Inf-1_13_Logo

Report
Inf-1 Počítačová grafika DUM č. 13
Sekunda osmiletého gymnázia
Gymnázium Sušice
Mgr. Bohumila Skrbková
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu
Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II
Monogram
(z řec. monos - jeden
a gramma - písmeno)
znamená zkratku vlastního jména,
bývá graficky dekorativně upravena.
Monogramem (původně) - jediné
písmeno, později se objevují ozdobně
komponované monogramy ze dvou
nebo i více písmen. Označení pro
původce listiny, uměleckého díla,
majitele předmětu…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krist%C5%AFv_monogr
am#mediaviewer/Soubor:Simple_Labarum2.svg
Karel I. Veliký,
Francký král a první středověký římský císař
Kristův monogram
(chíró) - symbol je zkratkou pro
řecký zápis slova - je tvořen jeho
prvními dvěma písmeny,
řeckými písmeny Χ (chí) a Ρ (ró)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Monogram#mediaviewer/Soubor:Labarum.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Monogram#mediaviewer/Soubor:Charlemagne_autograph.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Velik%C3%BD#mediaviewer/Soubor:Karldergrossesignatur.svg
Ex libris v latině znamená doslova „z knih“ - ve smyslu - tato kniha
je z knih pana XY.
(Původní název
- Knižní značka)
l
Malý ozdobný lístek.
Obsahuje název
ex libris, jméno,
erb, či monogram
objednavatele a výtvarný
motiv nebo jiné vyjádření
vztahu majitele ke knize.
http://eexlibriss.blogspot.cz/p/what-is-exlibris.html
Knižní značky jsou prokazatelně starší než knihtisk.
(Objevovaly se již ve středověkých rukopisných kodexech.) V počátcích je
používali panovnici, šlechtické rody a kláštery. Už v té době se kladl důraz
na umělecké řešeni exlibris. (Přední umělci té doby např. A. Durer, L. Cranach.)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ex_libris#mediaviewer/Soubor:Alfred_Rolle
r_Exlibris_Fritz_Oberndorfer_1899.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e
/Ex_libris_claret_de_la_tourette_1719-2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/
Hnizdovsky_ExLibris_Tree.jpg
Monogram – může tvořit část loga firmy nebo instituce
Logo
Bauhaus
1919
(z řeckého logos = slovo, řeč, pojem…)
Grafická značka organizace,
firmy nebo instituce, uvedená
na dokumentech, produktech,
propagačních materiálech.
Pomáhá identifikovat
a tvoří povědomí o značce
(image-building).
Vyjadřuje styl a předmět podnikání.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bauhaus_(v%C3%BDtvarn%C3%A1_%C5%A1kola)#mediaviewer/Soubor:Bauhaus_
logo.png
Kompozice loga
1 - Obrazové (Apple)
2 - Typografické (Google)
3 - Kombinované
(symbol a text - BMW)
U kombinované kompozice
je vhodné navrhnout horizontální
a vertikální variantu loga
(text vedle znaku a pod znakem
-uplatní se vždy vhodnější varianta
loga s ohledem na rozměry
a možnosti tisku…)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apple#mediaviewer/Fichier:Apple_chrome.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Google#mediaviewer/Soubor:Googlelogo.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/BMW#mediaviewer/Soubor:BMW.svg
Symbol
Logo musí být originální.
Nevhodný je symbol,
který označuje celý obor
(výrobce kol – kolo).
Pozor na nadužívané
symboly – srdce…
Dobré logo – využije optických klamů, kreativně člení prostor
(pracuje s negativním prostorem - mezi písmeny se objeví znak…)
Hodnota loga - originalita, odlišnost od konkurence, kvalitní zpracování.
+ - Logo nadčasové – seriózní a stabilní (odolá času)
+ - Trendy – se mění – moderní logo je v intervalu obnovováno.
Text - musí být čitelný.
Vysázený klasickým fontem, nebo je font pro logo vytvořený.
Patkové písmo - stabilní a důvěryhodné
Bezpatkové - moderní a svěží
Psané - osobní, neformální
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:G
oogle-Logo.svg
Barevnost loga
Barva – upoutá - (celkový dojem )
Využití symboliky barev
Variabilní logo - používá se
v různých barvách (i tvarech)
Barevné přechody působí
dynamicky a moderně
- důležité je řešení v souvislosti
s jednobarevnou
i černobílou variantou)
Formát souboru
Ideálně vždy ve vektorovém formátu.
( logo se užívá bez ztráty kvality)
http://eightsquarestudio.com/#/search/logo.html
1 - Navrhněte vlastní monogram, který unese i takové zmenšení,
že návrh bude použitelný při výrobě pečetního prstenu.
2 - Navrhněte známé osobnosti ex libris.
3 – Navrhněte logo pro kroužek, organizaci, společenskou událost…
dle vlastního výběru.
Logo
Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II
Autor: Mgr. Bohumila Skrbková, Gymnázium Sušice
Předmět: Informatika, Počítačová grafika
Datum vytvoření: prosinec 2013
Třída: první ročník čtyřletého gymnázia
Označení: VY_32_INOVACE_Inf-1_13
Anotace a metodické poznámky:
Materiál – Grafika – Logo se věnuje několika úkolům užité grafiky – (konkrétně řeší
monogram, ex libris a logo). Studentům jsou úkoly představeny z historického úhlu pohledu
a seznámí se s funkcí a pravidly při zpracování grafických značek.
V praktickém úkolu studenti vytvoří návrh na řešení vlastního monogramu a loga pro
kroužek, instituci…(dle vlastního výběru).
Použité materiály:
PROKOP, Vladimír, Kapitoly z dějin výtvarného umění, O.K.-Soft, 2011, Sokolov
Přímo u použitých obrázků je uveden zdroj, ostatní obrázky jsou dílem autora.
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

similar documents