Lis Pøhlers slides her

Report
Hvad er der gang i?
Kortlægning af læse-/skriveprojekter i Danmark
Veje til læsning
Torsdag den 27. april 2011
kl. 10.00 – 12.30
Pæd. kons. Lis Pøhler
[email protected]
2
Informationskilder
• Nordisk Projektbank
• Spørgeskemaundersøgelse om
læsevejledernes hverdag
• Konsultativ bistand til kommuner og
skoler
www.nordiskprojektbank.dk
Formål
• kortlægge udviklingsprojekter, der vedrører
læsning/skrivning for småbørn, i grundskolen
samt i grund-, efter- og videreuddannelse
• sprede eksisterende og aktuel viden om,
hvordan man via forskellige pædagogiske
metoder og arbejdsformer kan støtte sprog-,
læse- og skriveudviklingen hos børn og unge
• inspirere til etablering og design af nye
projekter
Baggrund
Textkompetanse i
Norden
Kortlægning af læse-/ og
skriveprojekter i DK
1.fase: 2008-2010
2.fase 2010 -2012
1.fase: 2008-2010
2.fase: 2010-2011
(konsultativ bistand)
82 projekter
62
4
4
4
3
5
Oplysninger om projekter
•
•
•
•
•
•
•
•
Titel
Kontaktoplysninger
Klassetrin/aldersgruppe
Projektområde, projekttype
Dataindsamlingsmetode
Link til rapport, hjemmeside mm.
Formål og konklusioner – kort udgave
Find et projekt
Læsevejlederens virkelighed 2011
Spørgeskemaundersøgelse
Nina Kledal og Lis Pøhler
Nationalt Videncenter for Læsning
Formål
• indsamle viden om
– hvordan læsevejlederne bruger deres
arbejdstid
– hvilke projekter der er gang i
– hvilke ideer læsevejlederne ligger inde med
• give en pejling af, hvilken form for sparring
læsevejlederne søger.
Fire fokusområder
• Læsevejlederens baggrund (køn,
uddannelse og ansættelsessted)
• Læsevejlederens arbejdstid og opgaver
• Læsevejlederen og projektudvikling
• Læsevejlederens muligheder for sparring
• Desuden: mulighed for tilmelding til
elektronisk netværk
Hvor mange er der?
Region
Antal
læsevejledere
Kommuner der har
svaret
Samlet antal
kommuner
Hovedstaden
456
23
29
Midtjylland
483
17
19
Nordjylland
176
7
11
Sjælland
229
12
17
Syddanmark
546
21
22
I alt
1890
80
98
Læsevejledernes baggrund
Læreruddannelse
• 55 % har mere end 20 års erfaring
• 20 % har 10-20 års erfaring
• 21 % har mindre end 10 års erfaring
• 4 % har ikke læreruddannelse
Læsevejlederuddannelse
• 31% er uddannet i 2007 eller 2008
• 49 % er uddannet i 2009 eller 2010
• 17 % har anden relevant uddannelse
• 3 % har ingen formel uddannelse
Tid til læsevejlederen
4% 3%
7%
4%
19%
0 timer
< 50 timer
50-99 timer
100-149 timer
150-199 timer
200-249 timer
250-600 timer
> 600 timer
10%
20%
33%
Antal elever/læsevejleder
8%
12%
6%
12%
19%
18%
25%
< 100 elever
100-199 elever
200 - 299 elever
300 - 399 elever
400 - 499 elever
500 - 599 elever
>600 elever
Hvad laver de så?
…og hvad laver de ellers?
• Ca. 1/3 regner regner ikke tid til
elektroniske netværk som en del af
arbejdstiden. Ellers bruges tiden til bla.:
– bibliotek, støttecentret, klassekonferencer,
læsning af faglitteratur, deltagelse i kurser og
konferencer, faglig ajourføring, planlægning
og gennemførelse af indsatsområder indenfor
læsning.
190 projekter og initiativer
• 29 projekter
– forudsætter at der er beskrevet formål,
metode, forløb og evaluering, og at
dokumentationen er tilgængelig for andre
• 161 initiativer
– tiltag og tilbud på egen skole ud over den
daglige undervisning/rådgivningsfunktion
• 48 % er i gang med projekt/initiativ
Fokus i projekter/initiativer
HOT
Genrepædagogik
Læsetest
Læsevejlederfunktion
Burde være HOT
Skrivning
Literacy
Digitale medier og
multimodale tekster
Tid til kommunalt samarbejde
54 % angiver, at de ikke har sparring i hverdagen!
Læsevejlederne ønsker sparring
• 208 ønsker sparring til udvikling af
læsevejlederfunktionen
• 197 ønsker sparring til udvikling af projekter
• 180 ønsker sparring til kollegavejledning
• 116 ønsker sparring til prioritering af opgaver
• 34 ønsker sparring til andet, fx:
– it og læsesvage elever, få ansat en læsevejleder
mere på skolen, erfaringsudveksling mellem lærere
på ordblindeefterskoler, vurdering af materialer, faglig
opdatering fx om faglig læsning eller test, udvikling af
læsepolitik.
Erfaringsudveksling
En meget meget styret samtale mellem tre
som ikke kender hinanden!
22
Hvad er der gang i … i salen?
• Sæt jer sammen tre og tre – I skal
helst ikke kende hinanden
• Vælg hvem der er hhv. A, B eller C
• Hver har tre ark papir klar – kald dem
A, B og C
23
Præsentation – 2 min i alt
A
B
C
• Navn
• Skole
• Kommune
• Beskriv kort din
læsevejlederfunktion/anden funktion i
relation til denne konference
24
A-B-C-roller
• A / B / C fortæller
– B / C / A tager noter på A / B / C ark mhp
at give sparring på læsefaglige spørgsmål
– C / A / B tager noter på A / B / C ark mhp
at give sparring på evaluering,
dokumentation og formidling
• 2 min til refleksion
• 3 x 3 min til at fortælle (sort/grøn/lilla)
25
Fortæl om …
et initiativ du har sat i gang :
1. Hvor er det faglige fokus?
2. Hvilke(t) klassetrin er målgruppe for
initiativet?
3. Beskriv den tidsmæssige ramme
4. Hvorfor har du sat det i gang?
5. Involvering af kolleger
6. Ledelsens rolle
26
Fra ide til mål
• Overvej: Hvordan ved du, om dit
initiativ fører til det forventede mål?
• 1 min til refleksion
• 3 x 2 min. til fremlæggelse, mens de
andre tager noter
27
Ideudveksling
• Giv hinanden ideer til hvordan
initiativet kan dokumenteres
• Overvej: hvem har interesse i at vide
hvad?
– Skoleniveau
– Kommuneniveau
– Landsniveau
• 2 min til refleksion og 2 min til hvert
initiativ: A
B
C
28
Og så skal der ideudvikles!
• Hvis I fik penge/timer – hvordan ville I
så kvalificere de tre initiativer?
• 2 min til refleksion
• 6 min til fælles drøftelse i gruppen
29
Bornholm
Skive
Lemvig
Rander
s
Favrskov
Herning
Skanderbor
Århus
g
Horsens
Ikast-Brande
Odder
Helsingør
Hillerød
Odsherred
Fredericia
Odense
Holbæ
k
Herlev
Glostrup
Faxe
Tønder
Sønderborg
Gentofte
Frederiksberg
Hvidovre
Stevns
Rødovre
Taarnby
Vordingborg
Guldborgsund
Gratis konsultativ bistand 2010/11
Konsultativ bistand til…
Formulering af læse- og
skrivepolitik
Støtte til projektansøgning
Styrket fælles indsats
Udvikling af tilbud til
elever i læsevanskeligheder
Styrkelse af det faglige
miljø
Sparring til igangsat
udviklingsarbejde
I alt
Kontakt på kommunalt
niveau
6
Kontakt på skoleniveau
5
6
1
1
2
3
1
3
0
1
19
11
1
Ajourført marts 2011
Faglige udfordringer
•
•
•
•
•
•
Fastholdelse af veluddannet personale
Muligheder for ideudvikling
Sikring af sparringsmuligheder
Landsdækkende netværk
Læsevejledere på frie grundskoler
Læsevejledere i ungdomsuddannelserne

similar documents