Skolereformen, Hatting - Hattingskolen

Report
Skolereformen, Hattingskolen
DAGSORDEN for infomødet for forældre den 18. august 2014
 Undervisningsministeriet:
◦ 3 overordnede mål
◦ 3 indsatsområder
 Horsens kommune
◦ 4 fokusområder
 Pædagoger i skolen/klassen
 Kontaktlærerordning
 Forældresamarbejde
 Understøttende undervisning
 Bevægelse
 Studietid
 Skoledagens opbygning/Skemaer
 Nye fag
Skolereformen,
undervisningsministeriet

3 overordnede mål
◦ 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de
bliver så dygtige, de kan.
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social
baggrund i forhold til faglige resultater
3. Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes
gennem respekt for professionel viden og praksis
Skolereformen,
undervisningsministeriet

3 indsatsområder
En længere og mere varieret skoledag med
mere undervisning og læring
2. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og
skoleledere
3. Få klare mål og regelforenklinger
1.
Skolereformen, Hattingskolen

Kontaktlærerordning
◦ Baggrund for ændring
◦ Fordeling

Pædagoger i skolen
◦ Baggrund i reformen
◦ Kompetenceløft
◦ Fordeling
Skolereformen, Hattingskolen

Forældresamarbejde
◦
◦
◦
◦
◦
Skolebestyrelsen
Kontaktforældre
Elevplanen
Forældremøder/skolehjemsamtaler
Skoleintra
Skolereformen, Hattingskolen

Understøttende undervisning
◦ Hvad siger reformen?
 Understøttende undervisning skal supplere og understøtte undervisningen i
fagene.
 Understøttende undervisning lægges i den del af skoledagen, som ligger ud
over den fagopdelte undervisning.
 Understøttende undervisning vil kunne varetages af både lærere, pædagoger
og personale med andre relevante kvalifikationer.
 Understøttende undervisning er ikke omfattet af holddannelsesreglerne.
◦ Hvordan gør vi?
 Fordeling
 Indhold
 Social læring
 Understøtter fagene, nye og andre måder at lære
 Timeløse fag
 Færdselslære
 Sundheds og seksualundervisning
 UEA (uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering)
Skolereformen, Hattingskolen



Bevægelse
Hvad siger reformen?
◦ 45 minutters daglig motion og bevægelse. Eleverne skal bevæge
sig 45 minutter om dagen i gennemsnit.
◦ Motion og bevægelse skal foregå i den understøttende
undervisning eller som en integreret del af fagundervisningen for
eksempel i idræt.
◦ Prøve i idræt i 9. klasse
Hvordan gør vi?
◦ Idræt
◦ 2 x ½ times bevægelse i forbindelse med pause om ugen
◦ Bevægelse i øvrige fag
Skolereformen, Hattingskolen

Studietid
◦ Hvad siger reformen?
 I perioden frem til næste folketingsvalg skal skolerne tilbyde
lektiehjælp og faglig fordybelse i ydertimerne om
eftermiddagen. Eleverne vil i denne periode kunne fravælge
lektiehjælp og dermed få en kortere skoledag
 Den faglige fordybelse og lektiehjælpen skal målrettes både de
fagligt stærke og de fagligt mindre stærke elever, så alle lærer
mere
 Indhold: Faglig træning, Faglige udfordringer, Turboforløb
◦ Hvordan gør vi?
 Indhold
 Procedurer
Skolereformen, Hattingskolen
Studietid 0. – 3. klasse
Tilmelding til studietid uge 33 - 37
Tirsdag får børnene introduktion til hvad studietid er.
Derefter er der mulighed for, at i sammen med jeres barn vælger et af følgende hold, gældende fra uge 34 - 37.
I uge 33 vil der være pasning og forskellige aktiviteter
Der vælges ved at svares nej på 5 spørgsmål og ja på 1.
Holdene oprettes ved minium 12 tilmeldte
Webavis
Kom og vær med til at skrive Hattingskolens nye webavis.
Kan du lide at skrive, og er god til at tage billeder, så er det lige dig vi har brug for!
Vi skriver f.eks. om klasserne, frikvarterne, begivenheder på skolen, sport, nyt fra Hatting, konkurrencer og meget, meget mere.
(LB)
Leg med bogstaver 0. - 1. klasse
Vi arbejder med at lære bogstavernes navn, form og lyd gennem leg og bevægelse.
Vi skal bla. lave stafetter, lege memory og en masse andre lege med bogstaver.
(KH, KK)
Dansk 2. - 3. klasse
Faglig læsning med hovedvægten lagt på førlæsestrategier.
(AG)
Naturvidenskablige fag
Aktiviter med Matematik og naturvidenskabelig fag
(OS)
Leg med tal og bogstaver – bevægelse i dansk og matematik
Det er sjovt at lære at læse og regne. Det er sjovt at arbejde med tal og bogstaver. Både i klassen, på legepladsen og i skolegården. Vi skal
prøve at lære noget, mens vi bevæger os. Vi skal have kroppen og sanserne til at samarbejde med hjernen om at blive klogere.
(CS, LG)
Forlader skolen kl. 13.00
Ønsker du ikke studietid og forlader skolen i perioden svares der Ja
Skolereformen, Hattingskolen
Studietid 4. – 6. klasse
Tilmelding til studietid uge 33 - 37
Mandag får børnene introduktion til hvad studietid er, derefter har i sammen med jeres barn mulighed for at vælge mellem nedenstående
aktiviteter.
I uge 33 er der pasning og forskellige aktiviter for børnene. Skal jeres børn ikke deltage i uge 33 gives der beked i den gule kontaktbog
Der vælges ved at svare nej på 4 spørgsmål og ja på 1.
Holdene oprettes ved minium 12 tilmeldte
Udfordrende Matematik
Er du helt vild med matematik? Har du lyst til at fordybe dig og lære mere sammen med andre? Giver du ikke op, før du har fundet en
løssning?
Så skal skal du komme til matematiklab i studietiden i august. Her vil du hver gang blive udfordret til at løse ”dagens udfordring” i
samarbejde med de andre på holdet. I skal bruge det i allerede kan i nye sammenhænge og lære nye metoder og tilgange.
Arbejdet foregår både i og udenfor klassen.
( JM OS)
Kursus i faglig læsning
I skolen møder du mange forskellige tekster, som f.eks. faglitterære tekster. Det kunne være , historiske tekster, matematiktekster, tekster i
kristendom osv.. Du møder også skønlitterære tekster som noveller, eventyr og romaner. Hvert fag/genre har sit eget sprog. Det er noget
af det, vi vil arbejde med på dette kursus.
(AG, AK)
Webavis
Kom og vær med til at skrive Hattingskolens nye webavis.
Kan du lide at skrive, og er du god til at tage billeder, så er det lige dig vi har brug for!
Vi skriver f.eks. om klasserne, frikvartererne, begivenheder på skolen, sport, nyt fra Hatting, konkurrencer og meget, meget mere.
(LB MKR)
Lektiecafe
Få hjælp til dine lektier
(SS, OG, TJ, MN,)
Forlader skolen før studietid
Ønsker du ikke studietid og forlader skolen umiddelbart før dette begynder svares ja.
Skoledagens opbygning/skemaer
◦ Mandag – torsdag
 ½ times grundmoduler
 Fagene
 Pauser
◦ Fredag
Formål
Mandag
0. - 3.
Tirsdag
4. - 6.
8.00 - 9.30
8.00 - 9.30
Undervisning
Undervisning
9.30 - 10.00
9.30 - 10.00
Pause
Pause
10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
Undervisning
Undervisning
0. - 3.
1 8.00 - 9.30
Undervisning
Onsdag
4. - 6.
8.00 - 9.30
0. - 3.
1 8.00 - 9.30
Undervisning
Undervisning
Torsdag
4. - 6.
8.00 - 9.30
0. - 3.
1 8.00 - 9.30
Undervisning
Undervisning
4. - 6.
8.00 - 9.30
0. - 3.
1 8.00 - 14.00
Undervisning
Projekttid
2
2
2
2
3
3
3
3
4 9.30 - 10.00
Pause
5 10.00 - 11.30
Undervisning
9.30 - 10.00
4 9.30 - 10.00
Pause
10.00 - 11.30
Pause
5 10.00 - 11.30
Undervisning
Undervisning
9.30 - 10.00
4 9.30 - 10.00
Pause
10.00 - 11.30
Pause
5 10.00 - 11.30
Undervisning
Undervisning
9.30 - 10.00
4
Pause
10.00 - 11.30
5
Undervisning
6
6
6
6
7
7
7
7
11.30-12.00
11.30-12.00
8 11.30-12.00
11.30-12.00
8 11.30-12.00
11.30-12.00
8 11.30-12.00
11.30-12.00
Spisepause
Spisepause
Spisepause
Spisepause
Spisepause
Spisepause
Spisepause
Spisepause
12.00 - 12.30
12.00 - 14.00
Bevægelse
Undervisning
12.30 - 14.00
Fredag
9 12.00 - 13.00
Undervisning
10
12.00 - 12.30
12.30 - 14.30
Undervisning
9 12.00 - 12.30
Bevægelse
Bevægelse
9 12.00 - 13.00
Undervisning
10 12.30 - 14.00
Undervisning
11 13.00 - 14.00
12.00 - 13.30
Undervisning
10
9
Bevægelse
12.30 - 14.00
Undervisning
10
Undervisning
11
11 13.00 - 14.00
Studietid
12
12.00 - 12.30
8
11
Studietid
12
13.30 - 14.30
12
12
Studietid
14.00 - 15.00
13
13
13
Studietid
14.00 - 15.00
13
Studietid
14
14
14
14
4. - 6.
8.00 - 14.00
Projekttid
Skolereformen, Hattingskolen

Nye fag
◦ Engelsk fra 1. klasse
◦ Tysk fra 5. klasse
◦ Håndarbejde og sløjd samles til Håndværk og
design
◦ Hjemkundskab bliver til Madkundskab

similar documents