Kronofogden

Report
OM DET GÅR SNETT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fakturanummer
Förfallodag, eller sista
betalningsdag.
Belopp, eller att betala
OCR-nummer, eller
referensnummer
Bank- eller plusgironummer
Betalningsmottagare
TÄNK HEM!
 Hyra och hemförsäkring
 El
 Mat
Avgift till arbetslöshetskassan
Telefon
Övriga räkningar
ALEXANDERS MOBILRÄKNING
Mobilräkning
Påminnelse
Inkasso
Betalningsföreläggande
250 kr
+ 50 kr
+ 160 kr
+ 640 kr
UTSLAG
Utmätning
+ 600 kr
När får man en betalningsanmärkning?
Fordringsägare
Inkassobolag
Kronofogden
Kronofogden
Summarisk process
Verkställighet
Skatteverket
Utmätning
Telia
Sergel
Inkasso
BF/Utslag
Utmätning
Fortum
Market
Intrum
Justitia
BF/Utslag
Utmätning
Sjukvård
Visma
Collectors
BF/Utslag
VILKA KONSEKVENSER FÅR EN
BETALNINGSANMÄRKNING?
VAD GÖR KRONOFOGDEN?
”En pådrivande kraft för att alla betalar och ingen blir
överskuldsatt.”
• Balans är den viktigaste uppgiften.
• Kronofogden tar inte ut ränta.
• Har du problem? Ta kontakt, ställ frågor!
VANLIGA SKULDER HOS
KRONOFOGDEN
•
•
•
•
Mobil, internet
Prylar och kläder
Obetald TV-avgift
Fordonsrelaterade skulder
•
•
•
•
Skatteskulder
CSN skulder
SMS-lån
Brottsrelaterade skulder
VAR RÄDD OM DIN NAMNTECKNING
BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVNING
•
•
•
•
•
Avgiftsfri kommunal service
Budgetrådgivning
Skuldrådgivning
Alternativa lösningar
Stöd till skuldsanering
ALTERNATIVA LÖSNINGAR
• Förbättrade villkor
– Amorteringarna minskas
– Räntesatsen minskas eller räntan ”fryses” på
befintliga lån
– Saneringslån
• Ackord
• Amortering av i första hand kapitalskulden och därefter
betalning av ränteskulden
• Betalningsplan
SKULDSANERING
• Du är så svårt skuldsatt att du inte kommer att kunna
betala dina skulder på många år (15 år).
• Helhetsbedömning: hur och varför har skulden
uppkommit.
• Om du får skuldsanering får du leva på existensminimum.
Efter fem år är du skuldfri.

similar documents