Nationalism

Report
Nationalism
Definition av nationalism
Nationalism - Nationalismen är en
världsåskådning som tar sin utgångspunkt i
gemenskapen inom nationernas gränser.
Nationalismen hyllar nationen, kulturen,
historien och slår vakt om nationalstaten och
dess intressen.
Nationalismens framväxt
• Nationalismen föddes efter franska
revolutionen 1789. Före det betydde
landskapet eller orten man bodde i mer än
själva landet.
• Vad utmärker en nation?
Språk, historia, kultur, religion
Italiens enande
• Garibaldi enade Italien 1870, det hade tidigare
varit splittrat i tre delar. Detta var den första
stora framgången för nationalismen i Europa.
Tysklands enas med blod och järn
• Otto von Bismarck enar Tyskland 1871 med
hjälp av 3 krig. Han byggde järnväg för att föra
fram trupper och gjorde nya vapen. Vinner
områden från Danmark, Österrike och
Frankrike.
Nationalism på Balkanhalvön
• Osmanska riket, turkarna hade kontroll över
Östeuropa i över 300 år (bla Greklad, Ungern,
Serbien, Syrien, Rumänien, Egypten). De flesta
osmaner var muslimer.
Grekernas självständighetskrig
När nationalismen spreds
till balkan ville bl a
Grekerna göra sig fria från
turkarna. Ett blodbad på
grekiska kristna 1821
gjorde att flera Europeiska
länder hjälpte grekerna att
göra sig fria från turkarna.
Avslutande Questiones
1. Vilket år enades a) Tyskland b) Italien
2. Vad är gemensamt för människorna i en nation?
3. Vad gjorde följande personer a) Garibaldi
b) Bismarck.
4. Vilka styrde det Osmanska riket? Hur stort var
det när det var som störst?
Specialuppgift – Läs om Garibaldi och Bismarck!
Definition av imperialism
Imperialism är en strävan hos
vissa stater eller nationer att
bilda imperier som omfattar
områden av främmande
folkslag och nationer.
Exemplet Afrika
• Imperium (från latinets imperium, 'befäl',
'makt', 'välde') syftar i allmänhet på en
centraliserad stat som omfattar flera nationer
eller folkslag. Tillbaka

similar documents