De Macht van Google

Report
De Macht van Google
Frans-Willem Hardijzer
4-2-2011
Indeling
• Deelvragen
– Google
– Macht
– Zwakke punten
– Mis- of gebruik
• Hoofdvragen (conclusie)
– Zorgen voor ons?
– Zorgen voor Google?
• Samenvatting
Wat is Google?
GOOGLE
Wat is Google?
• Google Inc.
• Filosofie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zoekmachine
Adwords & Adsense
Mail
Books
Maps & Streetview
Apps
YouTube
Android
Orkut
Meer...
Google Inc.
• 1996: Larry Page & Sergey Brin starten
zoekmachine BackRub
• Enkele maanden te populair voor Stanford
• 1997: Nieuwe naam, gebasseerd op googol
• 1998: Oprichting Google Inc. Dankzij een gift
van Andy Bechtolsheim
Filosofie
“to organize a seemingly infinite amount of information on
the web.”
1. Focus on the user and all else will follow.
2. It’s best to do one thing really, really well.
3. Fast is better than slow.
4. Democracy on the web works.
5. You don’t need to be at your desk to need an answer.
6. You can make money without doing evil.
7. There’s always more information out there.
8. The need for information crosses all borders.
9. You can be serious without a suit.
10. Great just isn’t good enough.
1996: Zoekmachine
•
•
•
•
•
Vertaald naar vrijwel alle talen
Verantwoordelijk 8/10 zoekopdrachten (EU)
Verheven tot werkwoord
Ook afbeeldingen
Zelfs tegenwoordig innovatief:
Google Instant
2000: AdWords & Adsense
• Adverteren op Google
• Groot netwerk adverteerders
• Do no evil:
– Geen popups e.d., textueel
– Altijd identificeerbaar “Sponsored Link”
• Ook bruikbaar kleine partijen
• Sinds 2003 ook anderen toegang tot netwerk,
Adsense
• Bereikt 90% alle online Amerikanen
2004: Google Mail
You don’t need to be at your desk to need an
answer.
•
•
•
•
E-mail steeds belangrijker, en steeds meer
Noodzaak tot zoeken
Overal bereikbaar
Destijds revolutionaire hoeveelheid opslag
2004: Google Books
•
•
•
•
Doel: Alle boeken doorzoekbaar
Online inkijken boeken
Al 15 miljoen boeken
Veel boeken al uit druk
• Pro:
“The University of Michigan's partnership with Google offers three
overarching qualities that help fulfill our mission: the preservation
of books; worldwide access to information; and, most importantly,
the public good of the diffusion of knowledge.”
• Con:
“It's a commercial use of the books and therefore a copyright
violation”
2005: Google Maps & Streetview
•
•
•
•
•
Volledige wereld in kaart en satteliet
Streetview sinds 2007
Routebeschrijvingen
Lokaal zoeken
Ook: Google Mars, Google Sky
2006: Google Apps
• Google Services op eigen domein
– Gmail
– Contacts
– Calendar
– Docs
• Gratis voor kleine bedrijven
• UU: Google Apps for Education
2006: YouTube
• Opgericht 2005, overgenomen 2006
• Eerste makkelijke gratis online video dienst
• Geeft iedereen een podium
2007: Android
• Overgenomen in 2005
• Open-source
• Eind 2010 best ‘s werelds meest verkochte
smartphone
• Synchroniseert contacten, mail, kalender
• Veel keuze aan hardware
2008: Orkut
• Naar maker:
Orkut Büyükkökten
• Poging to Friendster overnemen mislukt
• Initiëel alleen op uitnodiging
• Vergelijkbaar met Facebook, Hyves of
MySpace
– Profiel
– Fotos
Meer...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Chrome
Desktop
Scholar
Toolbar
Discussiegroepen
Reader
Sites
SketchUp
Picasa
Documenten
Blogger
Wat is macht, en welke bezit Google?
MACHT
Wat is macht, en welke bezit Google ?
•
•
•
•
Informatie
Invloed
Financieën
Innovatie
Macht: Informatie
“Scientia potentia est.” – Francis Bacon, 1597
•
•
•
•
Groot deel van Internet
Satteliet en straatbeelden
Boeken
Persoonlijke informatie
–
–
–
–
–
E-mail
Contacten
Agenda
Voorkeuren
Apps
Macht: Invloed
Macht de; v(m) –en
• Bekendheid
• Bereikbaarheid
4 invloed, betekenis
Macht: Financieën
“Money is power, and you ought to be
reasonably ambitious to have it.” – Russel H.
Conwell, 1877
• Net worth: 32 miljard euro
• Grootste online advertentie bereik
• Sterke concurrentiepositie
Macht: Innovatie
“What’s wonderful about Google is that as long
as you bring ideas to the table, it doesn’t matter
what else is going on.” – Vinton Cerf
• Technische kennis
• Creativiteit
• Maar: Erg afhankelijk van Advertentiemarkt
Wat zijn de zwakke punten van Google ?
ZWAKKE PUNTEN
Wat zijn zwakke punten van Google?
•
•
•
•
Vertrouwen en privacy
Software Patenten (Android)
Gemeenschappen (Orkut)
Copyright
Zwaktes: Vertrouwen & Privacy
• Google vaak een eigen keuze
• Vertrouwen ‘Do no evil’
• Geen vertrouwen?
– Geen persoonlijke informatie
– Geen adsense
– Geen inkomsten
Zwaktes: Software patenten
• Belangrijk in rechtzaken VS
• Google heeft er zeer weinig
Patenten toegekend in 2010:
– IBM
– Samsung
– (...)
– Nokia
– Apple
5896
4551
760
563
Zwaktes: Software patenten
• Belangrijk in rechtzaken VS
• Google heeft er zeer weinig
Patenten toegekend in 2010:
– IBM
– Samsung
– (...)
– Nokia
– Apple
– Google
5896
4551
760
563
282
Zwaktes: Patenten, Android
• In 2010 enorm veel disputen Android:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Apple
Oracle
Interval Licensing
Microsoft
Gemalto
Vertical Computer Systems
Helferich Patent Licensing
Multimedia Patent Trust
Hopewell Culture & Design
Sony
• ‘Cross-licensing’ moeilijk voor Google
• Google’s patenten veel op zoekgebied
Zwaktes: Gemeenschappen
• Steeds populairder
• Facebook:
– 21 miljoin geregistreerde gebruikers
– 1.6 miljard pageviews/dag
– gem. 20min gebruiker/dag
– In VS bijna eveneel bezoekers als Google
• Orkut:
– Populair in Azië en Latijns/Amerika
– Vrijwel geen bekendheid in Europa of VS
Zwaktes: Copyright
“By reproducing for itself a copy of those works that are not in
the public domain, Google is engaging in massive copyright
infringement.” – Authors Guild
• ‘Google maakt winst met andermans content’
• Vooral Image search, Youtube & Books
• Tientallen rechtzaken
– sommige gesettled (waaronder Authors Guild)
– Veel al jaren aan de gang
– Enkelen gewonnen (Viacom – YouTube)
• Vaak gewonnen door DMCA: (alleen voor user content)
Geeft ‘safe harbor’ mits bij melding copyright-violations worden
verwijderd
Hoe heeft Google haar macht tot nu toe gebruikt ?
MIS- OF GEBRUIK
Hoe heeft Google haar macht tot nu
toe gebruikt ?
• Voorbeelden
– BMW Duitsland
– Maps & Streetview
– Streetview wifi Blunder
– Twitter en Egypte
BMW Duitsland, 2006
VOORBEELD
BMW Duitsland
• SEO tegen de Google’s Quality Guidelines:
“Make pages primarily for users, not for search engines. Don't
deceive your users or present different content to search
engines than you display to users, which is commonly referred
to as ‘cloaking.’”
• Site BMW niet meer in resultaten opgenomen
• Gebruik van Invloed, BMW slecht bereikbaar
• Na oplossen probleem snel weer opgenomen
Streetview & Maps
VOORBEELD
Streetview & Maps
•
•
•
•
Erg privacygevoelig
Hoewel openlijk zichtbaar, op internet ‘eng’
Militaire doelwitten ook zichtbaar
Beschamende acties op internet
Streetview & Maps: Reactie
Gezichten automatisch
verborgen
Huizen op verzoek ook mogelijk
Streetview & Maps: Reactie
Militaire doelwitten
verborgen
Wegens gewenning
tegenwoordig minder.
Streetview Wifi Blunder
VOORBEELD
Streetview Wifi Blunder
• “Google admits Street View WiFi sniffing” – bittech.net, 17 Mei 2010
• “Google's Street View Wi-Fi data included
passwords, email” – infoworld.com, 18 Juni 2010
• “Google admits wi-fi data collection blunder” –
BBC News, 15 Mei 2010
• “Opnieuw commotie in Duitsland om Street View”
– nu.nl, 23 april 2010
Streetview Wifi Blunder
• Google verzamelt locatie WiFi-netwerken als
alternatief GPS
• Wegens fout bij onbeveiligde netwerk ook
data opgeslagen.
Streetview Wifi Blunder: Reactie
•
•
•
•
•
Street-view auto’s binnen gehouden
Data van netwerk verwijderd
Software in kwestie laten onderzoeken
Interne herziening protocol
Contact met ‘Data Protection Authorities’
landen in kwestie
Twitter en Egypte
VOORBEELD
Twitter en Egypte
• Massale rellen tegen president Mubarak
• Alle internet-toegang in Egypte verbroken
• Google en Twitter samen telefoonlijnen
opgezet om alsnog te kunnen twitteren.
Conclusie
HOOFDVRAGEN
Zorgen voor ons?
•
•
•
•
Google heeft zich bewezen als te vertrouwen
Vertrouwen erg belangrijk voor Google
Grootste macht ook grootste zwakte
Gebruik macht vrijwel altijd voor een goed
doel
• Weinig reden tot paniek.
Zorgen voor Google?
• Balanceert tussen meer informatie en
vertrouwen
• Vertrouwen neemt al af
• Android
• Zeker reden tot zorg bij Google
Samenvatting
Macht:
Informatie, Invloed, Geld, Innovatie.
Zwakten:
Vertrouwen & Privacy, Patenten, Gemeenschappen,
Copyright
Wij: geen paniek
Google: reden tot zorgen
Vragen ?

similar documents