Voorbeeld disclosure slide

Report
Disclosure
[uw naam], [jaartal]
Ik heb betrekkingen met één of meerdere organisaties die kunnen leiden tot de
perceptie van een mogelijke belangenverstrengeling binnen de context van deze
presentatie*. Deze betrekkingen zijn in onderstaand tabel samengevat:
Relatie**
Naam van organisatie
Financiële relatie
Lid van adviescommissie
Aandelen/opties
Deelname aan industrie gefinancierd
onderzoek
Overig
* Het gaat om relaties in de afgelopen drie jaar
** Zie voor relaties Code belangenverstrengeling via www.knmg.nl/belangenverstrengeling

similar documents