabučių namų bendrojo
naudojimo objektų valdytojai turės Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos Aplinkos ir energetikos departamentui pateikti pažymas
pagal pateiktus daugiabučių namų sąrašus pritarusių daugiabučių namų
butų ir kitų patalpų savininkų įgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo)
projektą pradelstus mokėjimus, jų sumas ir terminus.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos
departamento Būsto renovavimo skyriaus Renovavimo poskyris
Konstitucijos pr 3, Vilnius
Tel. (8 5) 2112437; +370 620 82 915
El.paštas: [email protected]
www.vilnius.lt
VšĮ „Atnaujinkime miestą“
V.Kudirkos g. 14, Vilnius
Tel.(8 5) 2107431
El.paštas: [email protected]
www.atnaujinkimebusta.lt

similar documents