Oslo K seminar - april 2013

Report
Veien videre med DocuLive
Erik Tørresby
Avd leder DocuLive, Oslo 16.4. 2013
Status DocuLive
• Oppgraderes årlig nye kunder fra DL til 360
• Mange kunder kjører fortsatt DocuLive videre
• Oslo Kommune er en av våre største DL kunder
• SI opprettholder kompetanse på produktet, leverer support tjenester,
konsulenttjenester og utgir nye versjoner
• SI har styrket DL teamet med nye ressurser
Ny rådgiver i DL teamet – Stein Frode
Bech
• Service Manager DocuLive/360° fra 2009
• Arkivansvarlig privat sektor
• Arkivleder offentlig sektor
• Utdanning innen systemutvikling- og
systemforvaltning
• Arkivakademiet + tilleggsenhet i elektronisk
arkiv
Hva kan Stein bidra med hos dere…….
• Åpne og bedriftsinterne kurs for DocuLiveprogrammene
• Gjennomgang av ny og «ubrukt»
funksjonalitet i DocuLive-programmene
• Helsesjekk – rutiner og arbeidsprosesser
• Omorganiseringer – planlegging og
gjennomføring
• Periodisering – planlegging og gjennomføring
• Bistand ved overgang til fullelektronisk arkiv
Ny Service Manager fra 2. april 2013
• Ny service Manager for Public360 og Doculive for
Oslo kommune: Are Jensen
• Lang erfaring fra både privat og offentlig sektor
• Siste arbeidsgiver: Servicesenteret i Utviklings- og
Kompetanseetaten (UKE) i Oslo kommune
• Tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, Boots Norge
og Saga Petroleum.
• Kontaktinformasjon: [email protected]
• Mobil: 95 23 73 71
Ny utvikler i DocuLive Teamet fra
1.12.2012 – Anders Hellgren
• Anders er en løsningsorientert og faglig dyktig
ressurs
• Jobber med DocuLive WWW Sak
• Bachelor i informatikk
• Selvstendig næringsdrivende
• Nordea, DNB
• Elan , Adecco
Nye løsninger
• Integrasjon HR WebCruiter
• Klikkbar Offentlig Journal
• Ekspedering via flere kanaler bla Svar ut - planlegges
Status Produkt
• Dagens release – 70b/30b – frigitt våren 2012 (sentralløsningen kjører
70a/30a )
• Neste release – planlagt høsten 2013
• Planlegger en release pr år
• Fokus støtte nye plattformer
• Endringer i funksjonalitet på basis av input fra Brukere
• Nye tilleggsmoduler vurderes løpende
Fokus i 30c/70c
Elektronisk arkiv - dokumenter skal mottas, distribueres og gis
innsyn elektronisk.
 Tilgangskontroll og avskjerming må være rett.
Sak-, dokument- og filbeskrivelser må være beskrivende og følge
standarder
 Elektroniske adresser fødselsnummer, organisasjonsnummer og
e-postadresse i fokus.
 Forberede for ekspedering via flere kanaler som SvarUt,
Digipost m.fl.
Nyheter i Plus og administrator
Mange forbedringer for full-elektronisk arkiv ble gjort i 7.0B med nye felter,
bruk av standard beskrivelser og forbedret e-post import og ekspedering.
Nytt i 7.0C:
• Hjelperegister med standard Saks titler.
• Organisasjonsnr, fødselsnr, e-post og forsendelse på saksparter
• Saksparter kan velges ved registrering av nytt dokument.
• Sortering av fil-vedlegg.
• Drag an drop tilknytning av filer.
• Doculive Administrator.
• Funksjon for å vise hva en bruker har tilgang til – melde ut/inn i flere grupper i
en operasjon og se hvilke dokumenter bruker har ad-hoc tilgang til
Nyheter i WWW Sak
• Felter for elektronisk import/ ekspedering.
• Bruk av standard sakstittel og dokumentbeskrivelser.
• Forbedret Outlook integrasjon med å kunne velge vedlegg og
adressater, og navngiving, tilknytningstype og sortering av vedlegg.
• Forbedret tilknytning av filer med bruk av standard filbeskrivelser,
sortere rekkefølge og velge hoveddokument.
• Egen arbeidsliste med innkomne e-poster med status S
• Gule (midlertidige) og grå (permanente) kommentarer på dokument.
Release 30c/70c- Plattform
Planlegger støtte for
• Office 2013
• Windows 8
• IE 10
• Windows Server 2012
Software Innovation | N-1364 Fornebu Norway | +47 23 89 90 00 | www.software-innovation.com

similar documents