Pageturner_barn_5-7_trinn_april13

Report
EN NORSK OPPFINNELSE
5.—7. trinn
Presentasjon
før oppstart
Før vi starter ..
• Hvor fort tror du at du leser?
• Hvorfor vil du lese fortere enn du gjør i dag?
• Hva skal til for å bli bedre?
• Hvor mye kan du trene?
Hvor fort leser du til vanlig?
• Nå kommer det en tekst
som du får se i et halvt
minutt
• Les denne teksten slik du
pleier å gjøre
• Bruk helt vanlig fart
• Legg merke til hvor langt du
har kommet når teksten
forsvinner
• Klar – ferdig – gå.
200
350
100
75
150
60
Hodet og kroppen min blir aldri helt vant med å
skille drøm fra virkelighet før det har gått noen
minutter. Jeg strekker meg i senga, lar marerittet
slippe. Så kommer det en litt myk følelse i
magen. På grunn av kortet. For en’te gang tar jeg
fram kortet jeg har under puta. På framsiden er
det en tegning av et åpent fuglebur. Dear David,
står det øverst på baksiden. På grunn av en
mengde nifse og merkelige ting som har skjedd
med familien vår, skal alle slike rare brev og
andre ting vi får, gis til politiet. Det har jeg ikke
gjort med dette kortet. Det er fordi det står en
setning til på det, som jeg ikke vil noen andre
skal lese. Skrevet med jenteskrift.
200
350
100
?
75
150
60
Hodet og kroppen min blir aldri helt vant med å
skille drøm fra virkelighet før det har gått noen
minutter. Jeg strekker meg i senga, lar marerittet
slippe. Så kommer det en litt myk følelse i 70
magen. På grunn av kortet. For en’te gang tar jeg
fram kortet jeg har under puta. 100 På framsiden
er det en tegning av et åpent fuglebur. Dear
David, står det øverst på baksiden. På grunn av
en mengde nifse og merkelige 150 ting som har
skjedd med familien vår, skal alle slike rare brev
og andre ting vi får, gis til politiet. Det har jeg
ikke 200 gjort med dette kortet. Det er fordi det
står en setning til på det, som jeg ikke vil noen
andre skal lese. Skrevet med jenteskrift. 250
Hva er Pageturner?
• Øyetreningsprogram på nett, som lærer deg å
lese hurtig
• Trener opp øynene til å bevege seg jevnt og
fort over teksten man leser
• Øynene følger en markør som beveger seg
over skjermen
• Etter en til to uker med trening har hjernen din
vent seg til større lesefart – og får med seg
innholdet like bra som før.
To måter å lese på
•
Dra sammen bokstavene og
bokstavlydene til ord (b – i – l blir til bil)
- Sakte og nøyaktig lesing
•
Kjenne igjen ordet med en gang
- Går mye fortere
Vi bruker begge måtene å lese på
Pageturner gjør deg bedre til å lese helord.
Går det an å lese ’umulige’ ord?
Hjernen vår jobber hardt for å finne mening
– også når ordene ikke er ordentlige ord
Les denne teksten så fort du kan:
En unsdelrøkese gjort ved et
untivseriet i Enlagnd har vist at
desrom de to føsrte- og to siste
botsvkeane i alle oredne i en tekst
er riktig plessart, spllier det liten
rolle hvkilen reføkkelge de øvirge
boskvetane i oredne kommer.
Tektsen er fullt lebsar selv om de
andre bokeastvne kommer
huilbtertlulter! Dette er fordi vi
ikke leser hver eneklt botksav,
men ser bidlet av ordet som
hehlet.
Sammenhengen er viktig
’botsvkeane’
- vanskelig å lese
’to siste botsvkeane i alle oredne i en tekst’
- sammenhengen gjør det lettere
Når lesefarten din øker, er det lettere å se
sammenhengen som ordene står i.
Inn i treningsrommet i Pageturner
•
•
Nå skal dere få bli med inn i
treningsrommet og oppleve hvordan en
trener øynene til å lese fort
Treningen er kjedelig, men veldig effektiv
Lærer åpner treningsøkt 8 på sin lisens og
lar den gå i 6 minutter (=uten tekst i 4 min
og med tekst i 2 min).
Les teksten på Pageturner-måten
Nå kommer det en ny tekst som dere får se i
et halvt minutt
Les den på Pageturner-måten:
- La øynene gli jevnt over teksten på hver linje
Klar – ferdig – gå.
Jeg ser på klokka, den er halv ni, er det bare jeg
som ikke er våken? Jeg kler på meg og går ned.
Det er et eller annet som står på, jeg hører at
mamma og de er oppe alt, det er stemmer, onkel
Williams stemme også. Alle sitter rundt
kjøkkenbordet; onkel William, mamma, pappa,
Thor og Sissel. Rolf også, en av de to
politimennene som av og til sover i kjellerstua
vår, den andre heter Emil. Det er liksom oss. Det
er ikke noe jeg snakker så mye med venner om,
men vi er en sånn familie som må ha politi
sovende i kjellerstua. Jeg kjenner at jeg får vondt
i magen av at de er her igjen. Egentlig er det bare
Rolf som kan være her nå.
200
350
100
?
75
150
60
Jeg ser på klokka, den er halv ni, er det bare jeg
som ikke er våken? Jeg kler på meg og går ned.
Det er et eller annet som står på, jeg hører at
mamma og de er oppe alt, det er stemmer, onkel
Williams stemme også. Alle sitter rundt 100
kjøkkenbordet; onkel William, mamma, pappa,
Thor og Sissel. Rolf også, en av de to
politimennene som av og til sover i kjellerstua
vår, den andre 150 heter Emil. Det er liksom oss.
Det er ikke noe jeg snakker så mye med venner
om, men vi er en sånn familie som må 200 ha
politi sovende i kjellerstua. Jeg kjenner at jeg får
vondt i magen av at de er her igjen. Egentlig er
det bare Rolf som 250 kan være her nå.
Hva er viktig for at treningen skal
virke?
• Du må ønske å gjennomføre Pageturner
for å bli en bedre leser
• Du må ha hele oppmerksomheten din
rettet mot treningen
• Ikke hør på musikk mens du trener
• Hold hodet i ro og la bare øynene bevege
seg
• Husk å puste godt og rist litt på
skuldrene dersom du kjenner deg stiv
• Fest blikket på hele markøren.
Fokuser på hele markøren
Se hele
markøren
Videosnutt om Pageturner
Når du er logget
inn, finner du en
video for
ungdom som
forklarer
hvordan
Pageturner
virker.
http://pageturner.no/content?mark
etplaceId=50681929&languageId=1
&logicalTitle=content_video_2010.1
1.02.16.00.45
EN NORSK OPPFINNELSE
5.—7. trinn:
Oppstart og
treningsøkt 1
www.lokus.no
NB! SKRIV INN din epostadresse og BYTT til
ditt vanlige passord før du
starter Pageturner!
Husk å LAGRE endringer!
NB! Før nettmenyen kommer til syne (jf. nedenfor), må du lese
igjennom «nettvett»-reglene på Lokus. Dernest haker du av for
at du har lest innholdet, og klikker på «Godkjenn».
Min kursplan
• Pageturner
kjenner deg igjen
og gir deg
tilbakemeldinger
etter hver
treningsøkt
• Oransje farge på
den treningsøkta
du skal velge
• T = test på
treningsøkt 1, 7,
14 og 21.
Mine resultater
• Før du
begynner
treningsøkt 1
står det ikke
noe under Mine
resultater
• Etter testene
viser grafen
hvor mye
framgang du
har.
Lesehastighet
• På dag 1 kommer
lesetesten før
treningsøkta
• Vent med å klikke
på Start klokka til
læreren sier fra.
Lesehastighet
• På lesetest 1 skal
du lese slik du er
vant med å lese
• Når du har lest
alt, klikker du på
pila til høyre for å
bla videre til
neste side.
Lesehastighet
Klikk på Stopp
klokka så snart
du har lest ferdig.
Leseforståelse
Les teksten Test
leseforståelse
Klikk på knappen
Gå videre.
Leseforståelse
• Les spørsmålene
og klikk på det
svaret du mener
er rett
• Når du har svart
på alle seks
spørsmålene,
klikker du på
Svar
Resultat
lesehastighet
og
leseforståelse
• Her ser du hvor
fort du har lest og
hvor mange rette
svar du fikk
• Klikk på Gå videre
for å komme inn
til
treningsrommet.
Treningsøktene
• Les teksten om
hvordan du skal
bevege øynene
uten å røre på
hodet
• Treningsøkta
varer i 10
minutter
• Klikk på startpila
når du er klar til
å begynne.
Avslutning
VIKTIG!
• Når treningsøkta
er slutt, blir
teksten borte.
• Klikk på Avslutt
treningsøkt for å
lagre resultatene
dine i grafen
under fanen
Mine resultater.
Etter
treningsøkta
• Sitt stille til alle
er ferdige med
treningsøkta.
• Husk at alle har
rett til å trene
ferdig uten å bli
forstyrret
• Klikk på fanen
Mine resultater.
Mine
resultater
• Den oransje
prikken viser
lesehastigheten
din
• Den grå stolpen
viser hvor mange
rette svar du
hadde på testen
La blikket gli jevnt fra venstre til
høyre så lenge linja er opplyst
Det er helt
normalt om du
ikke ’får med deg’
alle ordene.
Etter noen dagers
trening vil hjernen
din venne seg til
den økte farten,
og du får med deg
mer og mer.
Ikke stress.
Lykke til med Pageturner-treningen!
Hilsen
Per Johan,
som har laget
Pageturner
EN NORSK OPPFINNELSE
Til
læreren
En norsk oppfinnelse
• Utviklet av gründer Per
Johan Rauø med støtte
fra Innovasjon Norge
• Prototypen klar i 2007
• Samarbeidet med
Aschehoug om
utviklingen av
programmet
• Endelig versjon i 2010
• Testet av SINTEF
Hele rapporten fra
SINTEF finner du på
www.pageturner.no
under TESTET AV
SINTEF.
94 testpersoner
•
•
•
57 Vgs-elever
29 høgskolestudenter
8 voksne i arbeid
17 min trening i 21 dager
Test av lesehastighet og
forståelse:
•
•
•
•
•
Dag 1
Dag 7
Dag 14
Dag 21
Etter 30 dager uten trening
Økt lesehastighet
•
191 – 444 ord/min i gjennomsnitt
Økt leseforståelse
•
57 % - 70 % rette svar
”Når lesingen automatiseres,
frigjøres det ressurser til
forståelsen” (SINTEF F16010 s. 12)
Gode lesere har gode lesestrategier
”Gode lesere ser som
regel over teksten før
de begynner å lese,
de legger merke til
hvordan den er
strukturert, og de ser
spesielt på de
avsnittene som de
tror vil være mest
relevante for målet
med lesingen.”
… og velger lesestrategier hele tiden
”De leser selektivt, og
de tar stadige
avgjørelser om hva de
må lese nøyaktig, hva
de kan lese raskt, hva
de kan hoppe over,
hva som må leses om
igjen, osv.”
Lesestrategier på mellomtrinnet
Utdanningsdirektoratet
Tre etablerte
lesestrategier:
1. Skanning (letelesing)
2. Skumlesing
3. Dybdelesing
(nærlesing)
… bør utvides med en
fjerde:
4. Hurtiglesing
Zeppelin 5-7
BISON-overblikk
Bilder og bildetekster
Innledning
Siste avsnitt
Overskrifter
NB!-ord
Når eleven har
lært seg
hurtiglesing, er
det lettere å
skjønne at det er
lurt å skifte
mellom ulike
lesestrategier hele
tiden.
Det er dette som
gjør han/henne til
en god leser!
Introduksjonsvideoen
finner du alltid under
denne menyen
Slik lager du rapport over dine elever
1. Marker de elevene du vil ha med i rapporten
2. Last ned Excel-ark
Etterarbeid i Excel –
bruk av vanlige
funksjoner
Du kan nå sortere på navn, antall fullførte dager eller
hastighet og lage grafer av resultatene
•
•
•
•
•
•
•
Personlig tilpasset treningskalender
21 treningsøkter à 11 minutter
En treningsøkt per (skole)dag er anbefalt
Skjønnlitterære tekster
Lesetesten gjennomføres fire ganger
Egen resultatside
Rapport over elevenes fremgang til læreren i
egen fane
Lærerlisens
Hver enkelt lærer har sin lisens. Lærerlisensen
er en skolelisens med felles pris for alle lærere.
Den kjøpes for ett skoleår av gangen.
Lisensen er åpen 6 måneder fra første gangs
bruk.
Hva er det med fart som er så fint?
Fart vekker interesse
Fart krever fokus og konsentrasjon
Fart vekker konkurranseglede
Fart stimulerer hjernen (motgift mot
kjedsomhet)
• En god lærer kan bruke hurtig lesing, ’den
fjerde lesestrategien’ til å blåse liv i de tre
offisielle strategiene – og skape flere gode
lesere!
•
•
•
•
Brukertips ved gjennomføring
• Sett av tid sammen med ansvarlig lærer ut fra
timeplan for klassen
• Oppmuntre elevene til å gjennomføre hjemme
på dager de ikke er på skolen
• Sørg for ro og stillhet under gjennomføringen
• Motiver elevene til innsats i forkant av hver ny
treningsøkt
• Lag en plan for 23-25 økter slik at alle elevene
gjennomfører samtlige treningsøkter
Timeplanlegging for gjennomføring
Å gjennomføre Pageturner sammen med elevene
gir god innsikt i hvordan elevene har det
underveis, noe som igjen er nyttig i
motivasjonsarbeidet for at flest mulig av elevene
fullfører.
Brukererfaring: Elvebakken videregående skole
Testdagene
Test – Dag 1:
• Alle elever må ha kalenderen framme og starte opp første økt
samtidig
• Først leser du igjennom innledende tekst og stopper klokka
når du er ferdig
• Deretter svarer du på spørsmål ut fra det du har lest og
sjekker resultatet
• Så starter du selve treningsøkten med lesetrening
• Sitt stille og jobb med treningsøkten til læreren gir nærmere
beskjed
Test – Dag 7, 14 og 21
• Starter med en økt vanlig trening
• Alle starter testøkten samtidig (både lesing og
oppgaveløsning)
• Forhold deg stille og rolig til alle har fullført testøkten
Gjennomføring av trening
Trening hver dag
• Alle elever må ha kalenderen framme og starte
opp samtidig
• Steng av alle andre dataprogram, musikken og
mobil slik at du kan konsentrere deg
• La alle få ro til å gjennomføre dagens
treningsøkt. Husk å sitte riktig og la blikket gli
over teksten
• De elevene som ikke er tilstede kan
gjennomføre dagens treningsøkt hjemme
ET NYTTIG VERKTØY
FOR SKOLEEIEREN:
• Bedre leseferdigheter blant
elevene er et politisk satsingsområde
• Skoler og skoleeiere har ansvar
for å skape en positiv utvikling
• Pageturner kan forbedre
leseferdighetene hos alle elever
uansett utgangspunkt
• Treningsprogrammet er fleksibelt
FOR ELEVEN:
• Gir leseglede
• Gir hver enkelt en følelse av
mestring
• Oppnår bedre skoleresultater
• Leser raskere og frigjør
dermed tid til andre
oppgaver
KONTAKTINFORMASJON
Siv Tove Ophaug, storkundeansvarlig
tlf. 22 400 432 / 91 395 035
[email protected]
Brukerstøtte ved oppretting og tildeling av lisenser
tlf. 22 400 455
[email protected]
Starthjelp ved oppstart av store grupper kan
avtales med hver enkelt skole.

similar documents