vingsoppgave Slamsirkulering, ECD, friksjon

Report
Slamsirkulering, ECD, friksjon
Slamstrømmen i brønnen er vist på figuren.
Vi sirkulerer med 1200 l/min og densiteten er
1.28.
Brønnen er vertikal og 2000 m dyp.
Friksjonen i brønnen er følgende:
Innvendig borestreng: 0.02 bar/m
Gjennom dysene nede i borekronen: 20 bar
Ringrommet: 0.005 bar/m
a) Beregn det hydrostatiske trykket på bunnen av brønnen
b) Beregn friksjonen i ringrommet (annulus)
c) Hva er trykket på bunnen i ringrommet nå man sirkulerer?
d) Gjør dette trykket om til "ekvivalent sirkulasjons densitet"
(ECD)
e) Hva vil trykket på bunnen bli om man øker slamstrømmen
til 3000 l/min?
f) Hvor høyt blir da trykket som slampumpene må levere?
Gjør deretter beregningene i a) , b) og c) dersom man har
endret slamdensiteten til 1.55.
Husk at nå endres både det hydrostatiske trykket og
friksjonen.!
Løsningsforslag:
a) Hydrostatisk bunntrykk (trykket av slamsøylen når den står i ro):
1.28 x 2000 x 0.0981 = 251 bar
b) Friksjonen i ringrommet (v/ 1200 l/min): 0.005 x 2000 = 10 bar
c) Dynamisk bunntrykk: 251 + 10 = 261 bar
d) Med 261 bar på bunnen tilsvarer det en slamdensitet (ECD) på :
261
2000  0 . 0981
 1 . 33
e) Økes slamstrømmen vil friksjonen også øke (men ikke det hydrostatiske trykk):
Nytt friksjonstrykk:
1 . 86
 3000 


 1200 
 10  55 bar
Bunntrykket bli da: 251 + 55 = 306 bar
f) Det opprinnelige pumpetrykket vil utgjøre den totale friksjon gjennom hele systemet.
Dette blir:
Innvendig borestreng: 0.02 x 2000 = 40 bar
Gjennom dysene:
20 bar
Opp ringrommet:
0.005 x 2000 = 10 bar
Pumpetrykk:
70 bar
-------------------------------------Med ny strømning får vi nye friksjonstrykk etter formelen:
p2 = p1 (Q2/Q1)1,86
p2 i borestrengen er: 40 (3000/1200)1,86 =
219,90 bar
1,86
p2 i dysene er : 20 (3000/1200) = 109,95 bar
p2 i ringrommet er :
55 bar
Nytt pumpetrykk er:
= 385 bar
Endres slamdensiteten til 1.55 vil det hydrostatiske bunntrykket bli:
1 . 55
1.55 x.2000 x0.0981 =304 bar
 10  12 bar
Friksjonen i ringrommet vil endres til:
1 . 28
Dynamisk bunntrykk blir da: 304 + 12 = 316 bar

similar documents