PowerPoint-esitys - Jyväskylän yliopisto

Report
Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius
Parempaa aikuiskoulutusta
Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius
• Jyväskylän, Oulun ja Vaasan
yliopistojen yhteistyötä
• Jyväskylän yliopiston
valtakunnallinen erityistehtävä
• Profiloitunut tutkimukseen perustuvaan
aikuiskoulutukseen, yhteensä n. 5000 opiskelijaa
• Henkilöstöä v. 2012 lopussa n. 100
• Kansainvälisesti ja alueellisesti verkottunut
tutkimusyhteisö
Yliopistokeskukset
• Yliopistokeskuksia on kuusi: Kajaani,
Kokkola, Lahti, Mikkeli, Pori ja Seinäjoki.
• Yliopistokeskuksissa on useamman
yliopiston paikallista toimintaa.
• Sateenvarjo-organisaatioita, jotka
koordinoivat yliopistojen aluetoimintaa.
• Keskeistä koulutuksen ja tutkimuksen
yhteiskunnallinen vaikuttavuus.
Toiminta-ajatus
• Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tarjoaa tieteelliseen
tutkimukseen perustuvaa, laadukasta yliopistollista
aikuiskoulutusta, joka edistää yksilöiden, yhteisöjen ja
alueen kehittymistä.
• Toimintamuodot:
– tutkintoon johtavat opinnot
– avoimen yliopiston opinnot
– täydennyskoulutus
– tutkimustoiminta
– asiakaslähtöinen kehittämistyö
– yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Arvot
• Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toimintaa
ohjaavia arvoja ovat yliopistollisuus, tasa-arvo,
innovatiivisuus ja yhteisöllisyys.
• Yliopistollisuus on nojautumista tieteellisyyteen ja
koulutuksen ja tutkimuksen korkeaan laatuun sekä
akateemisen perinteen kunnioittamista.
• Tasa-arvo nähdään pyrkimyksenä alueelliseen ja
koulutukselliseen tasa-arvoon sekä tasa-arvoon
työyhteisön sisällä.
• Innovatiivisuuden ja opiskelijalähtöisyyden kautta
huolehditaan uudistumiskyvystä ja mahdollistetaan
elinikäinen oppiminen. Yhteisöllisyys on jaettua
asiantuntijuutta ja verkostomaista toimintatapaa.
Aikuiskoulutuksen laatuyksikkö
• Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on opetuksen
laadusta palkittu aikuiskoulutuksen huippuosaaja.
Kokkolan yliopistokeskus järjestää:
– tutkintoon johtavaa koulutusta
– avoimen yliopiston opintoja
– täydennyskoulutusta
– tutkimus- ja kehittämispalveluja.
Koulutus- ja tutkimusalat
• kasvatustieteet (Jyväskylän yliopisto)
• tietotekniikka (Jyväskylän yliopisto)
• yhteiskuntatieteet (Jyväskylän yliopisto)
• kauppatieteet (Vaasan yliopisto)
• terveystieteet (Oulun yliopisto)
• soveltava kemia (Oulun yliopisto)
Tutkimukseen perustuva
aikuiskoulutus
•
•
•
•
Luokanopettajien aikuiskoulutus (JY)
Sosiaalityön maisteriopinnot (JY)
Tietotekniikan maisteriopinnot (JY)
Kemian ja kemiantekniikan maisteriopinnot (OY)
• Erityisopettajan opinnot (JY)
• Kauppatieteen täydennyskoulutus (VY)
• Avoin yliopisto, väylä tutkinto-opintoihin (JY, VY, OY)
• Koulutusväylät yhteistyössä AMKin kanssa
• Koulutusteknologian korkea osaaminen
Tutkintopolut
Yliopistoopiskelijaksi
Avoimen
yliopiston
väylä
Kokkolan
yliopistokeskuksen
maisteriopinnot
Soveltuva
kandidaatin
tutkinto, muut
yliopistoopinnot
Väylä
maisteriopintoihin
Valintakoe
Avoin yliopisto
Soveltuva
AMKtutkinto
Maisteriopintojen opiskelijamäärät
Luokanopettajien aikuiskoulutus
Sosiaalityön maisteriopinnot
Tietotekniikan maisteriopinnot
Kemian maisteriopinnot
120
100
80
60
40
20
0
2010
2011
2012
Tutkimus- ja kehitystyö
• Kasvatustiede
– Aikuiskoulutuksen
pedagogiikka
– Oppimisen tilat
– Opettajankoulutuksen
kehittämiseen liittyvä tutkimus
– Lapset ja matematiikka
Tutkimus- ja kehitystyö
• Tietotekniikka
– langattomat anturiverkot
– mobiilit järjestelmät
– ohjelmistotekniikka
– yritysten tietojärjestelmien ja
liiketoimintaprosessien kehittäminen
– opetusteknologian sovellukset
Tutkimus- ja kehitystyö
• Yhteiskuntatieteet
– Sosiaalityön tutkimus
• Kansalaisosallistuminen hyvinvointipalveluissa
– Kulttuuri-, maaseutu- ja aluetutkimus
– Anders Chydeniuksen kootut teokset
• Terveystieteet
– WELMED: toimintakyvyn testauslaboratorio
– Vanhustenhuoltoon liittyvät hankkeet
Tutkimus- ja kehitystyö
• Soveltava kemia
– Katalyysi prosessiteknologiana,
katalyyttiset prosessit, katalyyttien
valmistus, karakterisointi ja testaus
– Katalyysi ympäristöteknologiana
– Materiaalikemia,
erityisesti kemian
teolliset sovellukset
Avoimen yliopiston opiskelijamäärät
KYC avoin yliopisto
VY avoin yliopisto
OY avoin yliopisto
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2010
2011
2012
Suoritetut maisterin tutkinnot
80
70
60
50
YTM
FM
KM
40
30
20
10
0
2010
2011
2012
Rahoitus vuonna 2012
Perusrahoitus
Liiketoiminnan tuotot
Kilpailtu ja kv rahoitus
Alueen sopimusrahoitus ja professuurit
Ministeriöt ja opetushallitus
EU-rakennerahastot
Muu rahoitus
Sisältää JY + OY rahoituksen.
Rahoitus yhteensä noin 7,4 milj. euroa.
Henkilöstörakenne 2012
Professorit
Muu opetus- ja
tutkimushenkilökunta
Koulutuspalvelut ja
projektitoiminta
Hallinto ja sisäiset palvelut
JY + OY henkilöstö.

similar documents