Introduktion til Transportvaneundersøgelsen

Report
Transportvaneundersøgelsen
4. september 2014
Britt Zoëga Skougaard, DTU Transport
[email protected]
www.tudata.dk, [email protected]
Hvad er Transportvaneundersøgelsen?
• En unik datakilde:
• Metoden er at spørge tilfældigt udvalgte danskere om dagen før.
– TU er repræsentativ både kalendermæssigt, geografisk,
aldersmæssigt etc.
– 365 dage pr år, hele landet, 10-84 år
• TU er unik
– I international sammenhæng
• Tidshorisont, datamængder, …
– I dansk sammenhæng ved at være ”eneste” kilde til bla:
• Gang/cykelture
• Turformål
• Sammenhæng mellem transport og person
• Alle transportarter opgøres efter samme principper
Danmarks Tekniske Universitet
4. september 2014
Hvordan samler vi data?
TU samples via det Danske Folkeregister (CPR)
- stratifikation efter køn, alder og geografi
- efterfølgende søgning efter telefonnumre
Hver respondent tildeles en tilfældig dato, ”dag0”
TU er en kombination af internet (20%) og telefon (80%)
TU gennemføres helt kontinuerligt
- alle årets 365 dage, alle dage siden 12. maj 2006
- mulighed for internetinterview er 24 timer, 365 dage om året
- telefoninterview gennemføres alle dage, altid med ”dagen før”
- 2 undtagelser 24. og 31. december: ingen interview efter kl. 14.00
Svarprocent ligger generelt omkring 60%
Danmarks Tekniske Universitet
4. september 2014
Det spørger vi om
• Sædvanlige
daglige
udgangspunkt
Supplerende
spørgsmål om
grænseovergange og
formål i udlandet
2 efterfølgende
stop med
erhvervstransport
-> ny side om
erhvervstransport
• Antal pendlerdage
per uge
Generelt om
transport til
hovedbeskæftigelse
• Parkeringsforhold
Erhvervstransport
Arbejdsplads
• Adresse
• Offentlig/privat
Internationale rejser
• Ventetid
• (Bus) linje
• Afgangstid
• Fra/til (tog)
station
• Destination
• Billettype/pris
• Formål
• Antal
medrejsende
Kollektiv
rejser
• Transportmidler
med længde og
tid
Turdagbog
Spørgeskema
Ejerskab af:
Generelt om
transportmuligheder
• Arbejdstimer
• Mulighed for
hjemmearbejde
Øvrige
husstand
• Relation
• Fødeår
Biler til rådighed
i husstanden:
• Fødeår
• Køn
• Årgang
• Køn
• Primær
beskæftigelse
• Brændstof
• Kørekort
• Uddannelse
• Cykel
• Bus/togkort
• Kørekort
• År for
erhvervelse
Socioøkonomi
• Boligadresse
• Fører/passager
• Delebil
• Handikap
• Ejerskab
• Indkomst
4
Danmarks Tekniske Universitet
• Boligtype
4. september 2014
Hvordan samler vi data?
• TU har en lang forhistorie
• Enkelstående undersøgelser er gennemført i 1975, 1981 og 1986
• Fra 1992 er undersøgelsen gennemført årligt, dog med pause i 2004-05
• I perioden siden 1992 er foretaget ca. 200.000 interviews
• Med registrering af transportadfærden på næsten 600.000 enkeltture
• Undersøgelsens kerne er stort set uforandret siden 1992, dog med
løbende ændringer og forbedringer
• Først fra ca. 1995-96 er der præcis geografisk fastlæggelse af tures
start- og slutpunkter
Danmarks Tekniske Universitet
4. september 2014
Organisering
• Parterne bag TU:
– Transportministeriet
– Vejdirektoratet
– Trafikstyrelsen
– Movia
– Danske Regioner
– Rådet for Sikker Trafik
– Region Hovedstaden
– Dansk Industri
– DTU Transport
– 23 kommuner - dækkende omkring 50% af Danmarks befolkning
(Albertslund, Ballerup, Billund, Fredensborg, Fredericia, Frederiksberg,
Furesø, Gladsaxe, Herning, Hjørring, Kolding, København, Middelfart,
Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Varde, Vejen, Vejle, Viborg,
Aalborg, Aarhus)
• Projektledelse, databehandling og kvalitet: DTU Transport
• Praktisk interviewarbejde: Epinion
• Budget = ca. 2½ mio. kr./år
Danmarks Tekniske Universitet
4. september 2014
Antal interview per år
Landstrafikmodellen
Oversampling
Aalborg
25,000
Disproportional
sampling
20,000
15,000
”Normalt” 10,000
niveau: ca.
12.000 pr år
5,000
0
2006
2007
Danmarks Tekniske Universitet
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2.
september
Interviewfrekvens
Kommuneniveau
•
Oversampling Aalborg
Danmarks Tekniske Universitet
4. september 2014
• I alt 115.000 interview
• Eller næsten 345.000 ture
Danmarks Tekniske Universitet
4. september 2014
Trafikarbejde
Kommuneniveau
Trafikarbejde (fører af personbil og varebil), personer bosiddende i Næstved Kommune
År
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Km per dag
2.072.141
1.834.721
1.673.013
2.057.911
2.530.698
2.128.808
2.322.499
Km per år
756.331.621
669.673.312
610.649.859
751.137.537
923.704.838
777.014.995
847.711.978
Regionaliseret trafikarbejde kan blandt andet benyttes til kommunens CO2
regnskab og til trafiksikkerhedsberegninger.
Danmarks Tekniske Universitet
4. september 2014
Børns transport i Næstved kommune
Børn (< 18 år) bosiddende i Næstved Kommune. Ture til uddannelse og
fritid fordelt på primærtransportmiddel
Uddannelsessted
Fritid
0%
2%
21%
20%
Cykel
Gang
Kollektiv bus
51%
Bil
56%
11%
13%
Danmarks Tekniske Universitet
18%
Tog
3%
4. september 2014
Hvem handler ind i Roskilde?
Cykel
Fører af andet motorkøretøj
Gang
Kollektiv bus
Personbil passager
Personbilfører
Tog
Danmarks Tekniske Universitet
Andel af indkøbsture
13%
1%
20%
3%
13%
48%
10%
4. september 2014
Cykling i Roskilde
Cykelandel af ture med start eller slut i Roskilde Kommune
Alle ture
Andel af km
Korte ture (< 5 km)
Andel af ture
3%
Andel af km
12%
Andel af ture
25%
21%
Personer bosiddende i Roskilde (danskere 10-84 år) cykler i gennemsnit 1,5
km per person per dag
Formål med cykelture
Personer bosiddende i Roskilde Kommune
18%
26%
Ærinde
Arbejdsplads
Erhverv
Fritid
Uddannelsessted
Danmarks Tekniske Universitet
28%
1%
27%
Pendling
Gennemsnitlig tidsforbrug, minutter
(ud og hjem)
70
50
58
50
48
62
47
40
30
20
10
0
Gennemsnitslængde, km (ud og hjem)
70
62
60
Kilometer
Minutter
60
66
65
44
50
40
44
45
49
44
32
30
20
10
0
Danmarks Tekniske Universitet
4. september 2014
Begrænsninger og muligheder
• TU er en stikprøveundersøgelse, så datagrundlag skal altid overvejes
• Men med velvalgt metode kan man nå langt endda
– Gruppere over år, kommuner m.m.
• Udviklingstendenser skal behandles varsomt, især år til år
• Mulighed for at købe ekstra interviews i et udvalgt område
• Mulighed for at bruge TU-spørgeskemaet til specialundersøgelser i en
særlig målgruppe (webinterviews)
Danmarks Tekniske Universitet
4. september 2014
Hvad får man som TU-partner?
• Normalt medlemskab
– Fuld adgang til datasæt (normalt nye data 2 x pr. år)
– Teknisk support i en startfase
– Introkursus
– Mulighed for standardrapporter på regions-/kommuneniveau
– Plads i Brugergruppe = indflydelse på undersøgelsen
– Bindingsperiode min. 2 år
– Data må bruges til egne analyser og rapporter m.m.
– Data må videregives til konsulent mhp. konkret opgaveløsning
– Detaildata må ikke offentliggøres elektronisk eller lign. uden aftale
Danmarks Tekniske Universitet
4. september 2014
?

similar documents