Harald Wium Lie, Nexia

Report
Norge som bredbåndsnasjon
- sinke eller skolelys?
Harald Wium Lie
Analytiker & Partner
Nexia Management Consulting
Skolelysene slukner*
*Kilde: Mamma
Hva er en bredbåndsnasjon?
Myndigheter
Utbyggere
& operatører
VI*
Tjenesteleverandører
Brukere
Brukere
Myndigheter
Tjenesteleverandører
Utbyggere
& operatører
Global Internet Penetration by Country
Brukere
Myndigheter
Tjenesteleverandører
Utbyggere
& operatører
Smartphone Penetration by 2017
The eMarketer report
Country
Rank
Norway
1
Denmark
2
The Netherlands
3
Sweden
4
South Korea
5
Finland
6
UK
7
Australia
8
Germany
9
Japan
10
US
11
Brukere
Myndigheter
Tjenesteleverandører
Utbyggere
& operatører
§ 1-1. Formål
Lovens formål er å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske
kommunikaskonstjenster, gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til rette for
bærekraftig konkurranse, samt stimulere til næringsutvikling og innovasjon.
•
•
•
•
•
Teknologinøytrale
Markedsorientert utbygging
Internasjonale standarder & regulering
Internett som en åpen plattform for innovasjon
Nordic Broadband Index - Mobile
Nordic Broadband Index – Fixed Score
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
Denmark
Norway
Mobile 2012
Sweden
Mobile 2014
All
Har feila på
føringsveier
Denmark
Norway
Fixed 2012
Sweden
Fixed 2014
All
Brukere
Myndigheter
Tjenesteleverandører
Utbyggere
& operatører
9 mnd
Twitter
Internet
iPod
Radio
TV
1 år
3 år
4 år
50 millioner brukere
Facebook
13 år
38 år
Source: McKinsey Global Institute
Brukere
Myndigheter
Tjenesteleverandører
Utbyggere
& operatører
Brukere
Myndigheter
Tjenesteleverandører
Utbyggere
& operatører
Brukere
Myndigheter
Tjenesteleverandører
Utbyggere
& operatører
Fiberhood
•
Google surveys a neighborhood
before committing to build
•
High penetration through social
engineering
Google has built in desired penetration
performance before they even build the
most expensive part of a FTTH network
– the last mile.
Municipality Check List
•
Providing information about existing
infrastructure (e.g. streetlights,
poles, dark fiber and spare conduit
available for lease, etc.)
•
Helping to ensure access to existing
infrastructure
•
Helping to make construction
speedy and predictable by
confirming if the community’s current
fiber permitting practices conform to
those that Google prefers
Lønnsomhetsutvikling
50 største bredbåndsselskaper ex. Telenor
Resultat
Årlig vekst
1400
MNOK
1200
1000
800
600
400
200
0
2011
Årlig vekst
2012
Årlig vekst
2013
Kilde: Høyhastighets bredbånd 2013-2020, Arne Joramo (2014)
«Opinion»
Bla bla bla bla bla
1996
1999
2010
2012
« [4 Mbit/s] normalt sees som tilstrekkelig for
de fleste daglige nettbaserte gjøremål »
Noen har skjønt det
“Superfast broadband is the
electricityBredbånd
of the digital age.“
(vil gjøre for)
“High-speed broadband, a
Tjenesteproduksjon
transformative(det
technology
whose
som)
productivity benefits we’re still only
Damp
strømnett
beginningog
to understand”
Gordon Brown
(gjorde for)
Vareproduksjon
andre ord
en)
“Building a (men
nationwide
broadband
network will
strengthen
our economy
Kraftig
økning
i
and put more Americans back to
Produktivitet
work”
Julia Gillard
(og livskvalitet!)
Barack Obama
17
Oppsummering
Folk vil ha det vi bygger
Det finnes en enorm tjenestebredde
Myndighetene har (etter hvert) satt aggressive mål
Det er mulig å tjene gode penger på det
Don’t fix it
Ikke tving gjennom bestemte forretningsmodeller
Ikke vedd på bestemte teknologier
Unngå “single purpose networks” *
Fokus på robusthet
Målrettede tiltak i områder med svak infrastruktur
Think long term
A Generation Plants
the Trees in Whose
Shade Another
Generation Rests
Ikke kødd med Internett
(Reuters) - Hungarian Prime Minister Viktor Orban froze plans on Friday to
impose a tax on Internet traffic, climbing down in the face of massive street
protests and warnings from the European Union that the levy was a mistake.
Harald Wium Lie
Analyst & Partner
Nexia Management Consulting
+47 922 90 420
[email protected]

similar documents