6 x 5 U

Report
Kronisk migrän
Behandlingsalternativ och rehabilitering
Dr Joakim Tedroff
Neuroenheten, Läkarhuset Utsikten
Stockholm
Migrän- en av de vanligaste
sjukdomarna
1. Stovner LJ et al. Cephalalgia 2007;27:193–210.
Kronisk huvudvärk
Kronisk migrän
New daily persistent
headache
Hemicrania continua
Kronisk
spänningshuvuvärk
Vad är kronisk migrän?
• Huvudvärk oftare än att inte ha huvudvärk
(≥15 dagar/månad)
• Varande ≥4 timmar/dag och ≥8 dagar av migränkaraktär (per
månad)
• Med eller utan läkemedelsöverförbrukning
Kronisk migrän drabbar 1-2% av befolkningen !
Hur handikappande är kronisk migrän?
• Minskad arbetsförmåga
(endast 37% av patienter
arbetar heltid)
• Minskad social förmåga
• Dålig livskvalité
• Höga kostnader för individ
och samhälle
Vad beror kronisk migrän på?
• Kronisk migrän är en
hjärnsjukdom
• Anses beror på att
hjärnans
smärtmodulerande
system förändras med
tiden hos vissa patienter
med episodisk migrän
Hur vanligt är det att man diagnostiserar
kronisk migrän?
• Upp till 250 000 svenskar lider av kronisk migrän!
• 100% av svenska allmänläkare anser att tillståndet har
mycket eller ganska stor påverkan på livskvaliteten
• Men endast en av tio läkare känner väl till kronisk migrän
och vad diagnosen innebär
7 av 10 allmänläkare
har inte diagnostiserat
patienter med kronisk
migrän
Vad kan du som patient göra innan du
går till doktorn?
Försök dokumentera hur ofta du:
• Har huvudvärk (migrän eller inte?)
• Tar värktabletter
Om det går försök:
• Uppskatta värkens intensitet (0-10 gradig skala)
• Uppskatta hur den påverkar din arbets-/social förmåga
Ta hjälp av tekniken!
Behandling av kronisk migrän
Topiramat
BOTOX
(ej godkänd för kronisk migrän)
(godkänt för kronisk migrän)
• Epilepsimedicin
• Tas 2 ggr dagligen
• Säkert men kan ha
ganska mycket
biverkningar och är
fosterskadande
• Botulinumtoxin som
ges lokalt i panna,
tinningar och nacke
• Behandling måste
upprepas var 3:e
månad
• Säkert men kan vara
smärtsamt vid
injektion
31 noga utvalda injektionspunkter
Frontalis:
4x5U
Temporalis:
8x5U
Occipitalis:
6x5U
Procerus:
1x5U
Corrugator:
2x5U
Cervical
paraspinals:
4x5U
Trapezius:
6 x 5 U*‡
Minskad huvudvärk med BOTOX behandling
(PREEMT studierna)
Dubbelblind fas:
BOTOX®
0
4
8
12
16
Alla får BOTOX®
20
Vecka
24 28
32
36
40
44
48
52
56
Genosnittlig förändring av antal huvudvärksdagar
0
Placebo (n=696)
-2
BOTOX® (n=688)
-4
-6
-8
-10
-12
-14
.
Figure adapted from Aurora SK, et al. 2011
1. Aurora SK et al. Headache 2011;51:1358–73
p<0.001
Vecka 24
p=0.019
Vecka 56
Vad kan du själv göra för att förhindra?
• Sök hjälp innan migränen går överstyr.
Episodisk migrän går att behandla!
• Lev sunt – balans i livet.
• Riskfaktorer för kronisk migrän är bla:
• Övervikt, stress, stillasittande,
depression/ångest, andra smärttillstånd,
överförbrukning av värktabletter och koffein…
Sammanfattning
• Kronisk migrän är vanligt förkommande och
handikappande hjärnsjukdom
• Drabbar framförallt kvinnor i medelåldern
• Rätt behandling kan hjälpa åtminstone 80% av
patienterna till ett drägligare liv
• Tillståndet är underdiagnostiserat- utbildningsinsatser
behövs

similar documents